Ankkurin maanantairastitoimitsijat 2019

Ilmoita itsesti toimitsijaksi: lyyti.in/mara2019

Tapahtuma Ratamestari (1 hlö)Kartanmyynti (1-2 hlöä)Paikoitus (1-3 hlöä)Tulospalvelu (1-2 hlöä)
25.3. Isohärjänmäki
Antti Reiman
Matti Mäkinen
Jaakko Mäkinen
Lasse Vuorinen
Jere Kommio
Henna Ylimaa
15.4. Märy
Mikko Lähdekorpi
Noora Hyvönen
Joosefiina Mäkelä
Erkki Laine
Lasse Vuorinen
Markku Elo
Sanni Kivelä
13.5. Halikko kk
Matti Mäkinen
Irma Laakkio
Petri Laaksonen
Pirjo Nurminen
Risto Kallio
Petri Laaksonen
Sami Mänty
Henna Yliluikki
10.6. Kanamäki
Pekka Hyvönen
Heikki Toivio
Risto Kallio
Joel Hakala
Sanna Kauppila
1.7. Salakallio
Tommi Itkonen
Jukka Salo
Antti Reiman
22.7. Hajala-Myltyri
Juhani Aaltonen
Matti Mäkinen
Risto Kallio
Lasse Vuorinen
Arttu Laaksonen
Mikko Lindberg
26.8. Märy
Petja Pöyhönen
Erkki Laine
Jukka Salo
Sanna Ylikylä
7.10. Halikon asema
Matti Mäkinen
Susanna Jänkälä
Erkki Laine
Ville Lehtonen
Nuutti Pirhonen
21.10. Halikko kk
Päivi Mäkinen
Juri Emaldynov
Risto Kallio
Mikko Mannonen
Leila Ahonen