på svenska | admin 
HALIKKO-VIESTI
Ajankohtaista
Ruokalista
Keskustelupalsta
Etusivulle
KILPAILIJOILLE
Tulokset ja ONLINE!
Reittihärveli
Kisakuvat
Kilpailukutsu
Opastus
Karttanäyte
Rastikuvia
Ratamestarin lausunto
Kilpailukeskus
Kilpailuohjeet
Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisten tarkistus
HISTORIAA
Historia
Kilpailumaastot
Kilpailukartat
10 parasta vuosittain
Maratontilasto
Kuvia ja videoita
Menneitä kilpailusivuja
JÄRJESTÄJILLE
Talkooluettelo
Pelastussuunnitelma (pdf 3Mt)
 

Kilpailuohjeet

(päivitetty 15.10.2009)

XXI HALIKKO-VIESTI

lauantaina 17.10.2009 Salon Toppjoella

Kilpailun johtaja: Jarmo Reiman 040-3556 221
Ratamestari:    Ilkka Saarimäki 050-5589 535
Valvoja:      Anssi Saarinen, Paimion Rasti
Tiedottaja:    Jari Kuusisto 0400-779 214
Tulospalvelu:   Risto Kivinen, Result Fellows - Tuloshemmot
Tuomarineuvosto:  Puheenjohtaja Janne Virtanen, Paimion Rasti, 
          Jäsenet: Tiina Kerkola, SuSi, Risto Gustaffson, R-P 

KARTTA

1:10 000, käyräväli 5 m, painettu 10/2009, kartoitus Jussi Silvennoinen. Kartan koko on A4 kaikilla osuuksilla. Kartan taakse on painettu joukkueen numero ja osuus. Kartta on muovikotelossa.

MAASTO

Maasto on pääosin hyväkulkuista pienipiirteistä avokalliomaastoa.

PIIKARIKIELTO

Kilpailussa ei saa käyttää piikkareita. Nastarit ovat sallitut.

KIELLETYT ALUEET

Suunnistuksen lajisääntöjen kohdasta 3.61e poiketen viljellyt maat eli pistepellot eivät ole kiellettyjä alueita.

RASTIT

Rastit on merkitty maastoon oranssi-valkoisin rastilipuin. Rasteilla on EMIT-leimasimet. Leimaus on tehtävä niin, että EMIT-tarkistuslipukkeeseen jää jälki leimasimesta. Rastinmääritteet on painettu karttaan. Koodit on painettu karttaan myös rastin järjestysnumeron jälkeen, esim 5 - 47. Maastossa on rasteja lähekkäin, myös samanlaisissa pisteissä, tarkista koodi huolella.

Huom! osalla rasteista rastikoodi on eri kuin EMIT-koodi eli näytölliseen EMIT-korttiin tulee eri lukema kuin rastikoodi.

EMIT-LEIMAUS

Kilpailussa käytetään EMIT-leimausjärjestelmää. Jokaisella joukkueella tulee olla käytössä joko 15 (eli jokaisella juoksijalla oma kortti) tai 8 EMIT-korttia. Jos joukkue käyttää 8 korttia, käyttävät kahden viimeisen osuuden juoksijat (osuudet 14 ja 15) omaa korttia. Muut osuudet käyttävät loppuja kortteja vuorotellen osuuksittain. EMIT-numerot luetaan osuuksittain sisään järjestelmään lähtöportilla (tuloslaskentateltta). Samaa korttia ei voi käyttää kahdessa eri joukkueessa. Kilpailija joka jättää kulkematta lähtöportin (sisäänluennan) kautta, voidaan hylätä. Sisäänluennan jälkeen suoritetaan Emit-kortin nollaus.

JUOKSUJÄRJESTYS

Juoksujärjestys on ilmoitettava viimeistään perjantaina 16.10.2009 klo 20.00 käyttäen Halikko-viestin kotisivujen Ilmoittautumispalvelua. Juoksujärjestykset jätetään samoilla käyttäjätunnuksilla kuin ilmoittautumiset. EMIT-numeroita ei tarvitse ilmoittaa, koska ne luetaan järjestelmään sisään vasta kilpailussa lähtöportilla. Juoksijoiden sarjat ilmoitetaan juoksujärjestysten yhteydessä.

Jos joukkueessa on tapahtunut viime hetken juoksujärjestysmuutoksia, kirjataan ne järjestelmään INFOssa klo 10.30 mennessä. Kilpailumateriaali (numerolaput, EMIT-tarkistuslipukkeet, juoksujärjestyslomake sekä mahdolliset vuokrakortit) jaetaan INFOsta seuroittain joukkueille, joiden juoksujärjestys on ilmoitettu. HUOM! Numerolapuissa olevaa viivakooditarraa ei saa poistaa! HUOM: Numerolappujen kiinnitykseen omat hakaneulat.

Vuokratut EMIT-kortit palautetaan joukkueittain INFOon kilpailun jälkeen. Kadonneesta EMIT-vuokrakortista veloitamme 50 euroa.

OSUUDET JA MATKAT:

OSUUS  RATA  PITUUS / AIKA VAIHTO  VAATIVUUS    RAJOITUS 
1    A    5,2 km / 30  11.30   vaikea     kaikki 
2    ABC   5,2 km / 33  12.03   vaikea     kaikki 
3    ABC   2,8 km / 20  12.24   helppo     kaikki 
4    ABC   4,4 km / 32  12.57   keskivaikea   kaikki 
5    ABC   6,5 km / 41  13.38   vaikea     kaikki 
14   A    4,4 km / 28  14.06   keskivaikea   D-sarjalainen 
15   A    8,2 km / 48  14.55   vaikea     kaikki 

Hajonta kaikilla osuuksilla.

VÄLIAJAT

Kaikki osuudet paitsi 3. osuus käyvät näyttäytymässä yleisörasteilla kilpailukeskuksessa. Osuuksilla 1-2, 5 ja 15 on yhteinen yleisörasti samoin osuuksilla 4 ja 14. Kilpailukeskuskartasta jokainen voi etukäteen katsoa yleisörastien sijainnit. Kaikilta osuuksilta saadaan online-tietoja lisäksi maastosta.

KILPAILUMENETELMÄ

Ensimmäisellä osuudella juoksee yksi suunnistaja, joka lähettää samanaikaisesti toiselle osuudelle kolme suunnistajaa radoille 2A, 2B ja 2C. Emit-järjestelmän ja tulosten oikeellisuuden vuoksi on noudatettava etukäteen ilmoitettua juoksujärjestystä. Rintanumeron on oltava juoksujärjestyksen mukainen. Ratamerkintä löytyy kartan takaa (2A, 2B tai 2C).

Osuuksilla 2-5 juoksee kustakin joukkueesta yhtaikaa kolme suunnistajaa, kukin oman ratansa. Vaihtoon tuleva suunnistaja lähettää matkaan yhden seuraavan osuuden suunnistajista. Osuuden 14 suunnistaja saa lähteä matkaan vasta, kun kaikki kolme osuuden 5 suunnistajaa ovat saapuneet vaihtoon.

LÄHTÖ

Yhteislähtö klo 11.00. EMIT-korttien sisäänluku alkaa lähtöportilla klo 10.30, seuraa kuulutuksia. Toisen osuuden juoksijoiden korttien sisäänluku alkaa heti yhteislähdön tapahduttua. Ruuhkan välttämiseksi ole ajoissa lähtöportilla.

Sisäänluvun jälkeen suoritetaan EMIT-korttien nollaus valvotusti (Neljä vilkahdusta osoittaa kortin toimivuuden). Kulku lähtöalueelle tapahtuu vain lähtöporttina toimivan tuloslaskentateltan kautta. Kilpailija joka jättää kulkematta lähtöportin (sisäänluennan) kautta, voidaan hylätä.

VAIHDOT

Kaikilla osuuksilla on maalileimaus. Maalileimauksen jälkeen kilpailukartta on laitettava muovisäkkiin / luovutettava toimitsijalle.

Ensimmäisen osuuden juoksija tuo karttatelineeltä kolme 2-osuuden karttaa vaihtopuomilla odottaville suunnistajille. Toisen osuuden juoksijat katsovat kartan takaa juoksujärjestyksen mukaisen oikean kartan (2A, 2B tai 2C). Tällä tavalla saadaan juoksijoille oikeat osuustulokset.

Osuuksilla 2-5 vaihtoon tuleva kilpailija ottaa karttatelineestä ylimmän oman joukkueensa numerolla varustetun kartan, jatkaa vaihtopuomille ja antaa kartan seuraavalle juoksijalle.

Osuuden 5 kaksi ensimmäistä suunnistajaa ottavat karttatelineestä kartan sijasta värillisen karttakotelon (punainen ja keltainen) ja vievät sen osuuden 14 suunnistajalle. Vasta kolmas osuuden 5 juoksija ottaa karttatelineestä 14-osuuden kartan, vie sen vaihtopuomilla odottavalle suunnistajalle, joka K-pisteelle juostessaan luovuttaa värilliset karttakotelot K-pisteen valvojalle.

Joukkue, joka ottaa väärän kartan, hylätään. Joukkue, jonka 14-osuuden juoksija ei vie värillisiä karttakoteloita K-pisteelle, hylätään. Joukkue, jonka kartan joku toinen on ottanut, saa uuden kartan karttatelineen valvojalta, mutta aikahyvitystä ei anneta. Lähtevän suunnistajan kannattaa aina tarkistaa, että saa oikean kartan! Joukkue on itse vastuussa oikean kartan ottamisesta myös silloin, kun joku joukkueen juoksijoista on kierroksen jäljessä! Vaihto suljetaan klo 15.00.

Hylätyn joukkueen juoksijat saavat jatkaa normaalisti viestiä, jos joukkue on yli 20 minuuttia kärkijoukkuetta jäljessä. Jos hylätty joukkue on alle 20 minuuttia kärkeä jäljessä, pysäytetään joukkueen suoritus seuraavassa vaihdossa siten, että ero johtavaan joukkueeseen on vähintään 20 minuuttia.

HUOM! Suorituksensa jälkeen juoksijan on kuljettava ulos vaihtoalueelta EMIT-tarkastuksen kautta.

GPS-SEURANTA

Osuuksilla 2, 14 ja 15 on käytössä GPS-seurantajärjestelmä kärjen joukkueille.  Joukkueet ilmoitetaan noin puoli tuntia ennen osuuden lähtöä kilpailukeskuksessa. GPS-laite asennetaan kilpailijalle järjestäjien avustamana sisäänmenoportin yhteydessä. Laite luovutetaan juoksun jälkeen leimantarkistuksessa järjestäjille.

MAALIINTULO

Joukkueiden järjestyksen määrää maaliviiva. Ankkurit suorittavat maalileimauksen maaliviivan jälkeen, jolloin joukkueelle kirjautuu loppuaika. Kirikamppailuissa maalituomari ratkaisee paremmuuden maaliviivalta ja ajat korjataan maaliviivan järjestyksen mukaiseksi leimausjärjestyksestä riippumatta. Kartta on luovutettava toimitsijalle.

VIIMEISTEN OSUUKSIEN YHTEISLÄHTÖ

Vaihto suljetaan klo 15.00. Yhteislähtö klo 15.10 karttatelineeltä. Maali suljetaan klo 17.00.

HUOLTO

Pesu- ja pukeutumistilat sekä WC selviävät opaskartasta ja opaspaalulta. Ensiapu kilpailukeskuksessa. Ei juomarasteja.

KARTTOJEN PALAUTUS

Uudet kartat jaetaan INFOsta yhteislähdön jälkeen. Karttapainossa sattuneen leikkuuvirheen vuoksi neljän osuuden palautuskartan koko on A4, muiden A4S. Rata ja rastimääritteet näkyvät kokonaan kaikissa kartoissa.

PARAS SEURA -KILPAILU

Paras seura -kilpailun 60 parhaalle joukkueelle annetaan pisteitä (60-1). Voittaja on seura, jonka joukkueet saavat suurimman pistemäärän. Voittajaseura saa yhdelle joukkueelle ilmaisen osallistumisen seuraavan vuoden viestiin.

PALKINTOJENJAKO

Palkintojenjako noin klo 15.30. Kuusi parasta joukkuetta palkitaan. Voittajajoukkue kokoontuuu INFOon klo 15.15 reittien piirtämistä varten.

REITTIHÄRVELI

Reittihärveli käytössä kilpailun jälkeen, käykääpä piirtämässä oma reittinne Halikko-viesti –sivuilla.

LÖYTÖTAVARAT

Löytötavaroita voi tiedustella kilpailun aikana INFOsta ja kilpailun jälkeen puh 040-3556 221.

MUUTA

Halikon suunnistusmaastot ovat jatkuvasti kilpailu- ja harjoituskiellossa, koska kaikissa maastoissa on kiellettyjä alueita. Näin olemme sopineet maanomistajien ja metsästysseurojen kanssa. Toivomme, ettei kukaan yksittäinenkään suunnistaja rikkoisi meidän ja maanomistajien välistä luottamusta menemällä omin luvin ko. maastoihin ja mahdollisesti kielletyille alueille.

HYVÄÄ KILPAILUONNEA, TOIVOTTAA Angelniemen Ankkuri

UUSIMMAT UUTISET
18.10.2009: Lynx maratontilaston kärkeen

17.10.2009: Tulokset, Reittihärveli...

17.10.2009: Kisakuvat netissä

16.10.2009: Tulospalvelun terveisiä...

15.10.2009: Keskus viimeistelyä vaille valmis
2010

Angelniemen Ankkuri