suomeksi | admin 
HALIKKOKAVLEN
Aktuellt
Vägvisning
Debattforum
Från Sverige
Till Framsidan
TÄVLINGSINFO
Resultat
Route gadget
Bilder av tävlingen
Inbjudan
Kartprov
Bilder av terräng
Bilder av kontroller
Banläggarens ord
Kontrollantens ord
TC
PM
Anmälan
Anmälningssök
HISTORIA
Historik
Terränger
Tävlingkartor
Top 10 per år
Maratontabell
Bilder och videor
Tidigare tävlingsidorna
 

Inbjudan till

XX HALIKKOKAVLEN i HALIKKO

Lördagen den 18 oktober 2008

STRÄCKOR OCH BANLÄNGDER:

Sträcka Bana  Banlängd (ca.) Svårighet  Begränsning 
1    A     5,1 km    Svårt    Alla 
2    ABC    5,1 km    Svårt    Alla 
3    ABC    2,5 km    Lätt     Alla 
4    ABC    3,3 km    Medel    Alla 
5    ABC    6,8 km    Svårt    Alla 
14    A     3,4 km    Medel OBS! BARA D-KLASSER! 
15    A     8,2 km    Svårt    Alla 

Samtliga sträckor är gafflade.

LAGSAMMANSÄTTNING: Varje lag skall bestå av minst fyra (4) damer. Varje lag får innehålla högst sex (6) löpare i klassgategorin H 19 - 39.

KLASSBEGRÄNSNINGAR: Varje lag skall innehålla minst

en (1) i klassen D-16 eller D45-, och
en (1) i klassen H/D-14 eller H/D55-. och
två (2) i klassen H/D-16 eller H/D45-. och
två (2) i klassen H/D-18 eller H/D40-.

Sträcka 1 genomförs med en (1) löpare som växlar med tre (3) utgående löpare på följande sträcka (2A, 2B och 2C). Sträckorna 2 - 5 genomförs som parallell kavle med tre (3) löpare per sträcka. På dessa sträckor växlar inkommande löpare med en (1) följande sträckas löpare. Löparen på sträcka 14 får gå ut, när alla lagets löpare från sträcka 5 har kommit in.

OBS! Löparen på sträcka 14 måste vara en damlöpare (alla D-klasser)!

START: Gemensam start för sträcka 1 sker kl. 11.00.

STÄMPLINGSSYSTEM: EMIT på alla sträckor. Ett lag bör använda minst 8 Emit-brickor/lag eller en Emit-bricka för varje sträcka (15 brickor). Ifall ett lag använder 8 brickor, ges löparna på de två sista sträckor (sträckorna 14 och 15) egna brickor och alla övriga sträckor använder kvarstående brickor i tur och ordning.

Obs! Samma brickor kan EJ ANVÄNDAS av två olika lag.

Emitbrickor hyrs ut av arrangör. Om hyrbrickor behövs bör man meddela om behovet i samband med anmälan till Internet-service.

OBS! Egna säkerhetsnålar till nummerlapparna.

ANMÄLNINGAR: Anmälningar oss tillhanda senast torsdagen den 9.10.2008. Anmälan görs i första hand via Internet-service på dessa sidor.

I andra hand via posten under adress:
Risto Kivinen, Karjaskyläntie 87, FIN - 24100 SALO, FINLAND

ANMÄLNINGSAVGIFT: 185 €/lag (+ hyrbrickor 32 €/lag), betalas senast torsdagen 9.10.2008 till Angelniemen Ankkuris bankgiro: SWIFT OKOY FI HH 541050 - 11008, Andelsbanken Halikko (IBAN-nummer: FI0754105010001008). Bara betalda lag ges lagkuvert på TC.

LAGUPPSTÄLLNINGAR: Skriftligt vid anmälningen eller via Internet-service på dessa sidor senast fredagen 17.10.2008 klo 20.00.

KARTA: 1 : 10 000, ekvidistans 5 m, tryckt 10/2008.

SAMLING: Väg nummer 110 (Salo-Åbo) ca. 13,5 km från Salo mot Åbo, vägvisning Sauvo. Därifrån ca. 5 minuter till TC. Samling i adressen Sauvontie 1, Halikko.

BÄSTA KLUBBEN -TÄVLING: 60 bästa lagen i tävlingen får poäng (60-1). Den klubben vinner som samlar mest poäng.

TÄVLINGSLEDARE: Heikki Paganus

GENERALSEKRETERARE OCH UPPLYSNINGAR: Risto Kivinen, tel. +358-2-736 0080, GSM +358-44-0583583, E-posten: risto.kivinen[at]angelniemenankkuri.com

VÄLKOMNA - ANGELNIEMEN ANKKURI

AKTUELLT
18.10.2008: Bilder av tävlingen

18.10.2008: Resultat och Route gadget

17.10.2008: Kontroller är färdiga

16.10.2008: Meny

16.10.2008: GPS-uppföljning
Kimmon Vihannes Salon Metalelektro Halikon kunta Kulta Katriina Vaskion Osuuspankki Kuljetusliike Nikula Lainisalo Kello ja Kulta Jokinen Nokia Halikko Works Suur-Seudun Osuuskauppa Saarelan Kauppapuutarha
Angelniemen Ankkuri