AngA / Mäkiharjoitus 9.2.2008 / analyysi

Ehjä punainen viiva on oma valintani, jota olisin juossut. Katkoviiva muu vaihtoehto. Sinisellä merkitty harjanteet ja korkeuseroihin perustuvat isot, pitkät kohteet, punaisella yksittäiset kohteet. Valintani perustuu kilpailutilanteeseen: miten kilpailussa pystyisin suunnistamaan mahdollisimman kovaa, mutta varmasti.

A-rata 710 m / 20 m

A-radan kartta

L – 1: Vähän matkaa tietä, vinottain rinnettä ylös, kumpare 1 näkyy kauas (myös kivi ennen sitä), samoin kumpare 2, jyrkänteen alta kumpareelle, josta näkyykin jo kumpare 3. Sen alapuolelta nokan kautta ja suo tarkistaen rastille. Voi juosta kumpareelta 2 myös loivemmin rinnettä pitkin vv harjannelinjalta 4 alas ja sitten reunaa pitkin oikealle.

1 – 2: Jyrkän reunassa oikea käsi kiinni vähän matkaa. Kumpareen 3 tasalta näkyykin jo kumpare 6. Sen oikealta puolelta harjanteelle 7, jota pitkin kumpareelle 9. Myös nokka 8 ja sitä edeltävä notko selvät. Kumpareelta 9 pudotus rastinotkoon, jonka muoto selvä ja suulla suo. Rastilta lähtö jyrkän reunan mukaan: kumpareen 5 kautta lähtö vie helposti liikaa vasemmalle ja siellä ollaan vaikeuksissa, jos ei käytä kompassia.

2 – M: Rastinotkon pohjoista reunaa hs 10:lle. Hs= hakeutumissektori eli voit juosta arviosuunnalla: jos tulet vähän liikaa oikealle, jatkat suon reunaa eteenpäin. Jos tulet liikaa vasemmalle, mäkiharjanne ohjaa hs:n kurkkuun. Hs:n kurkusta kannakselle 11, oikea käsi suossa kumpareelle 12, josta maali jo näkyykin.

B-rata 800 m / 25 m

B-radan kartta

L – 1: Lähtöpaikalta näkyvät jyrkänne 1 ja avosuo 2, näitten välistä. Avosuon tasolta näkyvät notko 3 ja nokka/pistekumpare 4. Näitten noin puolivälistä ylös mäkeen. Tiheikön tasolta näkyy jo harjannelinja 5. Kun sen havaitset, olet käytännössä jo ”löytänyt” rastin: juokset vain harjannelinjan 5 alla olevaa notkoa pitkin alas asti, käännyt viimeisen vasemmalla olevan kallioreunan takaa vasemmalle ja vasen käsi kalliossa kiinni rastijyrkänteelle. Notko on maastossa vielä selvempi kuin kartassa.

1 – 2: Kallionreunaa takaisin, notkon yli. Mäen reunalinjan 6 mutka erottuu hyvin, samoin kumpare 7 näkyy kauas. Sen jälkeen aluksi reunalinjaa6 alhaalla seuraten, kumpare 8 ja rajakivinokka erottuvat hyvin. Nokalta näkyy kumpare 9. Täältä näkyy jo rastikivi etuvasemmalla, samoin jyrkkä reuna 10.

2 – M: Loivasti nokan vasenta reunaa polulle.

C-rata 850 m / 25 m

C-radan kartta

L –1: Pistekumpare 1 ja sen viereiset kivet näkyvät lähtöpaikalle. Kumpareitten 1 ja 2 vasemmalta puolelta kannakselle 5 soiden väliin. Kumpareet 3 ja 5 näkyvät oikealla varmistuksina. Kallioreunan 6 kulman kautta ylös kumpareelle ja rastisuolle.

1 – 2: Suon 7 pohjoisreunaa, harjannelinja 8 näkyy kauas, samoin sen alapään kumpare 9. Neniin 10 ja 11 tukeutuen nenälle 12, josta rastikivi jo näkyykin. Tätä kautta voit juosta kovaa koko ajan, suoraan mennen joutuisit todennäköisesti varmistelemaan ja hidastelemaan.

2 – 3: Lähes suoraan itään harjannelinjan 13 ja kumpareen 14 yli. Harjannelinja 15 näkyy kauas ja ohjaa rastille.

3 – M: Loivasti rinnettä alas ja kohtisuoraan ensimmäisen tien yli.

D-rata 780 m / 30 m

D-radan kartta

L – 1: Kumpare 1 näkyy lähtöpaikalle, suoraan kohti ja sen oikealta puolelta rastimäille.

1 – 2: Suoraan etelään, notkon 2 oikealta puolen, nenän/pistekumpareen 3 oikealta puolen vinottain rinnettä ylös. Kumpare 4 näkyy kauas, sen yli / vasemmalta puolen jyrkälle reunalle 5, sen oikeaa laitaa kulmakohtaan, vähän vasemmalle ylhäällä, täältä näkyy kumpare 6 ja sen edessä rajakivi. Näitten vasemmalta puolelta notkelman yli rastiharjanteelle.

2 – M: Samaa reittiä takaisin kumpareelle 4, sen vasemmalta puolelta rinnettä viistosti alas kumpareen 7 oikealta puolelta.

E-rata 900 m / 20 m

E-radan kartta

L – 1: Kumpareen 1 (näkyy lähtöön) kautta suon 2 eteläreunaan. Kumpareet 3 ja 4 näkyvät kauas, samoin kulma 5 ja mäenreuna 6, joka maastossa on selvempi kuin kartasta saattaisi kuvitella. Terävä mäenkulma 8aivan rasti takana näkyy kauas. Iso, poikittainen harjannelinja 7 pitää huolen siitä, että rastin ohi ei helpolla pääse, mutta jokainen ylimääräinen mutka on aikahukkaa.

1 - M: Samojen kohteitten kautta takaisin. Varsinkin rastilta lähtö on syytä tehdä huolellisesti, koska kohteet 6 ja 5 eivät ole ylhäältäpäin niin selviä kuin tullessa alhaaltapäin.

F-rata 630 m / 25 m

F-radan kartta

L – 1: Jyrkänne 1 ja avosuo 2 näkyvät lähtöpaikalle. Niitten tasalta näkyy jo notko 3, jota pitkin suoraan ylös, kunnes kumpare ja jyrkänne 4 näkyvät. Niitten vasemmalta puolelta ylös harjanteelle, jonka takareunassa rasti on.

1 – 2: Mäenreunaa pohjoiseen, kulman takana pieni käännös vasemmalle, jyrkänteiden välistä alas polulle, polun mutkaan, josta oikaisu ajouralle. Ajouraa pistekumpareen 5 ohi ja loivasti ylös rinteeseen. Kumpare 6 ei kovin kaukaa erotu, mutta reuna, jossa jyrkänne on, erottuu. Ja jyrkänne näkyy aina alakautta paremmin.

2 – M: Mäenreunaa lounaaseen ja notkosta kumpareen 7 pohjoispuolelta länteen polulle.

Yhteenveto: Yllättävän paljon tehtiin virheitä lähtösuunnissa, vaikka sekä itä- että länsipuolella kohteet pitkälle näkyvissä. Hosumista, hosumista, jokainen ylimääräinen mutka tuo lisäaikaa!!!

Tuloksissa 1-aika puna-, 2-aika sini- ja 3-aika vihreätaustainen. Ajoista pääteltynä selvät pummit merkitty harmaalla taustalla.

Matti M