Ylös, ulos ja lenkille

  

FM Maria Rantalan väitöstutkimus "Ylös, ulos ja lenkille! Suomalaiset kuntoliikuntajärjestöt ja liikuntakampanjajulisteet vuosina 1941–2010" tarkistettiin lauantaina 12.1.2019 klo 12.00 Turun Yliopistossa. Vastaväittäjänä toimi dosentti Erkki Vasara (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Kirsi Vainio-Korhonen.

Rantsu selvitti väitöstutkimuksessaan suomalaista liikuntavalistusta sekä suomalaisten kuntoliikuntajärjestöjen organisoitumista ja toimintaa vuosien 1941–2010 välisenä aikana. Hän tutki, millaisin visuaalisin ja tekstuaalisin keinoin suomalaisia on yritetty saada harrastamaan liikuntaa. Väitöstutkimuksen tulokset osoittavat, että suomalaisessa liikuntakampanjoinnissa on keskitytty pääasiassa kuntoon, terveyteen ja positiivisiin näkökulmiin. Kampanjoita on vaivannut varovaisuus ja yksipuolisuus.

Väitöstilaisuus oli mielenkiintoinen. Salissa oli runsaasti yleisöä. Aiheesta kun jokaisella on mielipide. Vastaväittäjä oli perehtynyt aiheeseen perusteellisesti ja esitti kiperiä kysymyksiä. Rantsu esiintyi vakuuttavasti ja hänellä oli selkeät vastaukset kaikkiin väitteisiin.

Koko seuraväki onnittelee Rantsua upeasta suorituksesta!

Ilu - 12.1.2019, 16:35

Uutisarkistoon