TALKOOT 2

Oppaita tarvitaan!
Ankkurin nuorisotiimi pitää Salon Keskustan koulun oppilaille suunnistuslauantain 13.9. Koulun kaikki 360 oppilasta tutustuvat lajiin erilaisten harjoitteiden avulla. Joka luokka-asteella on 2 erilaista harjoitusta klo 9-12 välisenä aikana.

Erityisesti toivon, että halikkolaiset ankkurinuoret ja vanhemmat aktivoituvat, koska kaikissa Salon kouluissa on tuolloin koulupäivä. Salon kouluissakin käyvät voivat suorittaa tuon päivän Keskustassa (maisteri Kivinen järjestää asian). Huom! Samana päivänä on Salon yläkoulujen yu-kisat. Ilmoittautumiset Anulle.

Jo ilmoittautuneita: Maija, Elina, Hanna, Jari, Santtu, Tuomas, Terttu, Anni, Anu, Lilia, Janne, Jani, Juho, Joonas, ...vielä muutama tarvittaisiin...

Anu Reiman - 9.9.2008, 22:42

Nuorten uutisarkistoon