Årets
roligaste
klubbstafett

PRELIMINÄR TÄVLINGS-PM

XXXI HALIKKOKAVLEN OCH VII HALIKKO-LOPPET FÖR BARN

LÖRDAGEN 26.10.2019 SALO

Tävlingsledare:  Jarmo Reiman 040-3556 221
Banläggare:    Ilkka Saarimäki 050-5589 535
Kotrollant:    Markku Sipponen, Paimion Rasti
Media:       Jari Kuusisto 044-7784 474
Datasystem:    Risto Kivinen, Result Fellows - Tuloshemmot

SKILDA DIREKTIV FÖR HALIKKOKAVLEN:

EMIT-SYSTEM

Varje lag måste använda antingen 15 (varje löpare har en egen bricka) eller 8 EMIT-brickor. Samma bricka kan ej användas av två olika lag. Om man använder 8 brickor, måste löparna för sträckorna 14 och 15 använda egna brickor och alla övriga sträckor använder de kvarstående brickorna i tur och ordning. Nummer av EMIT-bricka läses in i systemet vid startporten, där deltagaren går in i växlingsområdet. Löpare som går inte via startporten (Emit-inläsning) kan diskvalificeras.

LAGUPPSTÄLLNING OCH LAGPÅSE

Löpordning anmäls senast fredagen den 25.10.2019 kl. 20.00. Löpordning anmäls genom att ändra din änmälan. Ändra-länken finns i bekräftelsemeddelande. Nummer av EMIT-kort sänds ej, eftersom de läses in i resultatbetjäningssystemet på tävlingsplatsen, när deltagare går in i växlingsområdet.

Lagändring kan läsas in i systemet i INFO på tävlingsdagen senast kl 10.30. Lagpåse med nummerlappar, EMIT-brickornas back-up lappar, hyrbrickor och PM delas ut vid INFO åt de lag, som lämnat in sin löpordning. OBS! Streckkodanteckning på bröstnumret får man inte ta bort. OBS! Varje lag måste ha egna säkerhetsnålar.

Hyrda EMIT-brickor måste lämnas tillbaka lagvis efter tävlingen vid INFO. Hyrd, borttappad EMIT-bricka debiteras med 70 €.

STRÄCKOR OCH BANLÄNGDER:

STRÄCKA BANA  BANLÄNGD/STIGNING/TID    VÄXELTID BEGRÄNSNING
1    A   5,0 km / 75 m / 27  11.27   alla
2    ABC  5,0 km / 75 m / 30  11.57   alla
3    ABC  2,9 km / 50 m / 20  12.17   alla
4    ABC  4,6 km / 65 m / 32  12.49   alla
5    ABC  5,1 km / 115 m / 29  13.18   alla
14   A   5,3 km / 85 m / 32  13.50   bara D-klasser
15   A   7,1 km / 135 m / 39  14.29   alla

I banlängderna ingår snitsel 210 meter. Samtliga sträckor är gafflade.

TÄVLINGSMETOD

På sträcka 1 springer en deltagare per lag. Denna skickar i väg samtidigt tre löpare på andra sträckan till banorna 2A, 2B ja 2C. Varje lag bör följa efter på förhand anmäld löpordning enligt bröstnummer för att få rätta resultat. Bankoderna (2A, 2B och 2C) är tryckta på baksidan av kartan.

På sträckorna 2-5 springer samtidigt tre löpare per lag, var och en sin egen bana. Inkommande löpare skickar iväg en löpare på följande sträcka. Löpare på sträcka 14 skall vänta tills alla tre löpare på sträcka 5 har kommit in till växling.

START

Gemensam start sker kl. 11.00. Inläsning av EMIT-nummer och streckkoden börjar redan före start av Halikko-loppet för barn. Strax efter startskottet börjar inläsning till löpare av sträcka 2. Kom i tid på platsen för att minska trängseln.

Efter inläsning nollar man EMIT-brickan vid kontrollanten. (Fyra blinkar = brickan fungerar). Gå till växlingsområdet bara genom tältet, som fungerar som startport.

VÄXLING

Målstämpling för alla sträckor. Efter målstämpling lämnas kartan i en sopsäck.

Första sträckans löpare tar tre kartor från kartplanket och överlämnar dem vid växlingbommen till löparna på sträcka 2. För att löparna skall få de rätta sträcktiderna bör kartorna fördelas enligt den inlämnade löpordning. Bankoderna (2A, 2B och 2C) är tryckta på baksidan av kartan. Om sträcktiderna och löparna inte överensstämmer med varandra på resultattavlan, anmäl rätta ordningen till INFO.

På sträckor 2-5 tar inkommande löpare från kartplanket den översta kartan märkt med lagets nummer, fortsätter till växlingsbommen och överlämnar kartan till nästa lagmedlem.

När sträcka 5 växlar, tar de två första löparna ett färgat (rött och gult) kartfodral från kartplanket och ger det till 14:e sträckans löpare. Den tredje löparen växlar med kartan. Förfärgade kartfodralen lämnas till kontrollanten vid startpunkten.

Lag, vars 14:e löpare inte för de färgade kartfodralen till kontrollanten i startpunkten, diskvalificeras. Lag, som drabbats av att något annat lag tagit kartan, får en ny karta av funktionärer vid kartplanket, men får ej någon tidskompensation. Kontrollera alltid, att kartans lagnummer och sträcka är riktig. Löpare ansvarar för att växla med rätt karta. Se upp för ”kartvarvning”. Detta riskeras t.ex. när första löparen från str 4 kommer in för växling innan den sista löparen på str 3 har växlat. Löparen på str 4 ska då växla med första kartan på str 5 (5A), alltså inte med den översta på kartplanket.

De diskvalificerade lagen kan fortsätta tävlingen normalt, om de är över 20 min efter täten. Om lag är mindre än 20 min efter täten, fördröjs följande växling tills skillnaden är minst 20 min.

MÅLLINJE

Det är mållinjen, som avgör ordningen i slutresultaten på sträcka 15. Målstämpling sker efter mållinjen. Om det är jämn kamp in till mållinjen, avgör måldomare saken på mållinjen oberoende av stämplingsordning. Kartan lämnas till funktionären.

Efter att ha växlat eller gått i mål fortsätter löparen till utgångsporten vid växlingsfållan, där avläsning av EMIT-brickan sker. Gå ut från växlingsfållan endast genom denna port.

OMSTART

Växlingen stängs ca. kl 14.40 Omstarten sker vid kartplanket ca. 14.45. Målet stängs kl 17.00.

BÄSTA KLUBBEN -TÄVLING

De 60 bästa lagen får poäng 60 till 1. Den klubb, vars lag samlat de flesta poängen, vinner.

SKILDA DIREKTIV FÖR HALIKKO-LOPPET FÖR BARN:

BANLÄNGD

Banlängd är 3,8 km (totalstigning 75 m). Idealtid 29 minuter.

START

Gemensam start kl 10.45. Inläsning av EMIT-nummer och streckkoden från nummerlappen börjar kl 10.20 vid porten till startområde.

NUMMERLAPPOR OCH EMIT-KONTROLLAPPEN

Alla löpare användar nummerlappor. Nummerlappor finns vid INFO.

MÅLLINJE

Det är mållinjen, som avgör ordningen av löpare. Målstämpling sker efter mållinjen. Om det är jämn kamp in till mållinjen, avgör måldomare saken på mållinjen oberoende av stämplingsordning. Deltagande får behålla sina kartor efter målgång.

Obs! Deltagarna i Halikko-loppet för få också delta i Halikkokavlen.

ALLMÄNNA DIREKTIV FÖR TÄVLINGARNA:

KARTA

Karta i skala 1:10 000, ekvidistans 5 m (ISOM2017). Färgutskrift, färdigställd i oktober 2019. Fältarbete av Ari Salonen. Uppdaterad av Ilkka Saarimäki 9/2019. Kartans storlek är A4. Lagnummer och sträcka tryckt på kartans baksida. Kartan är i plastfodral.

TERRÄNG

Huvudvis detaljrika kullar, men det finns också några branta flodbankar. Framkomlighten är mycket bra. Halikko-loppet för barn och 3:e sträckan i Halikkokavlen kommer att orienteras på lättare terräng med många stigar.

Det finns en dåligt synligt stig i terrängen. Stiget är markerad med gula fiberband. Under stiget finns det en orange tjock linje tryckt på alla kartor.

KIELLETYT ALUEET

Obs! Det finns två fallningar i terrängen, avgränsade av gula plastband. DE ÄR INTE FÖRBJUDA OMRÅDER och man få löpa genom dem.

SPIKSKOFÖRBUD

Spikskor är förbjudna. Dubbskor med hårdmetalldubb är tilllåtna.

KONTROLLER

Kontroller är försedda med orange-vita skärmar och EMIT-kontrollenheter. Man måste stämpla vid kontrollpukten så, att EMIT-kontrollappen blir hålmerkad av metallpiggen i enheten. Det finns testkontroll på TC. Där kan man testa EMIT-brickan och praktisera stämplingen. Kontrolldefinitionerna är tryckta på kartan. Kodsiffra är påtryckt kartan också vid kontrollringen efter numret, t.ex. 5 - 47. Kontrollera kodsiffran noga, eftersom det i vissa områden sitter kontroller mycket nära varandra.

Obs! Det finns kontroller, där koden är annan än Emit-koden. Då syns en annan kod på en display-Emit än på kontrollen.

PUBLIKKONTROLL OCH MELLANTIDER

Det finns ingen publikkontroll. Ytterligare mellantider från skogen fås från alla sträckorna förutom 3:e sträckan.

PARKERING

Bilparkering max 600 meter från arenan. Parkeringavgift 2 € / bil. Köp parkeringsbiljett från INFO och visa den när du kör ut av parkering.

OMKLÄDNING, DUSCH, TOALETTER, FÖRSTAHJÄLP

Se infopolen eller karta över TC på anslagstavlan. På växlingsområdet finns det också toaletter. Det är förbjudet att använda tvättmedel i duschen. Första hjälp finns i tävlingscentrum.

KARTUTLÄMNING

Efter omstarten delas kartor från INFO kl 14.50.

PRISUTDELNING

Prisutdelning i Halikko loppet för barn ca. kl 11.40. De sex bästa löparna per klass prisbelönas.

Prisutdelning i Halikkokavlen sker ca. kl 15.00. De sex bästa lagen prisbelönas.

RUTTHÄRVELN

Vi använder Rutthärveln. Genom denna tjänst var och en kan rita sitt eget vägval via nätet. Titta på Halikkokavlens hemsida.

ANNAT

Första bussen tillbaka till Åbo avgår efter prisutdelningen ca. kl 16.00.

LYCKA TILL, önskar Angelniemen Ankkuri