Karttatiedostot valmiina odottamassa tulostusta

Perinteinen iso urakka kilpailukartan ja ratatiedostojen viimeistelyn kanssa on saatu valmiiksi. Kilpailukarttojen tulostus on sovittu tiistaille ja enää odotetaan lopullisia osallistujamääriä.

Kartan on tehnyt Jussi Silvennoinen vuoden 2009 PM-kilpailuihin ja se on päivitetty ennen muuta kasvillisuuskuvausten osalta tämän vuoden kilpailuun. Päävastuu päivityksestä on ollut ratamestari Lasse Vuorisella. Tämän lisäksi kartta on pitänyt muuttaa ISOM2017-standardin mukaiseksi.

- Apukäyrien katkot on pitänyt tarkistaa ja käydä läpi kaikki apukäyräkumpareet. Myös muun muassa jyrkänteitä on pitänyt säätää, koordinaattiviivojen välimatkaa vaihtaa ja tonttialueiden rajaukset päivittää, luettelee Ilkka "Ilu" Saarimäki asioita, mitä ISOM2017-konversiossa on pitänyt huomioida.

Viimeisimpänä työnä on ollut karttojen layoutien teko ja painotiedostojen viimeistely. Erilaisia layouteja kilpailukartasta on käytössä peräti kahdeksan.

- Monen layoutin käytöllä optimoidaan kartan koko suunnistajalle mahdollisimman sopivaksi. Lyhyt rata A3:n nurkalla ei ole kiva maastossa, Ilu selventää eri layoutien käyttöä.

Kartan layoutin teko tarkoittaa käytännössä sitä, että kartasta rajataan sopiva pala ja tämän yhteyteen asemoidaan taustatiedot ja yhteistyökumppaneiden logot.

Layoutien määrään on vaikuttanut se, että käytössä on kaksi eri mittakaavaa 1:10000 ja 1:7500, ja karttojen koot vaihtelevat A5:stä A3:een. Kilpailun kaksi lähtöä ovat myös niin erillään toisistaan, että sama kartta olisi sopinut heille huonosti. Lisäksi WRE-sarjoissa on käytössä oma warm up -kartta.

Vaikka useiden layoutien teko tuottaa lisätyötä, pitää Ilu sitä perusteltuna.

- Minusta tärkeää on, että suunnistajat saavat käteensä viimeistellyn näköisen kartan, Ilu päättää.

Tuomo Mäkelä - 6.4.2018, 12:43

Palaa kisasivuille