på svenska | po-russki | admin 
HALIKKO-VIESTI
Ajankohtaista
Keskustelupalsta
Opastus
Ruokalista
Kuntosuunnistus
Etusivulle
TULOKSET JA ONLINE
Tulokset ja Online
Nettikuulutus
Reittihärveli
Kisakuvat
Hajonnat
KILPAILIJOILLE
Kilpailukutsu
Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisten tarkistus
Ratamestarin lausunto
Karttanäyte
Vanha kartta
Kilpailukeskus
Kilpailuohjeet
Kuvia rasteilta
Ratamestarin blogi
HISTORIAA
Historia
Kilpailumaastot
Kilpailukartat
10 parasta vuosittain
Maratontilasto
Kuvia ja videoita
Menneitä kilpailusivuja
JÄRJESTÄJILLE
Toimitsijauettelo
Pysäköintiohje
 

Alustavat kilpailuohjeet

(päivitetty 12.10.2011)

XXIII HALIKKO-VIESTI

lauantaina 22.10.2011 Salon Hevonpäässä

Kilpailun johtaja: Jarmo Reiman 040-3556 221
Ratamestari:    Vesa Elovaara 050-5579 068
Valvoja:      Mikko Mannonen, Turun Suunnistajat
Tiedottaja:    Jari Kuusisto 0400-779 214
Tulospalvelu:   Risto Kivinen, Result Fellows - Tuloshemmot
Tuomarineuvosto:  Puheenjohtaja Risto Gustafsson, Rasti-Perniö 
          Jäsenet:   Matti Yliluikki, Suomusjärven Sisu
                 Katri Lindeqvist, Paimion Rasti

KARTTA

1:10 000, käyräväli 5 m, painettu 10/2011, kartoitus Matti Mäkinen. Kartan koko on A4 kaikilla osuuksilla. Kartan taakse on painettu joukkueen numero ja osuus. Kartta on muovikotelossa.

MAASTO

Maasto on pääosin hyväkulkuista pienipiirteistä avokalliomaastoa.

PIIKARIKIELTO

Kilpailussa ei saa käyttää piikkareita. Nastarit ovat sallitut.

RASTIT

Rastit on merkitty maastoon oranssi-valkoisin rastilipuin. Rasteilla on EMIT-leimasimet. Leimaus on tehtävä niin, että EMIT-tarkistuslipukkeeseen jää jälki leimasimesta. Rastinmääritteet on painettu karttaan. Koodit on painettu karttaan myös rastin järjestysnumeron jälkeen, esim 5 - 47. Maastossa on rasteja lähekkäin, myös samanlaisissa pisteissä, tarkista koodi huolella.

Huom! osalla rasteista rastikoodi on eri kuin EMIT-koodi eli näytölliseen EMIT-korttiin tulee eri lukema kuin rastikoodi.

EMIT-LEIMAUS

Kilpailussa käytetään EMIT-leimausjärjestelmää. Jokaisella joukkueella tulee olla käytössä joko 15 (eli jokaisella juoksijalla oma kortti) tai 8 EMIT-korttia. Jos joukkue käyttää 8 korttia, käyttävät kahden viimeisen osuuden juoksijat (osuudet 14 ja 15) omaa korttia. Muut osuudet käyttävät loppuja kortteja vuorotellen osuuksittain. EMIT-numerot luetaan osuuksittain sisään järjestelmään lähtöportilla (tuloslaskentateltta). Samaa korttia ei voi käyttää kahdessa eri joukkueessa. Kilpailija joka jättää kulkematta lähtöportin (sisäänluennan) kautta, voidaan hylätä. Sisäänluennan jälkeen suoritetaan Emit-kortin nollaus.

JUOKSUJÄRJESTYS

Juoksujärjestys on ilmoitettava viimeistään perjantaina 21.10.2011 klo 20.00 käyttäen Halikko-viestin kotisivujen Ilmoittautumispalvelua. Juoksujärjestykset jätetään samoilla käyttäjätunnuksilla kuin ilmoittautumiset. EMIT-numeroita ei tarvitse ilmoittaa, koska ne luetaan järjestelmään sisään vasta kilpailussa lähtöportilla. Juoksijoiden sarjat ilmoitetaan juoksujärjestysten yhteydessä.

Jos joukkueessa on tapahtunut viime hetken juoksujärjestysmuutoksia, kirjataan ne järjestelmään INFOssa klo 10.30 mennessä. Kilpailumateriaali (numerolaput, EMIT-tarkistuslipukkeet, juoksujärjestyslomake sekä mahdolliset vuokrakortit) jaetaan INFOsta seuroittain joukkueille, joiden juoksujärjestys on ilmoitettu. HUOM! Numerolapuissa olevaa viivakooditarraa ei saa poistaa! HUOM: Numerolappujen kiinnitykseen omat hakaneulat.

Vuokratut EMIT-kortit palautetaan joukkueittain INFOon kilpailun jälkeen. Kadonneesta EMIT-vuokrakortista veloitamme 50 euroa.

OSUUDET JA MATKAT:

OSUUS RATA  PITUUS / AIKA NOUSU VAIHTO  VAATIVUUS   RAJOITUS 
1   A   5,4 km / 31  170  11.31  vaikea    kaikki 
2   ABC  5,2 km / 34  170  12.05  vaikea    kaikki 
3   ABC  2,7 km / 18   55  12.23  helppo    kaikki 
4   ABC  3,8 km / 26  120  12.49  keskivaikea  kaikki 
5   ABC  5,9 km / 35  185  13.24  vaikea    kaikki 
14   A   3,8 km / 24  120  13.48  keskivaikea  D-sarjalainen
15   A   8,0 km / 46  250  14.34  vaikea    kaikki 

Matkoihin sisältyy viitoitusta aloitusosuudella 550 metriä ja muilla osuuksilla 350 metriä. Hajonta kaikilla osuuksilla.

KILPAILUMENETELMÄ

Ensimmäisellä osuudella juoksee yksi suunnistaja, joka lähettää samanaikaisesti toiselle osuudelle kolme suunnistajaa radoille 2A, 2B ja 2C. Emit-järjestelmän ja tulosten oikeellisuuden vuoksi on noudatettava etukäteen ilmoitettua juoksujärjestystä. Rintanumeron on oltava juoksujärjestyksen mukainen. Ratamerkintä löytyy kartan takaa (2A, 2B tai 2C).

Osuuksilla 2-5 juoksee kustakin joukkueesta yhtaikaa kolme suunnistajaa, kukin oman ratansa. Vaihtoon tuleva suunnistaja lähettää matkaan yhden seuraavan osuuden suunnistajista. Osuuden 14 suunnistaja saa lähteä matkaan vasta, kun kaikki kolme osuuden 5 suunnistajaa ovat saapuneet vaihtoon.

LÄHTÖ

Yhteislähtö klo 11.00. EMIT-korttien sisäänluku alkaa lähtöportilla klo 10.30, seuraa kuulutuksia. Toisen osuuden juoksijoiden korttien sisäänluku alkaa heti yhteislähdön tapahduttua. Ruuhkan välttämiseksi ole ajoissa lähtöportilla.

Sisäänluvun jälkeen suoritetaan EMIT-korttien nollaus valvotusti (Neljä vilkahdusta osoittaa kortin toimivuuden). Kulku lähtöalueelle tapahtuu vain lähtöporttina toimivan tuloslaskentateltan kautta. Kilpailija joka jättää kulkematta lähtöportin (sisäänluennan) kautta, voidaan hylätä.

VAIHDOT

Kaikilla osuuksilla on maalileimaus. Maalileimauksen jälkeen kilpailukartta on luovutettava toimitsijalle.

Ensimmäisen osuuden juoksija tuo karttatelineeltä kolme 2-osuuden karttaa vaihtopuomilla odottaville suunnistajille. Toisen osuuden juoksijat katsovat kartan takaa juoksujärjestyksen mukaisen oikean kartan (2A, 2B tai 2C). Tällä tavalla saadaan juoksijoille oikeat osuustulokset.

Osuuksilla 2-5 vaihtoon tuleva kilpailija ottaa karttatelineestä ylimmän oman joukkueensa numerolla varustetun kartan, jatkaa vaihtopuomille ja antaa kartan seuraavalle juoksijalle.

Osuuden 5 kaksi ensimmäistä suunnistajaa ottavat karttatelineestä kartan sijasta värillisen karttakotelon (punainen ja keltainen) ja vievät sen osuuden 14 suunnistajalle. Vasta kolmas osuuden 5 juoksija ottaa karttatelineestä 14-osuuden kartan, vie sen vaihtopuomilla odottavalle suunnistajalle, joka K-pisteelle juostessaan luovuttaa värilliset karttakotelot K-pisteen valvojalle.

Joukkue, joka ottaa väärän kartan, hylätään. Joukkue, jonka 14-osuuden juoksija ei vie värillisiä karttakoteloita K-pisteelle, hylätään. Joukkue, jonka kartan joku toinen on ottanut, saa uuden kartan karttatelineen valvojalta, mutta aikahyvitystä ei anneta. Lähtevän suunnistajan kannattaa aina tarkistaa, että saa oikean kartan! Joukkue on itse vastuussa oikean kartan ottamisesta myös silloin, kun joku joukkueen juoksijoista on kierroksen jäljessä! Vaihto suljetaan klo 14.45.

Hylätyn joukkueen juoksijat saavat jatkaa normaalisti viestiä, jos joukkue on yli 20 minuuttia kärkijoukkuetta jäljessä. Jos hylätty joukkue on alle 20 minuuttia kärkeä jäljessä, pysäytetään joukkueen suoritus seuraavassa vaihdossa siten, että ero johtavaan joukkueeseen on vähintään 20 minuuttia.

HUOM! Suorituksensa jälkeen juoksijan on kuljettava ulos vaihtoalueelta EMIT-tarkastuksen kautta.

YLEISÖRASTI JA VÄLIAJAT

Kaikki osuudet paitsi 3. osuus käyvät näyttäytymässä yleisörasteilla kilpailukeskuksessa. Osuuksilla 4, 5, 14 ja 15 on yleisörastilta lyhyt ohjaava viitoitus seuraavan rastin suuntaan. Osuudet 1, 2, 4 ja 14 lähtevät yleisörastilta länteen ja osuudet 5 ja 15 itään. Yleisörastin erikoisjärjestelyt selviävät parhaiten kilpailukeskuskartasta. Lisäksi saadaan online-tietoja maastosta.

MAALIINTULO

Joukkueiden järjestyksen määrää maaliviiva. Ankkurit suorittavat maalileimauksen maaliviivan jälkeen, jolloin joukkueelle kirjautuu loppuaika. Kirikamppailuissa maalituomari ratkaisee paremmuuden maaliviivalta ja ajat korjataan maaliviivan järjestyksen mukaiseksi leimausjärjestyksestä riippumatta. Kartta on luovutettava toimitsijalle.

VIIMEISTEN OSUUKSIEN YHTEISLÄHTÖ

Vaihto suljetaan klo 14.45. Yhteislähtö klo 15.00 karttatelineeltä. Maali suljetaan klo 17.00.

PAIKOITUS

Paikoitusmaksun suuruus on 2 euroa. Paikoituslippuja saa ostaa Infosta ja paikoitusmaksun suorittaminen kontrolloidaan kilpailukeskuksesta poistuttaessa.

HUOLTO

Pesu- ja pukeutumistilat sekä WC selviävät opaskartasta ja opaspaalulta. Myös vaihtoalueelta löytyy WC. Koska olemme ampurata-alueella, on tarpeiden teko maastoon ehdottomasti kiellettyä. Ensiapu kilpailukeskuksessa. Ei juomarasteja.

KARTTOJEN PALAUTUS

Kilpailijoiden omat kartat jaetaan joukkueittain INFOsta yhteislähdön jälkeen.

PARAS SEURA -KILPAILU

Paras seura -kilpailun 60 parhaalle joukkueelle annetaan pisteitä (60-1). Voittaja on seura, jonka joukkueet saavat suurimman pistemäärän. Voittajaseura saa 500 euron lahjakortin Ankkurikellarille.

PALKINTOJENJAKO

Palkintojenjako noin klo 15.15. Kuusi parasta joukkuetta palkitaan. Voittajajoukkue kokoontuuu Infoon klo 15.00 reittien piirtämistä varten.

REITTIHÄRVELI

Reittihärveli käytössä kilpailun jälkeen, käykääpä piirtämässä oma reittinne Halikko-viesti –sivuilla.

LÖYTÖTAVARAT

Löytötavaroita voi tiedustella kilpailun aikana INFOsta ja kilpailun jälkeen puh 040-3556 221.

KUNTOSUUNNISTUS

Radat 2.7 km, 4.9 km ja 6.6 km. Kartta 1:10 000,

Kuntosuunnistuksen lähtö klo 11 - 14. Maksu 8 €, alle 16 v. 4 €. Emit-leimaus, vuokrakortti 4 €. Karttojen myynti Infosta vain edellä mainittuna aikana. Oma erillinen lähtö ja maali kilpailukeskusessa (katso kilpailukeskuskartta), kuntosuunnistajat eivät saa juosta Halikko-viestin maaliin. Kuntosuunnistajat ilmoittautuvat kuntosuunnistuksen lähdössä ennen ja jälkeen suorituksen. Myös keskeyttäneiden on ehdottomasti ilmoittauduttava suorituksen jälkeen lähdössä. Kuntosuunnistukseen kukin osallistuu omalla vastuullaan. Rastimääriteet painettu karttoihin, ei erillisiä määritteitä.

MUUTA

Halikon suunnistusmaastot ovat jatkuvasti kilpailu- ja harjoituskiellossa, koska kaikissa maastoissa on kiellettyjä alueita. Näin olemme sopineet maanomistajien ja metsästysseurojen kanssa. Toivomme, ettei kukaan yksittäinenkään suunnistaja rikkoisi meidän ja maanomistajien välistä luottamusta menemällä omin luvin ko. maastoihin ja mahdollisesti kielletyille alueille.

HYVÄÄ KILPAILUONNEA, TOIVOTTAA Angelniemen Ankkuri

Saarelan Kauppapuutarha Kello ja Kulta Jokinen Salon kaupunki Tapiola Kimmon Vihannes SSP Suur-Seudun Osuuskauppa Kuljetusliike Nikula Vaskion Osuuspankki
Angelniemen Ankkuri - webmaster: tuomo.m.makela [at] gmail.com