Halikkokavlen 2007 -> Emit-direktiv [Utskriftsvänlig version]
Suomeksi 
Start Sidan
 
Resultat:
Online
Lagresultat
Mellantider
osv...
Route gadget:
Route gadget
Tävlingsinfo:
PM (preliminär)
Inbjudan
Aktuellt
Banläggarens
kommentar
Bilder
Debattforum
Emit-direktiv
Kartprov
Tävlings Centrum
Vägvisning till TC
Anmälan:
Anmälan
Anmälda lag
Tidigare 15manna:
2006
2005
2004
2003
2002
2001

Emit-direktiv

Ett lag bör ha antingen 8 eller 15 Emit-brickor. Samma bricka kan ej användas av två olika lag. Nummer av egna Emit-brickorna sänds ej i samband med anmälningen eller löpordningen, utan de antecknas in i resultatbetjäningsystemet på tävlingsplatsen, bär deltagaren går in i start- eller växlingsområdet.

Emitbrickor hyrs ut av arrangörerna för 32 €/lag.

Om hyrbrickor behövs, bör detta ovillkorligen nämnas i samband med anmälan.

Ordning av 8 Emit-brickor i 15mannakavlen:

Sträcka 1

Bricka 1

- -

Sträcka 2(ABC)

Bricka 2

Bricka 3

Bricka 4

Sträcka 3(ABC)

Bricka 5

Bricka 6

Bricka 1

Sträcka 4(ABC)

Bricka 2

Bricka 3

Bricka 4

Sträcka 5(ABC)

Bricka 5

Bricka 6

Bricka 1

Sträcka 14

Bricka 7

- -

Sträcka 15

Bricka 8

- -

Laget kan även använda egna Emit-brickor så, att varje löpare har en egen bricka. Men de två olika möjligheterna är alltså endera att använda 8 brickor/lag eller en bricka/löpare och sträcka.

Laguppställningar:

Laguppställningar bör vara oss tillhanda senast fredagen den 12.10.2007 kl. 20.00 via anmälnings service.

Tävlingsnummer och Emit-brickornas back-up lappar delas endast ut åt lag som lämnat in sin löpordning inom utsatt tid.

Hyrda Emit-brickor:

De hyrda Emit-brickorna hämtas från info.

Back-up lapparna till Emit-brickorna:

Back-up lapparna finns med i lagkuvertet.


www.angelniemenankkuri.com