Ratamestarin kynästä

Edellisestä kansallisten kisojen ratamestarityöstä onkin jo lähes kolmekymmentä vuotta! Ei minua kamalasti pitänyt painostaa, kun suostuin tähän tehtävään. Minusta on todella antoisaa miettiä, miten saisi tehtyä kaikille suunnistuskilpailuun osallistuville hienot, haastavat ja mieleen jäävät radat. Mielestäni suunnistuksessa on kyse elämyksistä ja niitä pyrin Teille tarjoamaan. AngA tarjoaa tänäkin keväänä kaikille huippumaastoa! Lisäsimme viimesyksyiseen Halikko-viestin karttaan maastoalueen pohjois-koillis- ja itäpuolelta. Pidempää matkaa tekeville tarjotaan uutta aluetta, ja muillekin on tarjolla taattua salonseutulaista, pienipiirteistä avokalliota kohtalaisin korkeuseroin.

Halusimme toteuttaa kunnon pitkän matkan kisan Ankkuri-tyyliin ja siksi halusimme järjestää myös sarjat H21E ja D21E. Tiedämme, että seuraavana päivänä Paimiossa järjestetään WRE-kisat ja kunnon keskimatkaa. Silti voin ratamestarina sanoa, että se joka haluaa testata kevät kuntoaan oikeasti, tulkoon Ankkurirasteille!

Kilpailumaasto on valtaosin erittäin hyväkulkuista. Kartan pohjoisosassa, Ilmusmäen alueella ja sen lähimaastossa kulkukelpoisuus on erinomaista, mutta ylivauhti voi myös kostautua. Salonseutulaiseen tapaan korkeuseroa matkanvarrella taatusti on, radasta riippumatta. Ratamestarina en myöskään ole kovin hellämielinen tässä asiassa.

Maasto jakautuu kolmeen osaan. Ilmusmäen alue, viimesyksyinen Sammalsuonmäen alue ja lasten radoille erittäin sopiva Kavilannummen alue. Alueita erottaa tai yhdistää, miten vaan, pari hiekkatietä.

Koska kyse on pitkän matkan kilpailuista, halusin ratamestarina tarjota erilaisia suunnistuksen elementtejä kilpailijoille. Maasto asettaa omat haasteensa ratamestarityölle ja joissain kohdin ratkaisin asian pitkillä siirtymäväleillä, joissa mielestäni kuitenkin on reitinvalintavaihtoehtoja ja niissä myös mitataan suunnistajan koneiston viritysastetta. Rastipisteet ovat kauttaaltaan suunnistettavia, ei niihin ihan summamutikassa osu, jollei tuurilla.

Huolimatta siitä, että pääosin maasto on erittäin hyväkulkuista, maastossa on myös hetkellisesti rytöä, tiheikköä ja huonokulkuisia alueita ja joillain alueilla on hieman myrskyjen kaatamia puita, mutta en sanoisi että näitä on suuremmaksi haitaksi asti. Ratamestarina olen tiettyjä ikäluokkia pahemmilta vitsauksilta yrittänyt armahtaa, muuta suurimmaksi osaksi ajatukseni on se, että kyllä ne kotiin löytävät ajan kanssa.

Tunnettu ja arvostettu lasten ja nuorten suunnistuksen puolestapuhuja ja sen eteen tekijä, Anu Reiman, on aisaparinani toteuttanut lasten ja nuorten radat H15-sarjaan asti. Mielestäni Anu on hienosti onnistunut toteuttamaan radat maastoon ja olosuhteisiin sopiviksi.

Tulkaa Ankkurirasteille! Hienoon maastoon kokemaan hienot suunnistuselämykset!

Salossa 2.4.2016
Ratamestari
Jukka Aaltonen