FM i sprintorientering och världsrankingtävling för klasserna H21 och D21 lördag 19.9.2020 i Salo

Tävlingsdirektiv

Sammanfattning av tävlingsdirektivet

  • När du anländer till tävlingscentret, ta del av instruktionerna. Gå ej igenom det avlysta tävlingsområdet!
  • Nummerlappar finns att hämtas på tävlingscentret. Emit backup-lappar finns vid startplatsen.. A-finalerna används nya nummerlappar. I B-finalerna används samma nummerlapp som i kvalet Egna säkerhetsnålar.
  • Kvalet inleds kl 09.00 och endast för klasserna H/D21, H/D20 och H/D18. Kvalets startplats, start 3, har ett avstånd på 2400 meter. Vid starten finns WC och möjlighet att lämna överdrag.
  • Finalen startar kl 12.00. Start 1 (klasserna H/D14-21, H35-65 ja D35-50) har ett avstånd på 1750 meter. Vid start 1 finns WC och möjlighet att lämna överdrag. Start 2 (klasserna H70-85 ja D55-85) avstånd till vänteområde är 750m, där finns WC, möjlighet att lämna överdrag och utrymme för uppvärmning. Löpare får gå från vänteområdet till start 2 10 minuter före egen starttid.
  • Kontrollangivelser finns lösa och tryckta på kartan.

Ta även del av COVID-19 instruktionerna

www.angelniemenankkuri.com/index.php?page=sm-sprintti_2020/korona-ohjeet

Funktionärer

Tävlingsledare Joel Hakala
Ledare för banläggargruppen Tuomo Mäkelä
Tävlings- och WRE-kontrollant Jouni Lipponen
Bankontrollant Jussi Elo, Laitilan Jyske
Informatör Siiri Siikarla 045-8509 882 siiri.siikarla@tuni.fi
Tävlingsjury: Jukka Westerlund KooVee (PJ), Anni Valtonen MS Parma, Timo Rapakko Suomusjärven Sisu

Regler

I tävlingen gäller SSL:s grenregler (16.6.2020-), specialdirektiven för FM-tävlingar 2020 och IOF:s WRE-regler samt tävlingsspecifika direktiv givna av arrangörerna.

Tävlingscenter och avlyst träningsområde

Tävlingscentret är på Salos idrottspark. Tävlingscentret öppnar kl 07.00 på tävlingsdagens morgon. Ta hänsyn till de avlysta och förbjudna områdena när du anländer till tävlingen. Ta del av information på tävlingens hemsida över förbjudna områden samt tillåtna passager.

Tävlingscentret har planerats att vara så rymligt som möjligt och respektera säkerhetsavstånd på läktarplats.

Parkering och vägvisning

Vägvisning av trafik från söder och Helsingfors vid Mahtinaisentie södra infart (GPS hänvisning: Perniöntie 311, Salo) samt trafik från norr och Åbo vid korsningen av 110-vägen och Meriniityntie (GPS hänvisning: Meriniityntie 1, Salo). Vägvisningen finns från kl 07.00

Gångavstånd från parkering till tävlingscentret är upp till 1,5 km

Man kan också anlända till fots eller med cykel från Salos centrala delar under förutsättning att man ej beträder avlysta och förbjudna områden.

Observera att parkeringsplatserna i anslutning till tävlingscentret är förbjudna att använda eftersom de är avsedda till annan verksamhet under dagen.

Mer detaljerad information om ankomst till tävlingscentret från guidekartorna

Info

Info öppnar kl 08.00. Info delar ut hyresbrickor (Emit) och tar emot sista minutens ändringar i Emit-numren. Emit-numeroiden muutokset. Värdesaker kan lämnas in till Info under tävlingen. Info-påle finns i anslutning till Info.

Klasser och banlängder

Kval

Start 3. Avstånd till startplats 2400 m. Röd-gul skyltning. WC och möjlighet att lämna överdrag 2050 m från tävlingcentrum.

Skala 1:4000 och karta storlek A4.

KlassBanlängd (km)KontrollerFörsta startTill finalen
H21K13,62229:0017
H21K23,57229:0017
H21K33,52219:0017
D21K13,16199:4820
D21K23,19199:4820
H20K3,37209:4830
H18K3,19199:10Alla godkänt
D20K2,58159:48Alla godkänt
D18K2,35149:48Alla godkänt
Finalen

Start 1. Avstånd till startplats 1750 m. Blå-gul skyltning. Avgång till startplatsen är tillåten från kl 11. WC och möjlighet att lämna överdrag 1600 m från tävlingcentrum.

Skala i klasser H55, H60 och H65 1:3000 och karta storlek A3. Skala i andra klasser 1:4000 och karta storlek A4.

KlassBanllängd (km)KontrollerFörsta start
H213,752313:00
D213,261813:55
H203,692315:20
H183,402014:51
H173,242015:26
H162,992015:26
H152,862012:00
H142,831914:40
D203,071714:41
D182,851614:17
D172,671512:19
D162,661712:00
D152,611612:44
D142,511613:39
H353,201713:22
H403,091712:04
H452,951614:42
H502,841612:00
H552,721414:00
H602,541612:54
H652,421414:25
D352,711412:00
D402,701413:05
D452,621415:14
D502,431415:22
H21B13,742313:54
H21B23,522113:54
D21B3,201813:22
H20B3,562113:00

Start 2. Avstånd till startplats 950 m. Röd-gul skyltning. Alla klasser has prestart, 750 meter från TC. Från prestart till startplats får man gå 10 minuter före starttid. Det finns WC och möjlighet att lämna överdrag i prestart.

Skala 1:3000 och karta storlek A4.

KlassBanllängd (km)KontrollerFörsta start
H702,181712:05
H751,651513:11
H801,391213:18
H851,15912:00
D552,121613:10
D602,071512:00
D651,691612:01
D701,501312:36
D751,15912:12
D801,15912:30
D851,15913.16

Starttröskel

Starttröskel tillämpas ej under tävlingen.

Tävlingskläder

Spikskor och dubbskor är förbjudna.

Emit-brickan

Den tävlande ansvarar själv för att Emit-brickan fungerar och att brickans nummer är det samma som i startlistan. Bricknumret kontrolleras inte i starten. Tävlande som använt fel Emit-nummer diskvalificeras.

Efter anmälningstiden skall ändringar i bricknumret göras via e-post till risto.kivinen@resultfellows.com, senast den 18 sept kl 20.00. . Efter denna tidpunkt sker ändringar i Info på tävlingsdagens morgon. Info delar ut hyresbrickor (Emit) för ett pris på 5,- euro, och tar emot sista minutens ändringar i Emit-numren. För icke returnerad bricka debiteras 70 €. På modellkontroll vid info-pålen kan man testa att Emit-brickan fungerar.

Tävlingsnummer och Emit backup-lappar

Nummerlapparna hämtas vid tävlingscentret där de är sorterade klassvis i pärmar. Nummerlapparna finns i huvudläktaren. Använd handsprit innan du hämtar nummerlapparna. Emit backup-lappar finns vid startplatsen..

A-finalerna används nya nummerlappar. I B-finalerna används samma nummerlapp som i kvalet.

Använd egna säkerhetsnålar.

Start

Snitsel till start går i stadsområdet. Ta hänsyn till annan trafik och använd övergångsställen. Det är förbjudet att avvika från startsnitseln..

Använd handsprit innan du går till startområdet.

3 min: Upprop enligt starttid & kontrollangivelser

2 min: Nollställning av Emit-brickan

1 min: Förflyttning till karthinken enligt egen klass.

0 min: Startögonblicket. Kolla att du har tagit rätt karta.

Kontrollangivelser

Kontrollangivelserna finns lösa och tryckta på kartan. Använd egen hållare till kontrollangivelsen

Överdrag vid startplatsen

Arrangören transporterar tävlandes överdrag från alla startplatser.

Ha en väska som är lätt att känna igen. Väskorna lämnas i arrangörens släpvagn och hämtas efter loppet på tävlingscentret vid utlämningsplatsen för väskorna.

Mål

Målstämpling används vid målgång och därefter förflyttar sig den tävlande till avläsningen. Eventuella oklarheter behandlas vid klagomuren i anslutning till avläsningen.

Efter målgång läggs kartan i en återvinningsbehållare, kartorna återlämnas ej på grund av Coronaläget utan kan skrivas ut från hemsidan efter tävlingen.

Tävlingskartan

Kartskala för H/D55-85 1:3000, övriga klasser 1:4000. Ekvidistans 2,5 meter. Kartritare Vesa Elovaara.Tävlingskartan är ritad enligt senaste kartnorm (ISSprOM2019). Bekanta dig före tävlingen med den nya kartnormen och hur till exempel förbjudna områden markeras. Vid starterna finns en exempelkarta där man kan se tävlingskartans färgåtergivning.

Det finns ingen mallkarta över tävlingsområdet.

De speciella karttecken på tävlingskartan är följande:

Tävlingsområdet

Kvaltävlingen: Tävlingsområdet innehåller till största delen flervåningshus, parker och lätt sprungen skog. På banorna är underlaget 60% gräs, 30% hårt underlag och 10% stig eller skog.´

Finalen: Tävlingsterrängen är varierande stadsmiljö. På banorna är underlaget 70% hårt underlag och 30% gräs.

Tävlingsbevakning och förbjudna områden

Under tävlingen finns det ca 60 kontrollanter och trafikdirigerare.

Enligt SSL instruktioner skall övervakningspersonal inte ge råd eller guida tävlande i FM-tävlingen, vilket är typiskt i en nationell tävling. Funktionärer övervakar att tävlarna respekterar förbjudna områden. En anmälan om diskvalifisiering görs på alla deltagare som bryter mot reglerna. När ett fel har gjorts går det ej att återställa felet genom att t.ex. återvända från förbjudna området eller hoppa tillbaka genom en buske. Detta gäller alla förbjudna områden. Förbjudna områden är ofta uppbyggda för att öka säkerheten i tävlingarna eller för att förhindra skador av föremål.

En del av terrängen har markerats med röd/gul snitsel för att markera det förbjudna området.

Både i kvalet och i finalen passerar samtliga deltagare en väg som endast får korsas vid markerad övergång. Övergången har markerats på kartan och på vägen med koner. På båda sidor av vägen finns två koner som markerar passagen mellan konerna, om man springer vid sidan av konerna leder detta till diskvalificering. Trafikdirigerare kontrollerar den övriga trafiken och stoppar trafiken vid behov för de tävlandes säkerhet.

Stängning av målet

Målet stänger för kvaltävlningen kl 11.07 och eftermiddagens final kl 16.45. Målet kan stängas tidigare om alla tävlande är i mål. Tävlare som avbrutit ska anmäla sig vid målet.

Protester

I alla serier skall klagomål och protester vara skriftligt inlämnade till info senast 30 minuter efter att officiella tävlingsresultaten publicerats på resultattavlan. I WRE klasser är tidgränssen 15 minuter. Kval och finaler är två skilda tävlingar. Protester genomförs enligt SSL:s grenregler för orientering punkt 6.4, samt i WRE-klasserna i enlighet med WRE-direktiv

Prisutdelning

Priserna delas ut på läktaren och tävlingens huvudspeaker annonserar ut när det är cirka 10-15 minuter kvar till prisutdelningen. Det finns även en separat speaker för prisutdelningen.

FM-medaljer delas åt tre bästa i klassen. FM-plaketter för placeringarna 4.-10. i klasserna H/D14-21 och för placeringarna 4.-6. i klasserna H/D35-70. I klasserna H/D75-85 FM-medaljer endast åt de tre bästa i klassen. I B-finalen delas inga priser.

Förutom mästerskapsmedaljen belönas de tre bästa även med produktpriser,

I officiella FM-tävlingens resultatlista och prisutdelning accepteras orienterare, som är finska medborgare och representerar en Klubb i IOF medlemsförening eller de utlänningar som är bosatta i Finland (hemkommun i Finland) minst fr.o.m.. början av året och presenterar en medlemsklubb i SSL. Tävlande bör även ha finsk tävlingslicens inlöst när de har anmält sig till tävlingen.

GPS

Det finns ingen GPS uppföljning under tävlingen.

Klubbtält och vimplar

I idrottsparken finns flera uppvärmda planer. Klubbtält och vimplar får endast sättas upp på markerade avsedda gräsytor på tävlingscentrets östra sida. Uppsättning av klubbvimplar är endast tillåtna på samma område som klubbtälten.

Kafé och restaurang

Det finns inget kafé eller restaurang i arrangörens regi. I närheten av tävlingscentret finns flera olika möjligheter till kafé, restaurang eller mataffär. Närmare beskrivning finns separat vid info och info-pålen.

Klädombyte, tvätt och WC

På tävlingscentret finns 8 omklädningsrum med 6 duschar var. På tävlingscentret finns inomhustoaletter och pissoar för herrarna. På väg till start finns toaletter.

Första hjälp

I tävlingscenter finns det en första hjälpen. Enligt grenreglerna har alla tävlande skyldighet att hjälpa en skadad.

Barnpassning

Det finns ingen barnpassning

välkommen till kulminationen av sprintorienteringssäsongen!!
Angelniemen Ankkuri