Halikko-viesti 2005 -> Ratamestarin lausunto [Tulostettava versio]
På svenska 
In English 
Alkusivu
 
Tulokset:
Lopputulokset
Osuustulokset ym.
Lehdistömuoto
OnLine-seuranta
(suunnistus.info)
Väliajat
analysoituina
OnLine-kuulutus:
OnLine-kuulutus!
Kilpailuinfo:
Kilpailuohjeet
(alustavat)
Kilpailukutsu
Ajankohtaista
Emit-ohjeet
HV-esite (pdf)
Karttanäyte
Keskustelupalsta
Kilpailukeskus
Kuvagalleriat
Opastus
Ratamestarin lausunto
Toimihenkilöt
Ilmoittautuminen:
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuneet
Järjestäjille:
Toimihenkilöt
(päivitetty 9.10.)
Admin
Menneitä kisoja:
2004
2003
2002
2001
Muuta mukavaa:

Ratamestarin lausunto

Tämän vuoden Halikko-viesti on samalla Salo-Jukolan Esi-Jukola. Esi-Jukolaksi se sopiikin erinomaisen hyvin, sillä maaston erottaa Salo-Jukolan maastosta vain entinen Turku-Helsinki valtatie. Kun maastotyyppi, kartoittaja ja ratamestarikin vielä ovat samat, niin kilpailijat tulevat saamaan varsin hyvän kuvan siitä, mitä ensi vuoden Jukola tulee olemaan.

Maasto on pienipiirteistä avokalliomaastoa, jossa on huomattavia korkeuseroja. Hakkuuaukkoja ei maastossa K-pisteen jälkeistä aukkoa lukuun ottamatta ole. Tiheiköt ovat pieniä ja vaikeakulkuista maastopohjaakin on niin vähän, että niillä ei ole merkitystä reitinvalintoihin. Maastossa on vähän polkuja. Kartta on Jussi Silvennoisen taattua laatua. Kartta on painettu syyskuussa kirjapainossa ja se on selkeälukuinen. Kartan koko on kaikilla osuuksilla A3. Kilpailun jälkeen maasto on virallinen Salo-Jukolan harjoitusmaasto.

Yleisperiaateiltaan ja osuuspituuksiltaan Halikko-viestin radat noudattelevat perinteistä linjaa. Yleisölle tarjotaan jälleen kerran erinomainen mahdollisuus seurata kilpailua, sillä kaikilla osuuksilla on yleisörastit kilpailukeskuksen eteläreunalla. Yleisörasteja on kolme: Yleisörasti 1: osuudet 1-2, 5 ja 15, yleisörasti 2: osuudet 4 ja 14 sekä yleisörasti 3: osuus 3. Radat on suunniteltu niin, että ennen yleisörasteja (lukuun ottamatta osuutta 3) saadaan online tietoa maastosta noin 250 m aikaisemmin. Lisäksi maastosta saadaan online-tietoa kaikilta muilta paitsi kolmannelta osuudelta. Yleisörastien jälkeen osuutta on jäljellä vielä osuudesta riippuen 1.0 - 1.5 km. Ankkuriosuuden juoksijoilla matkaa yleisörastilta maaliin on noin 3.7 km.

Kilpailukarttaan on maanomistajan toivomuksesta merkitty kielletyksi alueeksi noin 10 ha suuruinen taimikko. Todennäköisten reitinvalintojen ei pitäisi taimikolle suuntautua. Alueen reunaa ei ole maastoon merkitty. Taimikon alueella suoritetaan kilpailun aikana vartiointia.

Muistutettakoon kilpailijoita vielä siitä itsestään selvyydestä, että rasteja on maastossa hyvinkin lähekkäin, jopa samanlaisissa pisteissä. Oikean rastin tunnistamista varten koodit on painettu myös karttaan rastinumeron perään väliviivalla erotettuna.

Turussa 8.9.2005

Ilkka Saarimäki
Halikko-viestin 2005 ratamestari
ilkka.saarimaki@angelniemenankkuri.com


www.angelniemenankkuri.com