Angelniemen Ankkuri ry:n toimintalinja 2015

käsitelty yhdistyksen syyskokouksessa 21.1.2015

ANGELNIEMEN ANKKURIN TOIMINTALINJAN SISÄLTÖ:

 • Seuramme tulevaisuudessa
 • Eettisyys seuramme toiminnassa:
 • Seuratoimintamme tulevaisuudessa
 • Käytännön toimintatavat seurassamme
 • Seuramme organisaatio ja vastuutehtävät
 • Nuorisotoiminnan pelisäännöt
 • Valmentajien ja ohjaajien kouluttautuminen seurassamme

SEURAMME TULEVAISUUDESSA:

 • Angelniemen Ankkuri on toiminnaltaan alueella arvostettu, johtava ja vetovoimaisin suunnistusseura kaikenikäisille seuratoimijoille.
 • Seura tarjoaa urheilijoille valmennukselliset puitteet, jotka mahdollistavat kehittymisen maajoukkuetason urheilijoiksi.
 • Seurassa tarjotaan laadukasta suunnistusharrastustoimintaa eri-ikäisille harrastajille taitotasosta riippumatta.
 • Seuramme järjestää laadukkaita kilpailutapahtumia kaikenikäisille suunnistuksen harrastajille.
 • Seurassamme huolehditaan seuratoimijoiden määrän riittävyydestä.

Seuramme visio:

Angelniemen Ankkuri on alueen vetovoimaisin suunnistusseura, jossa eri-ikäisten on mahdollisuus kilpailla, harrastaa ja olla seuratoimijana haluamallaan tasolla.

SEURAMME EETTISET LINJAUKSET:

 • Seurassamme noudatetaan Suunnistusliiton eettisiä pelisääntöjä.
 • Toiminta on avointa ja rehellistä. Yhteenkuuluvuuden tunne luo mielihyvää ja iloa.
 • Seuran jäsenillä on tasapuoliset mahdollisuudet osallistua ja harrastaa.
 • Seuratoimijoita kannustetaan kouluttautumiseen. Seura tukee kouluttautumista.
 • Haasteet asetetaan urheilijalle ja seuratoimijalle realistiselle tasolle.
 • Suositaan terveellisiä, urheilu-uraa edistäviä elämäntapoja.
 • Seurassa noudatetaan antidoping-säännöstöä.
 • Kilpailupaikoilla ja aina käytettäessä seura-asuja tulee käyttäytyä asiallisesti.
 • Kaikessa toiminnassa huomioidaan ekologisuus.

SEURATOIMINTAMME TAVOITTEET:

 1. Kasvatukselliset tavoitteet
 2. Urheilulliset tavoitteet
 3. Kilpailujärjestelyihin liittyvät tavoitteet
 4. Seuratyöhön liittyvät eettiset tavoitteet
 5. Sosiaaliseen viihtyvyyteen liittyvät tavoitteet

Tavoitteet konkreettisemmin:

Tavoite 1
Seurassamme ollaan tietoisia urheiluseuran kasvatusvastuusta.

Tavoite 2
Seurassamme mahdollistetaan yksilöiden kehittyminen maajoukkuetason urheilijoiksi.

Tavoite 3
Järjestämme laadukkaita suunnistuskilpailuja. Kehitämme jatkuvasti omia kilpailutapahtumiamme. Seurassamme osallistetaan jäsenet toimimaan kisajärjestelyissä.

Tavoite 4
Tasapuolinen, avoin, rehellinen ja päihteetön toiminta, jossa huolehditaan vastuutehtävien jakamisesta laajalti seurakenttään. Toiminnassa huomioidaan ekologisuus.

Tavoite 5
Järjestetään mielekästä yhdessä tekemistä kaikille seuratoimijoille. Kannustetaan, huomioidaan ja kiitetään seuratoimijoita tarvittaessa.

SEURAMME KÄYTÄNNÖN TOIMINTATAPOJA:

 • Jäsenmaksu on kaikille sama.
 • Kilpailujärjestelytalkoot kuuluvat seuratyöhön.
 • Kaikki saavat osallistua harjoituksiin, leireille ja kilpailuihin.
 • Jokainen voi harrastaa ja olla mukana seuran toiminnassa haluamallaan intensiteetillä.
 • Menestyvien ja kehittyvien urheiljoiden valmentautumista tuetaan.
 • Kouluttautumiseen kannustetaan ja sitä tuetaan
 • Kilpailupaikalla käytetään seura-asuja.
 • Internet on ensisijainen tiedotusväline.
 • Vaalitaan hyviä suhteita yhteistyökumppaneihin, muihin suunnistus- ja urheiluseuroihin ja muihin sidosryhmiin (esim. kaupunki, koulut, maanomistajat ja metsästysseurat).
 • Menestyneitä ja aktiivisia seuran jäseniä huomioidaan erityisesti.

SEURAMME ORGANISAATIO:

 • YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET – SYYS- JA KEVÄTKOKOUKSET
 • JOHTOKUNTA, jossa jokaisella jäsenellä oma vastuualueensa.
 • TOIMIKUNNAT, joiden puheenjohtajat kokoavat toimikunnan, jonka johtokunta hyväksyy. Toimikunnat toimivat toimintasuunnitelmansa ja talousarvionsa mukaisesti.
 • JÄSENET, jotka saavat jäsenmaksunsa maksettuaan harrastaa ja kilpailla seurassa ja ovat velvoitettuja osallistumaan kisajärjestelytalkoisiin.

ERILAISIA VASTUUTEHTÄVIÄ SEURASSA:

PUHEENJOHTAJA; yleishallinnointi, seuran edustaminen, tiedottaminen ja koordinointi
SIHTEERI; yhdistyksen asiakirjojen laatiminen yhdessä johtokunnan kanssa, kokousten muistiot ja pöytäkirjat
TOIMIKUNNAN PUHEENJOHTAJAT; oman sektorin toiminnan suunnitteleminen, tiedottaminen, johtaminen ja valvonta
RAHASTONHOITAJA; maksuliikenteen hoitaminen yhdessä tilitoimiston kanssa, toiminnantarkastukseen liittyvät asiat yhdessä puheenjohtajan kanssa
JÄSENVASTAAVA; jäsenmaksujen seuranta ja jäsenrekisterin ylläpitäminen

PELISÄÄNNÖT LASTEN JA NUORTEN RYHMISSÄ:

 • Nuorisopäällikkö organisoi pelisääntökeskustelut ennalta suunnitellun aikataulun mukaisesti lasten harjoitusryhmissä ja lasten vanhempien kanssa.
 • Nuorisopäällikkö on apuna pelisääntökeskustelun järjestämisessä eri harjoitusryhmissä.
 • Tehnyt pelisäännöt esitellään johtokunnalle ja saatetaan jäsenistölle tiedoksi. Pelisäännöt ovat luettavissa seuran nuorten sivuilla.
 • Mikäli pelisääntöjen noudattamisessa ilmenee erimielisyyksiä, asiasta keskustellaan ensin lasten ja vanhempien kanssa, tarvittaessa seuran nuorisotoimikunnassa ja seuran johtokunnassa.

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS SEURASSAMME:

Seura suhtautuu myönteisesti kouluttautumiseen ja kannustaa jäseniään erilaisiin koulutuksiin. Seura osallistuu koulutuskustannuksiin. Toimikunnat miettivät vuosittaisen kouluttautumistarpeen.

SEURAMME TOIMINTAMUODOT:

 • Urheilutoiminta: jäsenistölle suunnatut urheiluharjoitukset / tapahtumat / tilaisuudet, lähes joka päivä jokaiselle jotain.
 • Kilpailujen järjestäminen: Ankkurirastit ja Halikko-viesti sekä muut yksittäiset kilpailut (vähintään 1 nuorten kilpailu / vuosi)
 • Nuorisotoiminta: toiminta ympärivuotista. Alkeissuunnistusta HIPPO –suunnistuskoulussa 6-12 -vuotiaille, Nuori Suunta –suunnistusharjoitukset 6-16 –vuotiaille 3 eri tasoryhmässä, Löydä Liikunta saliharjoitukset – talvikaudella 6-10 -vuotiaille, 11-18 –vuotiaiden juoksuharjoittelu talvikaudella 3 eri tasoryhmässä. Seurayhteistyö Salon Vilppaan kanssa ja Velo Salon kanssa. Avoimien alueleirien järjestäminen 11-16 -vuotiaille 3krt vuodessa. Nuorisotoiminnassa ollaan aktiivisesti mukana erilaisissa SSL:n lajihankkeissa.
 • Harrastesuunnistus: Maanantairastit, Salon kaupungin mestaruuskilpailut, alueen kuntosuunnistustapahtumat, koulutustapahtumat.
 • Senioritoiminta yli 35 –vuotiaille alkaa vuoden 2015 aikana.
 • Edustussuunnistukseen kuuluvat seuran yli 16 -vuotiaat tavoitteellisesti harjoittelevat urheilijat. Ryhmän toiminta on osittain avointa kaikille seuran jäsenille.
 • Yhteisten tapahtumien järjestäminen talkoilla. Seuran kiinteistön vuokraaminen ja yllä pitäminen talkoilla.
 • Vuosikokous päättää jäsenmaksuista, toimintamaksuista ja toimikunnat oman sektorinsa maksuista.
 • Ajankohtaista lisätietoa ja informaatiota: www.angelniemenankkuri.com