Årets
roligaste
klubbstafett

Inbjudan till

XXVI HALIKKO-VIESTI OCH II HALIKKO-LOPPET FÖR BARN

Lördagen den 25 oktober 2014 i Salo

SKILDA DIREKTIV FÖR HALIKKO KAVLEN:

STRÄCKOR OCH PRELIMINÄRA BANLÄNGDER:

STRÄCKA LÖPARE BANLÄNGD  SVÅRIGHET BEGRÄNSNING
1    1    5,3 km   Svårt   Alla
2    3    5,3 km   Svårt   Alla
3    3    3,1 km   Lätt    Alla
4    3    4,1 km   Medel   Alla
5    3    6,2 km   Svårt   Alla
14   1    4,1 km   Medel   OBS! BARA D-KLASSER!
15   1    7,7 km   Svårt   Alla

Samtliga sträckor är gafflade. I banlängderna ingår 600 meter snitsel.

START: kl. 11.00. Segrande lag beräknas i mål runt kl. 14.40. (dvs. 3h 40min).

LAGSAMMANSÄTTNING: Varje lag skall bestå av minst fyra (4) damer. Varje lag får innehålla högst fem (5) löpare i klasskategorin H 19 - 39. Löparen på sträcka 14 måste vara en damlöpare.

KLASSBEGRÄNSNINGAR: Varje lag skall innehålla minst:

en (1) i klassen D16 eller D45, och
en (1) i klassen H/D14 eller D50 eller H60 och
två (2) i klassen H16 eller D18 eller H50 eller D40 och
två (2) i klassen H18 eller D20 eller H45 eller D35.

TÄVLINGSMETOD: Sträcka 1 genomförs med en (1) löpare som växlar med tre (3) utgående löpare på följande sträcka (2A, 2B och 2C) enligt laguppställning (bokstav A, B eller C är antecknat på kartan). Sträckorna 2 - 5 genomförs som parallell kavle med tre (3) löpare, varje på sin egen sträcka. På dessa sträckor växlar inkommande löpare med en (1) följande sträckas löpare. Damlöparen på sträcka 14 får gå ut, när alla lagets löpare från sträcka 5 har kommit in.

STÄMPLINGSSYSTEM: Emit används som stämplingssystem i alla sträckor. Ett lag bör använda minst 8 Emit-brickor/lag eller en Emit-bricka för varje sträcka (15 brickor). Ifall ett lag använder 8 brickor, ges löparna på de två sista sträckor (sträckorna 14 och 15) egna brickor och alla övriga sträckor använder kvarstående brickor i tur och ordning. Obs! Samma brickor kan EJ ANVÄNDAS av två olika lag.

LAGUPPSTÄLLNING: Laguppställning samt löparnas åldersklass ska utges via Halikko kavles internetsidor senast fredagen 18.10.2014 klo 20.00. Registrerade användarnamn behövs för att logga in. Numret på Emit-brickan läsas in vid ingång till växlingsområde och därför anmälas inte på förhand.

PRISER: Hederspris utdelas till sex bästa lag i kavlen.

"DEN BÄSTA KLUBB"-TÄVLING: 60 bästa lagen i tävlingen får poäng (60-1). Klubben med mest poäng vinner titeln.

SKILDA DIREKTIV FÖR HALIKKO-LOPPET FÖR BARN:

KLASSER: H12 och D13

START: Gemensamstart kl. 10.45.

BANLÄNGD: 3,6 km orienteringbana. Ogafflad.

ALLMÄNNA DIREKTIV FÖR TÄVLINGARNA:

ANMÄLAN: Anmälningar sker via dessa sidor och ska vara oss tillhanda senast torsdagen den 16.10.2014. Anmälan görs via Internet-service på dessa sidor. Efteranmälningar senast onsdagen den 22.10.2014. Emitbrickor hyrs ut av arrangör (4 € / bricka, 32 € / lag). Behovet till hyrbrickor måste meddelas i samband med anmälan till Internet-service.

ANMÄLNINGSAVGIFT: Halikkokavlen 240 €/lag, efteranmälan 270 €/lag. Halikko-loppet för barn 10 €/löpare, efteranmälan 15 €. Anmälnings avgift samt övriga avgift betalas vid anmälning till Angelniemen Ankkuris bankgiro: SWIFT/BIC OKOYFIHH, Andelsbanken Halikko, IBAN-nummer FI07 5410 5010 0010 08. Betalning måste ha gjorts för att få ut klubbkuvert.

OBS: Egna säkerhetsnålar till nummerlapparna!

SAMLING: Väg 1824 (Merikulmantie) 2 km från Salo.

PARKERING: Max 1500 meter från TC.

KARTA: 1:10 000, ekvidistans 5 m, 10/2014. Kartritare: Eero-Antti Lonka.

TÄVLINGSCENTRUM: TC ligger på åkermark.

DUSCH: Varmdusch utomhus.

MOTIONSORIENTERING: Tre banor: 2, 4 och 6 km. Kartavgift 8 € för vuxna, under 16 år 4 €. Anmälning vid Info. Emit-stämpling. Brickor hyrs ut vid Info för 4 €/st.

FUNKTIONÄRER: Tävlingsledare: Jukka Aaltonen, banläggare: Vesa Elovaara, media: Jari Kuusisto +358 40 0779 214 jari.kuusisto[a]salo.fi, tävlingsövervakare: Risto Gustafsson Rasti-Perniö.

GENERALSEKRETERARE OCH UPPLYSNINGAR: Tuomo Mäkelä, GSM +358-50-574 1666, E-posten: tuomo.m.makela[at]gmail.com

VÄLKOMNA - ANGELNIEMEN ANKKURI