Suunnistusta monin silmin - tarkemmin hankkeesta

Hankkeemme tavoitteena on markkinoida suunnistusta ja saada uusia harrastajia. Tähän pyrimme houkuttelemalla kokonaisia perheitä mukaan seuratoimintaan ja lasten liikuntaharrastukseen hyvin suunnitellun perheliikunnan avulla. Hankkeessamme keskeinen toteutustapa on elämyksellisyys.

Tarjoamme suunnistusta perheille uudella tavalla ei vain kesä- vaan ympärivuotiseksi harrastukseksi. Vanhemmat, jotka tuovat lapsensa harrastamaan suunnistusta ovat kokemuksemme mukaan yleensä itsekin hyvin kiinnostuneita lajista. He kaipaavat kuitenkin aktiivista tukea ja opastusta, jotta laji heille avautuisi. Kokemuksemme mukaan suurin osa vanhemmista haluaisi myös itse oppia suunnistamaan. Hankkeemme myötä tähän tarpeeseen pystytään vastaamaan ilman, että se vaatii erikseen aikuisille järjestettävää tilaisuutta. Ymmärrämme perheiden ajankäytön pulmat ja haluamme hankkeemme toteutusmallin avulla tuoda myös siihen apua.

Kaksivuotista hankettamme toteutetaan molempina vuosina syys – maaliskuussa. Varsinaisen suunnistus- ja maastoharjoituskauden ulkopuolella, kerran kuukaudessa sunnuntaina, on koko perheen suunnistuksellinen liikuntatapahtuma. Näissä tapahtumissa suunnistusta tuodaan esille eri tavoin, mutta aina uudella näkökulmalla ja elämyksellisellä tavalla. Hankkeen piiriin kuuluvat myös suunnistuksen perheleirit, jotka järjestetään viikonloppuisin 1 leiri talvikaudella / hankevuosi ja 1 leiri kesäkaudella / hankevuosi.

Hankettamme tukevat, jo olemassa olevaa toimintaa ovat kesäkauden seuran viikkoharjoitukset, jotka ovat myös koko perheen yhteisiä tapahtumia. Näissä harjoituksissa opitaan suunnistuksen perustaitoja. Talvikaudella on lisäksi lasten viikoittaiset seuraharjoitukset, joissa liikutaan monipuolisesti niin ulkona kuin sisällä. Perheet voivat osallistua Seurapäivien viettoon, joiden tarkoituksena on yhteisöllisyyden kasvattaminen. Kaikille seuran jäsenille tarkoitettuja seurapäiviä järjestetään 2-3 kertaa vuodessa. Uusien ja innovatiivisten toimenpiteiden (hanke) avulla yhdistettynä jo olemassa olevaan yhteisöllisyyttä korostavaan toimintatapaamme toivomme saavamme kaikenlaiset ja myös erilaiset perheet mukaan seuratoimintaan ja lasten harrastukseen ympärivuotisesti. Samalla pystymme tarjoamaan perheille yhteisen liikunnallisen harrastuksen ja mallin liikunnalliseen elämäntapaan.

Hankkeen kaikkiin tapahtumiin ja myös seuran viikkoharjoituksiin voi tulla mukaan nonstop-periaatteella. Toivomme tämän madaltavan aloittamiskynnystä, kun ”perinteisen kesälajin” harrastamisen voi aloittaa ympäri vuoden.

Hankettamme kuvaavat parhaiten sanat elämyksellisyys, perhekeskeisyys, yhteisöllisyys, yhdessä kokeminen ja yhdessä oppiminen.