Syksyn
hauskin
seuraviesti

Ratamestarin lausunto:

28. Halikko-viesti suunnistetaan tänä vuonna Salon Märynummella, jossa edellisen kerran suunnistettiin Halikko-viesti 1991. Tämän vuoden kilpailumaaston itäinen osa oli käytössä Ankkurirasteilla 2005, mutta muuten maastoa on käytetty lähinnä kuntosuunnistuksissa viimeisten vuosien aikana. Alueen vanhaan karttaan voi tutustua vaikka Reittihärvelissä.

Kilpailualue lienee yksi Halikko-viesti historian pienimmistä. Käytössä oleva alue on pinta-alaltaan vain hieman alle kaksi (1.7) neliökilometriä. Tämä loi omat haasteensa ratasuunnitteluun, kuitenkin maaston parhaat alueet on saatu hyvin hyödynnettyä viemällä kilpailukeskus lähelle maaston vaativinta osaa. Maaston länsiosassa on paljon polkuja, kun taas itäosa on pienipiirteisempää ja suunnistuksellisesti vaativampaa aluetta. Kulkukelpoisuus on kauttaaltaan erinomainen, tiheikköjä ja hakkuita on maastossa vähän.

Kilpailukartta on tehty laserkeilausaineiston (MML avoin aineisto) pohjalta uudelleen, hyödyntäen kuitenkin alueen vanhoja suunnistuskarttoja.

Yleisörasti on muilla paitsi lyhyellä kolmannella osuudella. Rasteja on maastossa lähekkäin, mutta ovat erilaisissa pisteissä sekä rastikoodit on pyritty valitsemaan siten, että hylkäyksiltä vältyttäisiin. Aikaisempien vuosien tapaan koodit on myös painettu rastin järjestysnumeron viereen. Olkaa huolellisia, että suunnistatte järjestyksessään oikealle rastille, varsinkin yleisörastille tullessa ja siitä lähtiessä.

Alla on hieman tarkempaa tietoa eri osuuksista ja niiden erityispiirteistä.

Salossa 14.10.2016
Vesa Elovaara, Ratamestari

Osuuskuvaukset

Lasten juoksu:

Täksi vuodeksi lasten radalle on laadittu muutamia pidempiä rastivälejä tarjoten näin useampia eri reitinvalintavaihtoehtoja. Avokallioalueita radalla on vähän, maasto on pääosin hyväkulkuista mäntymetsää. Yleisörasti on radan loppupuolella (3.4km) ja lisäksi maastosta saadaan väliaikoja noin 2.5km:n kohdalta.

Osuuskuvaukset:

1 ja 2. osuus: Kahdella ensimmäisellä osuudella on 16 eri hajontavaihtoehtoa, joten nopeakulkuisesta maastosta huolimatta porukka hajonnee riittävästi ennen kolmatta osuutta. Ratojen alkuosa on nopeakulkuisempaa maastoa sisältäen runsaasti polkuja. Yleisörastin jälkeen suunnistajat pääsevät suunnistuksellisesti vaativampaan maastoon,

3. osuus: Lyhyt kolmas osuus kiertää suunnistuksellisesti helpommassa maastossa, jossa runsaat polut auttavat etenemistä. Osuudella EI ole yleisörastia.

4 ja 14. osuus: Osuudet ovat runsasrastisia, tyypillistä keskimatkan suunnistusta. Reitinvalintaa on vähemmän, mutta runsasrastisuudesta johtuen näillä osuuksilla vaaditaan sujuvaa suunnistusta ja tarkkaa rastinottoa. Vaativuustasoltaan radat ovat keskivaikeat, koska pienipiirteisiä alueita on käytössä vähemmän pidempiin osuuksiin verrattuna. Yleisörasti on osuuden puolivälissä.

5 ja 15. osuus: Näille osuuksille on säästetty muutamia mäkialueita, joita ei ole käytetty edellisillä osuuksilla. Kilpailumaaston pienestä koosta johtuen näilläkään osuuksilla ei ole tarjolla pidempiä rastivälejä. Varsinkin ankkuriosuus kiertää hyvin pienellä alueella, jotta kokonaismatka (7km) saadaan täyteen. Yleisörasti sijaitsee ratojen loppupuolella.