AngA mukaan SSL:n nuorisotoiminnan kehityshankkeeseen!

Haimme ja pääsimme mukaan hankkeeseen 11 muun seuran ja yhden alueen kanssa, jossa keskitytään 11-15 –vuotiaiden harjoittelun edistämiseen suunnistusseurassa. Hankkeen tavoitteena on kehittää 11-15 –vuotiaiden harjoittelun sisältöjä seuroissa.

Harjoittelun sisältöjen kehittämisellä tarkoitetaan fyysisesti monipuolisempia ja laadukkaampia harjoituksia seurassa. Harjoituksissa huomioidaan herkkyyskaudet ja osallistujien yksilöllinen kehitystaso. Myös suunnistustaitojen monipuolinen kehittäminen on osa hanketta. Lisäksi hankkeen tärkeänä tavoitteena on lisätä nuorten omaehtoista liikkumista ja harjoittelua.

Kehityshankkeessa seuran vastuuhenkilöt ja seuran muut toimijat saavat tukea ja sparrausta seuran harjoitustoiminnan kehittämiseksi. Hankeseurat kokontuvat 3 kertaa vuoden aikana ja seuralle nimetään sparraaja, joka käy seurassa 2-3 kertaa hankkeen aikana. Seuran toimintaa kehitetään seuran omista lähtökohdista ja seura voi päättää omat kehityskohteensa hanketeeman puitteissa.

Hanke käynnistyy ensimmäisellä seurojen yhteisellä tapaamisella 12.11 ja jatkuu loppukesään 2012 asti. Hankkeen vastuuvetäjänä Ankkurissa on Markku Kaartinen ja taustaryhmässä mukana hääräävät Petrit V. ja L., Jarit R. ja K. ja Anu.

Lisätietoa hankkeesta Suunnistusliiton sivuilta: Nuoriso – Harjoittelun kehittäminen

Anu Reiman - 23.10.2011, 18:01

Nuorten uutisarkistoon