Ratamestarin lausunto

Kevään perinteinen kansallinen Ankkurirastit juostaan tänä vuonna Kokkilan ja Vartsalan maastoissa. Kaikille sarjoille on tarjolla suunnistusta pitkillä matkoilla. Eliittisarjoissa katsastetaan myös kilpailijoita PM-kilpailuihin sekä alle 18-vuotiaiden EM-kilpailuihin.

Kilpailumaasto jakautuu kolmeen osaan. Maastoalueen itäosa, jossa suunnistettiin viime syksyn Halikko-viesti, on pääosin nopeakulkuista avokalliomaastoa. Vartsalan maaston länsiosa puolestaan on varsinaissuomalaisittain peitteistä ja sisältää runsaita korkeuseroja. Lähtö 1:n sarjat pääsevät suunnistamaan molemmissa maastonosissa. Vartsalan länsiosasta Kokkilan puolelle maastoa siirryttäessä radat kulkevat suunnistuksellisesti köyhemmän alueen läpi.

Kokkilan puolella kilpailtiin edellisen kerran niin ikään Ankkurirastien merkeissä kuusi vuotta sitten. Maasto on tyypillistä halikkolaista suunnistusmaastoa pienipiirteisine avokalliomäkineen ja niitä reunustavine peitteisempine notkoineen. Lähtö 2:n sarjat suunnistavat pelkästään Kokkilan puolella maastoa.

Eliittisarjojen radoista on pyritty tekemään katsastuksen vaatimuksen mukaiset ja kilpailijoiden taidollisia sekä fyysisiä ominaisuuksia tullaan testaamaan monipuolisesti. Etenkin pääsarjoissa rasteja on paljon, mutta tämä johtuu ensisijaisesti maaston rikkonaisuudesta ja perhoslenkkien käytöstä.

Muiden sarjojen radoista on pyritty laatimaan perinteisiä pitkän matkan ratoja, joissa parhaat erottuvat rastiväleillä oikeiden reitinvalintojen, toteutuksen sujuvuuden ja hyvien etenemistaitojen ansiosta. Ei tarkkoja rastipisteitäkään ole unohdettu, mutta radoilla on enemmän pyritty tarjoamaan haastavia rastivälejä kuin vaativia rastinottoja.

Lasten sarjat, jotka lähtevät lähdöstä 3, käyttävät osittain omaa maastonosaa, jossa polkuja on muuta maastoa enemmän. Lasten radat on laadittu keväisen helpoiksi. Lähtö 3:sta lähtevät myös pilottitapahtuman H/D13-15L ja H/D16-18L -sarjat, joissa suunnistustehtävät ovat selvästi ikäluokkien yleistä vaativuustasoa helpommat.

Kilpailukartta on Jussi Silvennoisen laadukasta käsialaa. Vartsalan maaston itäosasta saattaa maastosta löytyä vielä joitain Halikko-viestin uria, joita ei ole merkitty karttoihin.

Ratamestariryhmän puolesta
Tuomo Mäkelä