Halikko-viesti 2006 -> Alustavat kilpailuohjeet [Tulostettava versio]
På svenska 
Alkusivu
 
Tulokset:
Lopputulokset
Väliajat ym.
Reittihärveli:
Reittihärveli
Kilpailuinfo:
Kilpailuohjeet
(alustavat)
Kilpailukutsu
Ajankohtaista
Emit-ohjeet
Karttanäyte
Keskustelupalsta
Kilpailukeskus
Kuvagalleriat
Opastus
Ilmoittautuminen:
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuneet
Järjestäjille:
Toimihenkilöt
(päivitetty 21.9.)
Menneitä kisoja:
2005
2004
2003
2002
2001

18. Halikko-viesti 14.10.2006

Alustavat kilpailuohjeet:

 

Kilpailun johtaja: Heikki Paganus  044-5264 390 
Ratamestari:       Jarkko ja Erkko Pyy 040-7554763
Valvoja:           Timo Grönholm, SalVie
Tiedottaja:        Jari Kuusisto   0400-779 214
Tuomarineuvosto:   Juhani Jokinen MaMa pj, Susanna Lönnberg PIF, 
                   Jorma Kuutti PertPe
Tulospalvelu:      Risto Kivinen/Result Fellows

Kartta
1:10 000, käyräväli 5 m, painettu 10/2006, kartoitus Jussi Silvennoinen. Kartan koko on A4S kaikilla osuuksilla. Kartan taakse on painettu joukkueen numero ja osuus. Kartta on muovikotelossa.

Maasto
Maasto on pienipiirteistä avokalliomaastoa.  Suurimmat nousut ovat 30 – 35 m. Kulkukelpoisuus on hyvä.  Lue myös erilliset ratamestarin ja valvojan lausunnot.

Piikkarikielto
Kilpailussa ei saa käyttää piikkareita. Nastarit ovat sallitut.

Rastit
Rastit on merkitty maastoon oranssi-valkoisin rastilipuin. Rasteilla on EMIT-leimasimet. Leimaus on tehtävä niin, että EMIT-tarkistuslipukkeeseen jää jälki leimasimesta. Rastinmääritteet on painettu karttaan. Koodit on painettu karttaan myös rastin järjestysnumeron jälkeen, esim 5 - 47. Maastossa on rasteja lähekkäin, myös samanlaisissa pisteissä, tarkista koodi huolella. Huom! osalla rasteista rastikoodi on eri kuin EMIT-koodi eli näytölliseen EMIT-korttiin tulee eri lukema kuin rastikoodi.

Emit-leimaus
Kilpailussa käytetään EMIT-leimausjärjestelmää. Jokaisella joukkueella tulee olla käytössä joko 15 (eli jokaisella juoksijalla oma kortti) tai 8 EMIT-korttia. Jos joukkue käyttää 8 korttia, käyttävät kahden viimeisen osuuden juoksijat (osuudet 14 ja 15) omaa korttia. Muut osuudet käyttävät loppuja kortteja vuorotellen osuuksittain. EMIT-numerot luetaan osuuksittain sisään järjestelmään lähtöportilla (tuloslaskentateltta). Samaa korttia ei voi käyttää kahdessa eri joukkueessa. Kilpailija joka jättää kulkematta lähtöportin (sisäänluennan) kautta, voidaan hylätä. Sisäänluennan jälkeen suoritetaan Emit-kortin nollaus.

Juoksujärjestys ja kilpailumateriaali
Juoksujärjestys on ilmoitettava viimeistään perjantaina 13.10.2006 klo 20.00 käyttäen Halikko-viestin kotisivujen Ilmoittautumispalvelua. Juoksujärjestykset jätetään samoilla käyttäjätunnuksilla kuin ilmoittautumiset. EMIT-numeroita ei tarvitse ilmoittaa, koska ne luetaan järjestelmään sisään vasta kilpailussa lähtöportilla. Juoksijoiden sarjat ilmoitetaan juoksujärjestysten yhteydessä.

Jos joukkueessa on tapahtunut viime hetken juoksujärjestysmuutoksia, kirjataan ne järjestelmään INFOssa klo 10.30 mennessä. Kilpailumateriaali (numerolaput, EMIT-tarkistuslipukkeet, juoksujärjestyslomake sekä mahdolliset vuokrakortit) jaetaan INFOsta seuroittain joukkueille, joiden juoksujärjestys on ilmoitettu. HUOM! Numerolapuissa olevaa viivakooditarraa ei saa poistaa! HUOM: Numerolappujen kiinnitykseen omat hakaneulat.

Vuokratut EMIT-kortit palautetaan joukkueittain INFOon kilpailun jälkeen. Kadonneesta EMIT-vuokrakortista veloitamme 50 euroa.

Osuus Rata Matka/aika Vaihto Vaikeus
1 A 5,5 km/29 11.29 Vaikea
2 ABC 5,4 km/33 12.02 Vaikea
3 ABC 3,1 km/21 12.23 Helppo
4 ABC 3,9 km/28 12.51 Keskiv
5 ABC 6,0 km/35 13.26 Vaikea
14 A 3,9 km/26 13.52 Keskiv
15 A 7,9 km/44 14.36 Vaikea

Hajonta kaikilla osuuksilla.

Väliajat
Kaikilla osuuksilla 3. osuutta lukuun ottamatta on kaksi OnLine-rastia, joilta saadaan väliaikoja. Yleisörasti on kaikilla osuuksilla kilpailukeskuksessa.

Kilpailumenetelmä
Ensimmäisellä osuudella juoksee yksi suunnistaja, joka lähettää samanaikaisesti toiselle osuudelle kolme suunnistajaa radoille 2A, 2B ja 2C. Emit-järjestelmän ja tulosten oikeellisuuden vuoksi on noudatettava etukäteen ilmoitettua juoksujärjestystä. Rintanumeron on oltava juoksujärjestyksen mukainen. Ratamerkintä löytyy kartan takaa (2A, 2B tai 2C).

Osuuksilla 2-5 juoksee kustakin joukkueesta yhtaikaa kolme suunnistajaa, kukin oman ratansa. Vaihtoon tuleva suunnistaja lähettää matkaan yhden seuraavan osuuden suunnistajista. Osuuden 14 suunnistaja saa lähteä matkaan vasta, kun kaikki kolme osuuden 5 suunnistajaa ovat saapuneet vaihtoon.

Lähtö
Yhteislähtö klo 11.00. Lähtölaukauksen ampuu Jarmo Reiman. EMIT-korttien sisäänluku alkaa lähtöportilla klo 10.30, seuraa kuulutuksia. Toisen osuuden juoksijoiden korttien sisäänluku alkaa heti yhteislähdön tapahduttua. Ruuhkan välttämiseksi ole ajoissa lähtöportilla.

Sisäänluvun jälkeen suoritetaan EMIT-korttien nollaus valvotusti (Neljä vilkahdusta osoittaa kortin toimivuuden). Kulku lähtöalueelle tapahtuu vain lähtöporttina toimivan tuloslaskentateltan kautta. Kilpailija joka jättää kulkematta lähtöportin (sisäänluennan) kautta, voidaan hylätä.

Vaihdot
Kaikilla osuuksilla on maalileimaus. Maalileimauksen jälkeen kilpailukartta on laitettava muovisäkkiin / luovutettava toimitsijalle.

Ensimmäisen osuuden juoksija tuo karttatelineeltä kolme 2-osuuden karttaa vaihtopuomilla odottaville suunnistajille. Toisen osuuden juoksijat katsovat kartan takaa juoksujärjestyksen mukaisen oikean kartan (2A, 2B tai 2C). Tällä tavalla saadaan juoksijoille oikeat osuustulokset.

Osuuksilla 2-5 vaihtoon tuleva kilpailija ottaa karttatelineestä ylimmän oman joukkueensa numerolla varustetun kartan, jatkaa vaihtopuomille ja antaa kartan seuraavalle juoksijalle.

Osuuden 5 kaksi ensimmäistä suunnistajaa ottavat karttatelineestä kartan sijasta värillisen karttakotelon (punainen ja keltainen) ja vievät sen osuuden 14 suunnistajalle. Vasta kolmas osuuden 5 juoksija ottaa karttatelineestä 14-osuuden kartan, vie sen vaihtopuomilla odottavalle suunnistajalle, joka K-pisteelle juostessaan luovuttaa värilliset karttakotelot K-pisteen valvojalle.

Joukkue, joka ottaa väärän kartan, hylätään. Joukkue, jonka 14-osuuden juoksija ei vie värillisiä karttakoteloita K-pisteelle, hylätään. Joukkue, jonka kartan joku toinen on ottanut, saa uuden kartan karttatelineen valvojalta, mutta aikahyvitystä ei anneta. Lähtevän suunnistajan kannattaa aina tarkistaa, että saa oikean kartan! Joukkue on itse vastuussa oikean kartan ottamisesta myös silloin, kun joku joukkueen juoksijoista on kierroksen jäljessä! Vaihto suljetaan klo 15.00.

Hylättyjen joukkueiden kartat poistetaan karttatelineeltä, sen jälkeen kun hylkäyksestä on kuulutettu ja joukkueelle on varattu tilaisuus selityksen antamiseen. Hylättyjen ja keskeyttäneiden joukkueiden juoksijoilla on mahdollisuus lähteä osuudelleen kilpailun ulkopuolella yhteislähdössä. Keskeyttäneiden kilpailijoiden on ilmoittauduttava maalissa.

HUOM! Suorituksensa jälkeen juoksijan on kuljettava ulos vaihtoalueelta EMIT-tarkastuksen kautta.

Viestin maaliintulo
Joukkueiden järjestyksen määrää maaliviiva. Ankkurit suorittavat maalileimauksen maaliviivan jälkeen, jolloin joukkueelle kirjautuu loppuaika. Kirikamppailuissa maalituomari ratkaisee paremmuuden maaliviivalta ja ajat korjataan maaliviivan järjestyksen mukaiseksi leimausjärjestyksestä riippumatta. Kartta on luovutettava toimitsijalle.

Viimeisten osuuksien yhteislähtö
Vaihto suljetaan klo 15.00. Yhteislähtö klo 15.10 karttatelineeltä. Hylättyjen ja keskeyttäneiden joukkueiden juoksijoiden yhteislähtö tapahtuu klo 15.15. Maali suljetaan klo 17.00.

Huolto
Pesu- ja pukeutumistilat sekä WC selviävät opaskartasta ja opaspaalulta. Ensiapu kilpailukeskuksessa. Ei juomarasteja.

Karttojen palautus
Uudet kartat jaetaan INFOsta yhteislähdön jälkeen.

Paras seura -kilpailu
60 parhaalle joukkueelle annetaan pisteitä (60-1). Voittaja on seura, jonka joukkueet saavat suurimman pistemäärän. Voittajajoukkue palkitaan.

Palkintojenjako
Palkintojenjako noin klo 15.30. Kuusi parasta joukkuetta palkitaan esinepalkinnoin. Mitalijoukkueitten kokoontuminen INFOon klo 15.15 reittien piirtämistä varten.

Reittihärveli
Reittihärveli käytössä, käykääpä piirtämässä oma reittinne Halikko-viesti –sivuilla.

Löytötavarat
Löytötavaroita voi tiedustella kilpailun aikana INFOsta ja kilpailun jälkeen puh 044-5264 390.

Muuta
Halikon suunnistusmaastot ovat jatkuvasti kilpailu- ja harjoituskiellossa, koska kaikissa maastoissa on kiellettyjä alueita. Näin olemme sopineet maanomistajien ja metsästysseurojen kanssa. Toivomme, ettei kukaan yksittäinenkään suunnistaja rikkoisi meidän ja maanomistajien välistä luottamusta menemällä "omin luvin" ko. maastoihin ja mahdollisesti kielletyille alueille.

 HYVÄÄ KILPAILUONNEA, TOIVOTTAA Angelniemen Ankkuri


www.angelniemenankkuri.com