Banläggarens kommentar

Den 19. Halikko-kavlen 2007 avgörs lite norr om byn Kokkila i västra grannterräng av fjolårets tävling. TC ligger på gammal äng som vi hoppas vara tillräckligt hård också i regnvädret. En del av kartan användes på våren i Ankkurirastit-tävlingen, en del är ny kartritning. Kartan är ritad av kartprofessionell Jussi Silvennoinen och är mycket god. Kartans storlek är A4 på varje sträcka. Kartan är offsettryckt, skala 1:10000, ekvidistans 5 m och insatt i plastfodral.

I år terrängen är lite mera än bara småskuren berg i dagen terräng med mycket god framkomlighet. Tätta och svårtframkomliga terrängdelar finns speciellt väster om TC. De och måttliga höjdskillnader orsaker den, att tävlingsfarten är långsammare än normalt i Halikko-kavlen. Dock det finns öppna ja lättlöpta berg i dag hällmarker att bjuda på till längre sträckor. Det finns bara få stigar i terrängen och bara den korta tredje sträckan går i detta område.

Tävlingen går i ganska litet område. TC skapar den utmärkta scenen för publikvänlig händelse också i år. Varje sträcka utom den korta 3. sträckan har varvningskontroll vid västra sidan av TC. Det finns 3 publikkontroller: Varvningskontroll 1: sträckor 1-2 och 15, varvningskontroll 2: sträckor 4 och 14 och varvningskontroll 3: sträcka 5, titta på TC-kartan. Det är ytterligare 2 Online-kontroller, en 250 m före varvning gällande alla sträckor utom den korta tredje sträckan och en i terräng efter varvning gällande sträckor 3, 5 och 15. Efter varvning fortsätter sträckor 4-15 till K-plats, därifrån man fortsätter till den senare delen av banan. Titta på noggrant, att orientering sker i nummerordning. Linje mellan K och första kontroll börjar direkt av K-trekantens spets, linje efter varvning till följande kontroll börjar några millimeter efter K-tecken.

Då terrängen är ”långsammare” i år, banlängder är lite kortare som tidigare. Idealtider är samma som i fjol. Det är tätt mellan kontroller i skogen, också i likadana punkter. Det löner sig att kolla koden. Kontrollbeskrivningar är tryckta på kartan. Kodsiffran är också tryckt vid kontrollringen efter kontrollens ordningsnummer, t.ex. 5-38.

Välkomna till Finlands andra största kavleorientering.

Ilkka Saarimäki
Banläggare i Halikko-viesti 2007
ilkka.saarimaki@angelniemenankkuri.com