Halikon
Syystupla
13.-14.10.2018

Alustavat kilpailuohjeet

XXX HALIKKO-VIESTI JA VI LASTEN HALIKKO-JUOKSU

lauantaina 13.10.2018 Salossa

Kilpailun johtaja: Jukka Aaltonen 040-7586 882
Ratamestari:    Vesa Elovaara 050-5579 068
Valvoja:      Timo Grönholm, Salon Viesti
Tiedottaja:    Jari Kuusisto 044-7784 474
Tulospalvelu:   Risto Kivinen, Result Fellows - Tuloshemmot

Erillisohjeet koskien Halikko-viestiä ja kuntosarjaa

EMIT-LEIMAUS

Kilpailussa käytetään EMIT-leimausjärjestelmää. Halikko-viestissä jokaisella joukkueella tuleeolla käytössä joko 15 (eli jokaisella juoksijalla oma kortti) tai 8 EMIT-korttia. Jos joukkue käyttää 8 korttia, käyttävät kahden viimeisen osuuden juoksijat (osuudet 14 ja 15) omaa korttia. Muut osuudet käyttävät loppuja kortteja vuorotellen osuuksittain. EMIT-numerot luetaan osuuksittain sisään järjestelmään lähtöportilla (tuloslaskentateltta). Samaa korttia ei voi käyttää kahdessa eri joukkueessa eikä sekä Halikko-viestissä että Lasten Halikko-juoksussa.

JUOKSUJÄRJESTYS

Juoksujärjestys on ilmoitettava viimeistään perjantaina 12.10.2018 klo 20.00 käyttäen Halikko-viestin kotisivujen ilmoittautumispalvelua. Juoksujärjestykset ilmoitetaan muokkaamalla joukkueiden ilmoittautumisia. Muokkaus-linkki löytyy ilmoittautumisen vahvistussähköpostista. EMIT-numeroita ei tarvitse ilmoittaa, koska ne luetaan järjestelmään sisään vasta kilpailussa lähtöportilla.

Jos joukkueessa on tapahtunut viime hetken juoksujärjestysmuutoksia, kirjataan ne järjestelmään INFOssa klo 10.30 mennessä. Kilpailumateriaali (numerolaput, EMIT-tarkistuslipukkeet, juoksujärjestyslomake sekä mahdolliset vuokrakortit) jaetaan INFOsta seuroittain joukkueille, joiden juoksujärjestys on ilmoitettu. HUOM! Numerolapuissa olevaa viivakooditarraa ei saa poistaa! Numerolappujen kiinnitykseen omat hakaneulat.

Vuokratut EMIT-kortit palautetaan joukkueittain INFOon kilpailun jälkeen. Kadonneesta EMIT-vuokrakortista veloitamme 70 euroa.

OSUUDET JA MATKAT:

OSUUS RATA  PITUUS / AIKA VAIHTO  VAATIVUUS   RAJOITUS
1   A   4,8 km / 28  11.28  vaativa    kaikki
2   ABC  4,8 km / 32  12.00  vaativa    kaikki
3   ABC  3,1 km / 20  12.20  helppo    kaikki
4   ABC  3,8 km / 25  12.45  keskivaikea  kaikki
5   ABC  5,4 km / 33  13.18  vaativa    kaikki
14   A   3,8 km / 24  13.42  keskivaikea  D-sarjalainen
15   A   5,7 km / 32  14.14  vaativa    kaikki

Matkoihin sisältyy viitoitusta 400 metriä. Hajonta kaikilla osuuksilla.

KILPAILUMENETELMÄ

Ensimmäisellä osuudella juoksee yksi suunnistaja, joka lähettää samanaikaisesti toiselle osuudelle kolme suunnistajaa radoille 2A, 2B ja 2C. Emit-järjestelmän ja tulosten oikeellisuuden vuoksi on noudatettava etukäteen ilmoitettua juoksujärjestystä. Rintanumeron on oltava juoksujärjestyksen mukainen. Ratamerkintä löytyy kartan takaa (2A, 2B tai 2C).

Osuuksilla 2-5 juoksee kustakin joukkueesta yhtaikaa kolme suunnistajaa, kukin oman ratansa. Vaihtoon tuleva suunnistaja lähettää matkaan yhden seuraavan osuuden suunnistajista. Osuuden 14 suunnistaja saa lähteä matkaan vasta, kun kaikki kolme osuuden 5 suunnistajaa ovat saapuneet vaihtoon.

LÄHTÖ

Yhteislähtö klo 11.00. EMIT-korttien sisäänluku on mahdollista jo ennen Lasten Halikko-juoksun yhteislähtöä. Toisen osuuden juoksijoiden korttien sisäänluku alkaa heti yhteislähdön tapahduttua. Ruuhkan välttämiseksi ole ajoissa lähtöportilla.

Kulku lähtöalueelle tapahtuu vain lähtöporttina toimivan tuloslaskentateltan kautta. Kilpailija joka jättää kulkematta lähtöportin (sisäänluennan) kautta, voidaan hylätä. Sisäänluvun jälkeen suoritetaan EMIT-korttien nollaus valvotusti (Neljä vilkahdusta osoittaa kortin toimivuuden).

VAIHDOT

Kaikilla osuuksilla on maalileimaus. Maalileimauksen jälkeen kilpailukartta on luovutettava toimitsijalle.

Ensimmäisen osuuden juoksija tuo karttatelineeltä kolme 2-osuuden karttaa vaihtopuomilla odottaville suunnistajille. Toisen osuuden juoksijat katsovat kartan takaa juoksujärjestyksen mukaisen oikean kartan (2A, 2B tai 2C). Tällä tavalla saadaan juoksijoille oikeat osuustulokset.

Osuuksilla 2-5 vaihtoon tuleva kilpailija ottaa karttatelineestä ylimmän seuraavan osuuden oman joukkueensa numerolla varustetun kartan, jatkaa vaihtopuomille ja antaa kartan seuraavalle juoksijalle.

Osuuden 5 kaksi ensimmäistä suunnistajaa ottavat karttatelineestä kartan sijasta värillisen karttakotelon (punainen ja keltainen) ja vievät sen osuuden 14 suunnistajalle. Vasta kolmas osuuden 5 juoksija ottaa karttatelineestä 14-osuuden kartan, vie sen vaihtopuomilla odottavalle suunnistajalle, joka K-pisteelle juostessaan luovuttaa värilliset karttakotelot K-pisteen valvojalle.

Joukkue, joka ottaa väärän kartan, hylätään. Joukkue, jonka 14-osuuden juoksija ei vie värillisiä karttakoteloita K-pisteelle, hylätään. Joukkue, jonka kartan joku toinen on ottanut, saa uuden kartan karttatelineen valvojalta, mutta aikahyvitystä ei anneta. Lähtevän suunnistajan kannattaa aina tarkistaa, että saa oikean kartan! Joukkue on itse vastuussa oikean kartan ottamisesta myös silloin, kun joku joukkueen juoksijoista on kierroksen jäljessä! Vaihto suljetaan noin klo 14.40. Seuraa kuulutusta.

Hylätyn joukkueen juoksijat saavat jatkaa normaalisti viestiä, jos joukkue on yli 20 minuuttia kärkijoukkuetta jäljessä. Jos hylätty joukkue on alle 20 minuuttia kärkeä jäljessä, pysäytetään joukkueen suoritus seuraavassa vaihdossa siten, että ero johtavaan joukkueeseen on vähintään 20 minuuttia.

HUOM! Suorituksensa jälkeen juoksijan on kuljettava ulos vaihtoalueelta EMIT-tarkastuksen kautta.

MAALIINTULO

Joukkueiden järjestyksen määrää maaliviiva. Ankkurit suorittavat maalileimauksen maaliviivan jälkeen, jolloin joukkueelle kirjautuu loppuaika. Kirikamppailuissa maalituomari ratkaisee paremmuuden maaliviivalta ja ajat korjataan maaliviivan järjestyksen mukaiseksi leimausjärjestyksestä riippumatta. Kartta on luovutettava toimitsijalle.

VIIMEISTEN OSUUKSIEN YHTEISLÄHTÖ

Vaihto suljetaan noin klo 14.40, tarkka aika ilmoitetaan kuulutuksella. Yhteislähtö heti vaihdon sulkemisen jälkeen karttatelineeltä. Maali suljetaan klo 17.00.

PARAS SEURA -KILPAILU

Halikko-viestin kilpasarjan 60 parhaalle joukkueelle annetaan pisteitä (60-1). Paras seura -kilpailun voittaja on seura, jonka joukkueet saavat suurimman pistemäärän. Voittajaseura saa yhden joukkueen ilmaisen osallistumisen Halikko-viestiin (arvo noin 260 €) ja Ankkurin harjoituskarttapaketin arvoltaan 250 €.

Erillisohjeet koskien Lasten Halikko-juoksua

MATKAT

Kilpailumatka on 4,0 kilometriä. Matkaan sisältyy 400 metriä viitoitusta. Ihanneaika 26 minuuttia.

LÄHTÖ

Yhteislähtö 10.45. EMIT-korttien sisäänluku alkaa lähtöportilta klo 10.20. Kaikkien kilpailijoiden on kuljettava lähtöön lähtöportin kautta.

NUMEROLAPUT JA TARKISTUSLIUSKAT

Kilpailussa käytetään numerolappuja. Numerolaput ja tarkistusliuskat löytyvät Info-teltan vierestä.

MAALIINTULO

Kilpailijoiden sijoituksen määrää maaliviiva. Maaliviivan jälkeen suoritetaan suoritetaan maalileimaus, jolloin juoksijalle kirjautuu loppuaika. Kirikamppailuissa maalituomari ratkaisee paremmuuden maaliviivalta ja ajat korjataan maaliviivan järjestyksen mukaiseksi leimausjärjestyksestä riippumatta. Karttoja ei kerätä pois maalissa.

Huom! Lasten Halikko-juoksun kilpailijat saavat osallistua myös Halikko-viestiin.

Kilpailun yleiset ohjeet

KARTTA

1:10 000, käyräväli 5 m (ISOM2017), tulostettu 10/2018, kartoitus Ari Salonen. Kartan koko on A4. Kartan taakse on painettu joukkueen numero ja osuus. Kartta on muovikotelossa. Lasten Halikko-juoksussa karttoja ei kerätä pois maalissa.

MAASTO

Pääosin erittäin pienipiirteistä avokalliomaastoa, jossa suurimat korkeuserot 20-30m. Kulkukelpoisuus kauttaaltaan hyvä. Lasten juoksu ja Halikko-viestin 3. osuus suunnistetaan helpommassa maastossa, jossa on enemmän polkuja.

PIIKARIKIELTO

Kilpailussa ei saa käyttää piikkareita. Nastarit on sallittu.

RASTIT

Rastit on merkitty maastoon oranssi-valkoisin rastilipuin. Rasteilla on EMIT-leimasimet. Leimaus on tehtävä niin, että EMIT-tarkistuslipukkeeseen jää jälki leimasimesta. Rastinmääritteet on painettu karttaan. Koodit on painettu karttaan myös rastin järjestysnumeron jälkeen, esim 5 - 47.

Maastossa on rasteja lähekkäin, myös samanlaisissa pisteissä, tarkista koodi huolella. Radat pyörivät pienellä alueella ja jokaisen on syytä olla tarkkana, että suunnistaa järjestyksessä oikeille rasteille.

Huom! Osalla rasteista rastikoodi on eri kuin EMIT-koodi eli näytölliseen EMIT-korttiin tulee eri lukema kuin rastikoodi.

YLEISÖRASTI JA VÄLIAJAT

Kilpailussa ei ole käytössä yleisörastia. Maastosta saadaan väliaikoja jokaiselta osuudelta.

GPS-SEURANTA

GPS-seuranta käytössä Lasten Halikko-juoksussa ja Halikko-viestin osuuksilla 14 ja 15.

Lasten Halikko-juoksussa seuranta on kaikilla kilpailijoilla. Lasten Halikko-juoksun seurannasta on mahdollista kieltäytyä ilmoittamalla asiasta etukäteen vesa.elovaara@icloud.com.

Halikko-viestissä seurattavat joukkueet ilmoitetaan Halikko-viestin kotisivuilla viimeistään perjantaina 12.10. Järjestäjä voi muuttaa GPS-seurannassa olevia joukkueita viestin aikana.

Kilpailijat saavat GPS-laitteet sisäänluennan yhteydessä. GPS-laite on pidettävä päällä sisäänluvusta siihen asti, kunnes joukkue on luovuttanut GPS-laitteen pois leimantarkistuksen jälkeen. Järjestäjällä on tarjolla GPS-liivejä, mutta myös oman GPS-liivin käyttö on sallittua.

PAIKOITUS

Paikoitus kilpailukeskuksen läheisyydessä kovapohjaisilla pysäköintialueilla. Matka kilpailukeskukseen 50-700 m. Parkkimaksu 2 €/auto/syystupla (la-su). Osta parkkilippu INFOSTA ja näytä pysäköinnistä ulos ajaessasi.

HUOLTO

Pesu- ja pukeutumistilat sekä WC selviävät opaskartasta ja opaspaalulta. Pesupaikka on pohjavesialueella ja tästä syystä pesuaineiden käyttö on kielletty. Ensiapu kilpailukeskuksessa. Ei juomarasteja.

Lisäksi tarjolla maksullinen saunamahdollisuus Salakallion saunalla, joka on kilpailukeskuksessa. Sauna lämpiää klo 11 alkaen. Saunamaksu 5 € maksetaan paikanpäällä saunan järjestäjälle.

KARTTOJEN PALAUTUS

Kilpailijoiden omat kartat jaetaan joukkueittain INFOsta yhteislähdön jälkeen noin kello 14.50 alkaen.

PALKINTOJENJAKO

Lasten Halikko-juoksun palkintojenjako noin klo 11.40. Molempien sarjojen viisi parasta palkitaan.

Halikko-viestin palkintojenjako alkaen noin klo 15.00. Halikko-viestissä palkitaan kuusi parasta joukkuetta. Kuntosarjassa jaetaan yksi arvontapalkinto.

REITTIHÄRVELI

Reittihärveli käytössä kilpailun jälkeen, käykääpä piirtämässä oma reittinne Halikko-viestin sivuilla.

LÖYTÖTAVARAT

Löytötavaroita voi tiedustella kilpailun aikana INFOsta ja kilpailun jälkeen puh 040-3556 221.

KUNTOSUUNNISTUS

Halikko-viestissä ei ole kuntosuunnistusta.

KISAKUVAT

Kilpailijoista ja yleisöstä otetaan kuvia, jotka päätyvät täysin oikeuksin tapahtuman järjestäjän vapaaseen käyttöön. Jos haluaa poistaa julkisesta jakelusta kuvan, jossa itse tunnistettavasti esiintyy, voi olla yhteydessä kilpailun järjestäjään. MUUTA

Angelniemen Ankkurin suunnistusmaastot ovat JATKUVASTI kilpailu- ja harjoituskiellossa, koska kaikissa maastoissa on kiellettyjä alueita. Harjoittelu niillä tulee tapahtua johdetusti Angelniemen Ankkurin kautta. Näin olemme sopineet maanomistajien ja metsästysseurojen kanssa. Toivomme, ettei kukaan yksittäinenkään suunnistaja rikkoisi meidän ja maanomistajien välistä luottamusta menemällä "omin luvin" ko maastoihin ja mahdollisesti kielletyille alueille, vaikka se jokamiehen oikeudella olisi mahdollista. Tapahtumista tulee sopia etukäteen Angelniemen Ankkurin kanssa. Yhteyshenkilö Matti Mäkinen, matti.makinen(at)angelniemenankkuri.com, puh: 044 - 3362 405. Laadukkaita ja valmiita harjoituspaketteja löytyy kyllä.

HYVÄÄ KILPAILUONNEA, TOIVOTTAA Angelniemen Ankkuri