Årets
roligaste
klubbstafett

PRELIMINÄR TÄVLINGS-PM

XXVII HALIKKOKAVLEN OCH III HALIKKO-LOPPET FÖR BARN

LÖRDAGEN 24.10.2015 SALO

Tävlingsledare:  Jukka Aaltonen 044-2033 180
Banläggare:    Vesa Elovaara 050-5579 068
Kotrollant:    Risto Gustafsson, Rasti-Perniö
Media:       Jari Kuusisto 0400-779 214
Datasystem:    Risto Kivinen, Result Fellows - Tuloshemmot

SKILDA DIREKTIV FÖR HALIKKOKAVLEN:

EMIT-SYSTEM

Varje lag måste använda antingen 15 (varje löpare har en egen bricka) eller 8 EMIT-brickor. Samma bricka kan ej användas av två olika lag. Om man använder 8 brickor, måste löparna för sträckorna 14 och 15 använda egna brickor och alla övriga sträckor använder de kvarstående brickorna i tur och ordning. Nummer av EMIT-bricka läses in i systemet vid startporten, där deltagaren går in i växlingsområdet. Löpare som går inte via startporten (Emit-inläsning) kan diskvalificeras.

LAGUPPSTÄLLNING OCH LAGPÅSE

Löpordning anmäls senast fredagen den 23.10.2015 kl. 20.00 via Anmälningstjänst på Halikkokavlens hemsida. Nummer av EMIT-kort sänds ej, eftersom de läses in i resultatbetjäningssystemet på tävlingsplatsen, när deltagare går in i växlingsområdet.

Lagändring kan läsas in i systemet i INFO på tävlingsdagen senast kl 10.30. Lagpåse med nummerlappar, EMIT-brickornas back-up lappar, hyrbrickor och PM delas ut vid INFO åt de lag, som lämnat in sin löpordning. OBS! Streckkodanteckning på bröstnumret får man inte ta bort. OBS! Varje lag måste ha egna säkerhetsnålar.

Hyrda EMIT-brickor måste lämnas tillbaka lagvis efter tävlingen vid INFO. Hyrd, borttappad EMIT-bricka debiteras med 50 €.

STRÄCKOR OCH BANLÄNGDER:

STRÄCKA BANA  BANLÄNGD/TID  VÄXELTID SVÅRIGHET  BEGRÄNSNING 
1    A   5,3 km / 30  11.30   svårt     alla 
2    ABC  5,3 km / 35  12.05   svårt     alla 
3    ABC  3,0 km / 21  12.26   lätt      alla 
4    ABC  4,3 km / 30  12.56   medel     alla 
5    ABC  6,4 km / 38  13.34   svårt     alla 
14   A   5,0 km / 35  14.09   medel   bara D-klasser
15   A   7,1 km / 41  14.50   svårt     alla 

I banlängderna ingår snitsel 500 meter. Samtliga sträckor är gafflade.

TÄVLINGSMETOD

På sträcka 1 springer en deltagare per lag. Denna skickar i väg samtidigt tre löpare på andra sträckan till banorna 2A, 2B ja 2C. Varje lag bör följa efter på förhand anmäld löpordning enligt bröstnummer för att få rätta resultat. Bankoderna (2A, 2B och 2C) är tryckta på baksidan av kartan.

På sträckorna 2-5 springer samtidigt tre löpare per lag, var och en sin egen bana. Inkommande löpare skickar iväg en löpare på följande sträcka. Löpare på sträcka 14 skall vänta tills alla tre löpare på sträcka 5 har kommit in till växling.

START

Gemensam start sker kl. 11.00. Inläsning av EMIT-nummer och streckkoden börjar redan före start av Halikko-loppet för barn. Strax efter startskottet börjar inläsning till löpare av sträcka 2. Kom i tid på platsen för att minska trängseln.

Efter inläsning nollar man EMIT-brickan vid kontrollanten. (Fyra blinkar = brickan fungerar). Gå till växlingsområdet bara genom tältet, som fungerar som startport.

VÄXLING

Målstämpling för alla sträckor. Efter målstämpling lämnas kartan i en sopsäck.

Första sträckans löpare tar tre kartor från kartplanket och överlämnar dem vid växlingbommen till löparna på sträcka 2. För att löparna skall få de rätta sträcktiderna bör kartorna fördelas enligt den inlämnade löpordning. Bankoderna (2A, 2B och 2C) är tryckta på baksidan av kartan. Om sträcktiderna och löparna inte överensstämmer med varandra på resultattavlan, anmäl rätta ordningen till INFO.

På sträckor 2-5 tar inkommande löpare från kartplanket den översta kartan märkt med lagets nummer, fortsätter till växlingsbommen och överlämnar kartan till nästa lagmedlem.

När sträcka 5 växlar, tar de två första löparna ett färgat (rött och gult) kartfodral från kartplanket och ger det till 14:e sträckans löpare. Den tredje löparen växlar med kartan. Förfärgade kartfodralen lämnas till kontrollanten vid startpunkten.

Lag, vars 14:e löpare inte för de färgade kartfodralen till kontrollanten i startpunkten, diskvalificeras. Lag, som drabbats av att något annat lag tagit kartan, får en ny karta av funktionärer vid kartplanket, men får ej någon tidskompensation. Kontrollera alltid, att kartans lagnummer och sträcka är riktig. Löpare ansvarar för att växla med rätt karta. Se upp för ”kartvarvning”. Detta riskeras t.ex. när första löparen från str 4 kommer in för växling innan den sista löparen på str 3 har växlat. Löparen på str 4 ska då växla med första kartan på str 5 (5A), alltså inte med den översta på kartplanket.

De diskvalificerade lagen kan fortsätta tävlingen normalt, om de är över 20 min efter täten. Om lag är mindre än 20 min efter täten, fördröjs följande växling tills skillnaden är minst 20 min.

MÅLLINJE

Det är mållinjen, som avgör ordningen i slutresultaten på sträcka 15. Målstämpling sker efter mållinjen. Om det är jämn kamp in till mållinjen, avgör måldomare saken på mållinjen oberoende av stämplingsordning. Kartan lämnas till funktionären.

Efter att ha växlat eller gått i mål fortsätter löparen till utgångsporten vid växlingsfållan, där avläsning av EMIT-brickan sker. Gå ut från växlingsfållan endast genom denna port.

OMSTART

Växlingen stängs ca. kl 15.00 Omstarten sker vid kartplanket ca. 15.05. Målet stängs kl 17.00.

BÄSTA KLUBBEN -TÄVLING

De 60 bästa lagen får poäng 60 till 1. Den klubb, vars lag samlat de flesta poängen, vinner.

SKILDA DIREKTIV FÖR HALIKKO-LOPPET FÖR BARN:

BANLÄNGD

Banlängd är 4,4 km. Idealtid 29 minuter.

START

Gemensam start kl 10.50. Inläsning av EMIT-nummer och streckkoden från nummerlappen börjar kl 10.20 vid porten till startområde.

NUMMERLAPPOR OCH EMIT-KONTROLLAPPEN

Alla löpare användar nummerlappor. Nummerlappor finns vid INFO.

MÅLLINJE

Det är mållinjen, som avgör ordningen av löpare. Målstämpling sker efter mållinjen. Om det är jämn kamp in till mållinjen, avgör måldomare saken på mållinjen oberoende av stämplingsordning. Deltagande får behålla sina kartor efter målgång.

ALLMÄNNA DIREKTIV FÖR TÄVLINGARNA:

KARTA

Karta i skala 1:10 000, ekvidistans 5 m. Färgutskrift, färdigställd i oktober 2015. Fältarbete av Vesa Elovaara. Kartans storlek är A4. Lagnummer och sträcka tryckt på kartans baksida. Kartan är i plastfodral.

TERRÄNG

I sydöst del av terräng det finns några vida ja detaljrika backar. Höjdskillnad är högst 50 meter. I närheten av tävlingcentrum Det finns ganska stora höjdskillnader och många stigar. Framkomlighet är mestadels bra.

SPIKSKOFÖRBUD

Spikskor är förbjudna. Dubbskor med hårdmetalldubb är tilllåtna.

KONTROLLER

Kontroller är försedda med orange-vita skärmar och EMIT-kontrollenheter. Man måste stämpla vid kontrollpukten så, att EMIT-kontrollappen blir hålmerkad av metallpiggen i enheten. Det finns testkontroll på TC. Där kan man testa EMIT-brickan och praktisera stämplingen. Kontrolldefinitionerna är tryckta på kartan. Kodsiffra är påtryckt kartan också vid kontrollringen efter numret, t.ex. 5 - 47. Kontrollera kodsiffran noga, eftersom det i vissa områden sitter kontroller mycket nära varandra.

Obs! Det finns kontroller, där koden är annan än Emit-koden. Då syns en annan kod på en display-Emit än på kontrollen.

PUBLIKKONTROLL OCH MELLANTIDER Alla deltagande i både Halikko-loppet för barn och i Halikkokavlen har en publikkontroll. Vid TC sitter publikkontrollerna och sista kontrollen väldigt nära varandra. Det är viktigt att vara noggrann och stämpla vid alla rätta kontroller. På arenakartan finns positionen för publikkontrollerna och sista kontrollen utmärkta. Ytterligare mellantider från skogen fås från alla sträckorna.

FÖRBJUDNA OMRÅDEN Deltagande springer över en väg som heter Kavilannummentie. Denna väg går igenom tävlingsområdet. Det är endast tillåtet att springa över vägen vid en avgränsad övergång. I terrängen finns det en kort snitsel före övergången. Det är förbjudet att springa längs denna väg. Efter övergången finns det ytterligare ett litet förbjudet område som är markerat både i terrängen och på tävlingskartan. Övergången markeras på kartan enligt bilden intill. Bilden på kartan är inte en karta över tävlingsområdet. Dessutom är det förbjudet att springa längs eller över en väg som heter Salo-Tammisaaritie. Denna väg ligger i västra kanten av tävlingsområdet. Det är inte tillåtet att springa på områdena ritat med tecken odlad mark.

PARKERING Ingen avgift för parkering. Parkering sker på ett motocross-område och längs vägar. Längsta avstånd från parkering till TC är 1,5km.

OMKLÄDNING, DUSCH, TOALETTER, FÖRSTAHJÄLP

Se infopolen eller karta över TC på anslagstavlan. På växlingsområdet finns det möjlighet att gå på toaletten. Första hjälp finns i tävlingscentrum.

KARTUTLÄMNING

Efter omstarten delas kartor från INFO kl 15.10.

PRISUTDELNING

Prisutdelning i Halikko loppet för barn ca. kl 11.40. De fem bästa löparna per klass prisbelönas.

Prisutdelning i Halikkokavlen sker ca. kl 15.20. De sex bästa lagen prisbelönas. Vinnarlaget samlas till INFO kl 15.00 för att rita vägval.

RUTTHÄRVELN

Vi använder Rutthärveln. Genom denna tjänst var och en kan rita sitt eget vägval via nätet. Titta på Halikkokavlens hemsida.

ÖPPNA BANOR

Banor 2,5 km, 4,1 km och 5,8 km. Kartta 1:10 000 / 5 m.

Start mellan 11.00-14.00. Avgifter t.o.m. HD16 50 sek (5 €), övriga 100 sek (10 €). EMIT-bricka 40 sek (4 €). Kartorna säljs i INFO. Öppna banor har eget start och mål 250 meter från TC. (se karta över TC). Öppna banors löpare får inte löpa till Halikkokavlens mål. Alla löpare måste anmäla sig vid Öppna banors start efter målgång. Kontolldefinitioner är endast tryckta på kartan. Deltagande sker på egen risk.

ANNAT

Första bussen tillbaka till Åbo avgår efter prisutdelningen ca. kl 16.00.

LYCKA TILL, önskar Angelniemen Ankkuri