Årets
roligaste
klubbstafett

Inbjudan till

XXXIII HALIKKO KAVLEN OCH IX HALIKKO-LOPPET FÖR BARN

Söndagen den 10 oktober 2021 i Salo

SKILDA DIREKTIV FÖR HALIKKO KAVLEN:

KLASSER

Tävlingsklass och motionklass. Inga klassbegränsningar i motionklass.

STRÄCKOR OCH PRELIMINÄRA BANLÄNGDER:

STRÄCKA LÖPARE BANLÄNGD  SVÃ…RIGHET BEGRÄNSNING
1    1    5 km    svårt    Dam eller H -18 eller H 45+
2    3    5 km    svårt    Dam eller H -16 eller H 50+
3    3    3 km    medel    D -16 eller D 50+ eller H -14 eller H 65+
4    3    6 km    svårt    Alla
5    3    4 km    svårt    D -18 eller D 40+ eller H -14 eller H 55+
14   1    5 km    svårt    Dam
15   1    7 km    svårt    Alla

Samtliga sträckor är gafflade. I banlängderna ingår 300 meter snitsel.

START: kl. 11.00. Segrande lag beräknas i mål runt kl. 14.15.

LAGSAMMANSÄTTNING: Varje lag skall innehålla minst fem (5) damer

TÄVLINGSMETOD: Sträcka 1 genomförs med en (1) löpare som växlar med tre (3) utgående löpare på följande sträcka (2A, 2B och 2C) enligt laguppställning (bokstav A, B eller C är antecknat på kartan). Sträckorna 2 - 5 genomförs som parallell kavle med tre (3) löpare, varje på sin egen sträcka. På dessa sträckor växlar inkommande löpare med en (1) följande sträckas löpare. Damlöparen på sträcka 14 får gå ut, när alla lagets löpare från sträcka 5 har kommit in.

STÄMPLINGSSYSTEM: Emit används som stämplingssystem. Ett lag ska använda minst 8 Emit-brickor/lag eller en Emit-bricka för varje sträcka (15 brickor). Ifall ett lag använder 8 brickor, ges löparna på de två sista sträckorna (str 14 och 15) egna brickor och alla övriga sträckor använder kvarstående brickor i tur och ordning. Obs! Samma brickor kan EJ ANVÄNDAS av två olika lag.

LAGUPPSTÄLLNING: : Laguppställning samt löparnas åldersklass ska lämnas in via Halikko kavles internetsidor senast lördagen 9 oktober kl 20.00. Numret på Emit-brickan läses in vid ingång till växlingsområdet och därför anmälas inte på förhand.

MOTIONKLASS: Till kombination och motion lag. Inga klassbegränsningar, men samma sträckor och starttid som i Halikkokavlen.

PRISER: Hederspris utdelas till sex bästa lag i kavlen.

"DEN BÄSTA KLUBB"-TÄVLING: 60 bästa lag i tävlingen får poäng (60-1). Klubben med mest poäng vinner titeln. Segrarande klubb får ett gratis lag nästa år.

SKILDA DIREKTIV FÖR HALIKKO-LOPPET FÖR BARN:

KLASSER: H12 och D13

START: Gemensamstart kl. 10.45.

BANLÄNGD: 4 km orienteringbana. Ogafflad.

GÄLLANDE FÖR BÅDA TÄVLINGARNA:

ANMÄLAN: Anmälningar sker via dessa sidor och ska vara oss tillhanda senast söndagen den 3 oktober 2021. Anmälan görs via Internet-service (öppnas veckan 39). Emitbrickor hyrs ut av arrangör (4 € / bricka, 32 € / lag). Behovet till hyrbrickor måste meddelas i samband med anmälan till Internet-service.

ANMÄLNINGSAVGIFT: Halikkokavlen och Motionklass 275 €/lag. Halikko-loppet för barn 12 €/löpare.

Anmälnings avgift samt övriga avgift betalas vid anmälning till Angelniemen Ankkuris bankgiro: SWIFT/BIC OKOYFIHH, Andelsbanken Halikko, IBAN-nummer FI07 5410 5010 0010 08. Betalning måste ha gjorts för att få ut klubbkuvert.

OBS: Egna säkerhetsnålar till nummerlapparna!

SAMLING: Från väg 110 mellan Salo centrum och Muurla. Ca 5 km öst om Salo, körtid därifrån 5 min. Navigationsadress: Helsingintie 470, Salo.

PARKERING: Från parkering till TC 100-1000 meter. Parkeringavgift 2 €.

KARTA: 1:10 000 och i Halikko-loppet för barn 1:7 500, ekvidistans 5 m. Ritad 2004/2005 av Jussi Silvennoinen och reviderad 2018/2019 av Ari Salonen.

DUSCH: Varmdusch utomhus.

ÖPPNA BANOR: Banor 3,1 km och 5,0 km. Karta 1:10 000 / 5 m.

FUNKTIONÄRER: Tävlingsledare: Jarmo Reiman, banläggare: Markku Elo, speakers: Antti Reiman (finska) & Johan Balck (svenska)

VÄLKOMNA - ANGELNIEMEN ANKKURI