suomeksi | admin 
HALIKKOKAVLEN
Aktuellt
Debattforum
Från Sverige
Vägvisning
Menu
Öppna banor
Till Framsidan
RESULTAT OCH LIVE
Resultat och live
Internet speakern
Route Gadget
Bilder av tävlingen
Gaflingar
TÄVLINGSINFO
Inbjudan
Anmälan
Anmälningsök
PM
Banläggarens tänkar
Kartprov
Gammal karta
ARENA
HISTORIA
Historik
Terränger
Tävlingkartor
Top 10 per år
Maratontabell
Bilder och videor
Tidigare tävlingsidorna
 

Inbjudan till

XXIV HALIKKOKAVLEN I SALO, KAVANTOLA

Lördagen den 20 oktober 2012

STRÄCKOR OCH BANLÄNGDER:

Sträcka Bana  Banlängd  Svårighet Begränsning 
1    A    5,3 km   Svårt   Alla 
2    ABC   5,3 km   Svårt   Alla 
3    ABC   3,2 km   Lätt    Alla 
4    ABC   4,1 km   Medel   Alla 
5    ABC   6,5 km   Svårt   Alla 
14    A    4,1 km   Medel   OBS! BARA D-KLASSER! 
15    A    8,1 km   Svårt   Alla 

Samtliga sträckor är gafflade. I banlängderna ingår 750 meter snitsel.

START: Gemensam start för sträcka 1 sker kl. 11.00. Segrande lag beräknas i mål runt kl. 14.40.

LAGSAMMANSÄTTNING: Varje lag skall bestå av minst fyra (4) damer. OBS! Varje lag får innehålla högst fem (5) löpare i klassgategorin H 19 - 39.

KLASSBEGRÄNSNINGAR: Varje lag skall innehålla minst

en (1) i klassen D16 eller D45, och
en (1) i klassen H/D14 eller D50 eller H60 och
två (2) i klassen H16 eller D18 eller H50 eller D40 och
två (2) i klassen H18 eller D20 eller H45 eller D35.

Sträcka 1 genomförs med en (1) löpare som växlar med tre (3) utgående löpare på följande sträcka (2A, 2B och 2C). Sträckorna 2 - 5 genomförs som parallell kavle med tre (3) löpare per sträcka. På dessa sträckor växlar inkommande löpare med en (1) följande sträckas löpare. Löparen på sträcka 14 får gå ut, när alla lagets löpare från sträcka 5 har kommit in.

OBS! Löparen på sträcka 14 måste vara en damlöpare (alla D-klasser)!

STÄMPLINGSSYSTEM: EMIT på alla sträckor. Ett lag bör använda minst 8 Emit-brickor/lag eller en Emit-bricka för varje sträcka (15 brickor). Ifall ett lag använder 8 brickor, ges löparna på de två sista sträckor (sträckorna 14 och 15) egna brickor och alla övriga sträckor använder kvarstående brickor i tur och ordning.

Obs! Samma brickor kan EJ ANVÄNDAS av två olika lag.

Emitbrickor hyrs ut av arrangör. Om hyrbrickor behövs bör man meddela om behovet i samband med anmälan till Internet-service.

OBS! Egna säkerhetsnålar till nummerlapparna.

ANMÄLNINGAR: Anmälningar oss tillhanda senast torsdagen den 11.10.2012. Anmälan görs i första hand via Internet-service på dessa sidor.

I andra hand via posten under adress:
Risto Kivinen, Karjaskyläntie 87, FIN - 24100 SALO, FINLAND

ANMÄLNINGSAVGIFT: 220 €/lag (+ hyrbrickor 32 €/lag), betalas senast torsdagen 11.10.2012 till Angelniemen Ankkuris bankgiro: SWIFT/BIC OKOYFIHH, Andelsbanken Halikko, IBAN-nummer FI0754105010001008. Bara betalda lag ges lagkuvert på TC.

LAGUPPSTÄLLNINGAR: Skriftligt vid anmälningen eller via Internet-service på dessa sidor senast fredagen 19.10.2012 klo 20.00.

KARTA: 1:10 000, ekvidistans 5 m, tryckt 10/2011.

SAMLING: Väg nummer 110 (Salo-Åbo) c:a 9 km från Salo mot Åbo. Därifrån c:a 3 minuter till TC.

DUSCH: Varmdusch utomhus.

BÄSTA KLUBBEN -TÄVLING: 60 bästa lagen i tävlingen får poäng (60-1). Den klubben vinner som samlar mest poäng.

MOTIONSORIENTERING: Tre banor: 2, 4 och 6 km. Kartavgift 8 € för vuxna, under 16 år 4 €. Anmälning vid Info. Emit-stämpling. Brickor hyrs ut vid Info för 4 €/st.

TÄVLINGSLEDARE: Jarmo Reiman. BANLÄGGARE: Vesa Elovaara.

GENERALSEKRETERARE OCH UPPLYSNINGAR: Tuomo Mäkelä, GSM +358-50-574 1666, E-posten: tuomo.m.makela[at]gmail.com

VÄLKOMNA - ANGELNIEMEN ANKKURI

AKTUELLT
9.11.2012: Halikko-viesti 2013

15.8.2012: Ändringar i klassbegränsnigar i årets Halikkokavle


Saarelan Kauppapuutarha Kello ja Kulta Jokinen Salon kaupunki Trimtex Kimmon Vihannes SSP Suur-Seudun Osuuskauppa Kuljetusliike Nikula Vaskion Osuuspankki
Angelniemen Ankkuri - webmaster: tuomo.m.makela [at] gmail.com