Årets
roligaste
klubbstafett

Öppna banor

Karta 1:10 000, ekvidistans 5 m.

Banor 2,6 km, 4,3 km och 6,3 km.

Start mellan kl 11 - 14.

Avgifter t.o.m. HD16 50 sek / 5 €, övriga 100 sek / 10 €. EMIT-bricka 40 sek / 4 €. Kartorna säljs i info.

Öppna banor har egen start och mål (kolla karta från TC). Löparna får inte löpa till Halikkokavlens mål.

Kontolldefinitioner är endast tryckta på kartan.

Alla löpare måste anmäla sig vid Öppna banors start före start och efter målgång.

Resultat Halikkokavlens websidor

Deltagande sker på egen risk.