Halikon
Syystupla
13.-14.10.2018

Preliminära tävlingsdirektiv

FM-ultralång, söndagen den 14 oktober 2018

Dessa är preliminära tävlingsdirektiv. Slutliga finns på anslagstavlan i tävlingscentrum.

Funktionärer

Tävlingsledare: Jukka Aaltonen
Ledare av banläggningsgrupp: Erkko Pyy
Resultatservice: Risto Kivinen/ResultFellows
Media: Jari Kuusisto

Teknisk övervakare: Eero-Antti Lonka, FOF/Turun Suunnistajat
Bankontrollant: Ari Salonen Rasti 88

Måldomare: Jaakko Mäkinen
Tävlingsjury: ordförande Manne Willman, Rastikarhut, medlem Harri Lukander, RastiPiikkiö, medlem Pekka Vuorinen, OK Trian

Speaker: Ari Paganus, Maria Rantala

Terrängbeskrivning

Tävlingsområdet består av i Salo typiska detaljrika bergsområden och något jämnare skogsområden, men det finns också öppna, snabba tallskogar. Längsta banor besöker också en brant åbrink.

Klasser, banlängder, karta, start, antalet kontroller

Alla kartor är offsettryckta 10/2018 och slutna i plastfodral. Motionsorientering med utskriftskartor.

Start 1. Avstånd till start 1400m

Klass Banlängd (km) Kontoller  Skala   Karta
H21    25,5      42   1:15 000   A3
D21    17,2      29   1:15 000   A3
H20    19,4      31   1:15 000   A3
H18    16,5      29   1:15 000   A3
H16    11,7      19   1:15 000   A3
H15    10,0      17   1:15 000   A3
D20    13,4      24   1:15 000   A3
D18    11,2      19   1:15 000   A3
D16    9,9      18   1:15 000   A3
D15    8,4      15   1:15 000   A3

Start 2. Avstånd till start 1400m

Klass Banlängd (km) Kontoller  Skala   Karta
H35    18,9      31   1:10 000   A2
H40    18,9      31   1:10 000   A2
H45    18,1      27   1:10 000   A2
H50    14,3      23   1:10 000   A2
H55    10,6      19   1:10 000   A3S
H60    9,9      19   1:10 000   A3
D35    11,2      19   1:10 000   A2
D40    10,8      19   1:10 000   A3S
D45    10,2      18   1:10 000   A3
D50    8,5      14   1:10 000   A3
D55    7,7      11   1:10 000   A3

Start 3. Avstånd till start 100m

Klass Banlängd (km) Kontoller  Skala   Karta
H65    9,5      20   1:10 000   A3
H70    7,9      17   1:7 500    A3
H75    6,1      10   1:7 500    A3
H80    4,9       9   1:7 500    A3
H85    3,9       8   1:7 500    A3
D60    7,4      13   1:10 000   A3
D65    6,4      10   1:10 000   A3
D70    4,9       9   1:7 500    A3
D75    3,9       8   1:7 500    A3
D80    3,4       8   1:7 500    A3
D85    3,4       8   1:7 500    A3

Start 4. Avstånd till start 500m

Klass Banlängd (km) Kontoller  Skala   Karta
Kunto 11 10,4      17   1:10 000   A4
Kunto 6  6,3      10   1:10 000   A4
Kunto 4  4,3       9   1:10 000   A4

I klasser H35 - H70 tar löparen med udda tävlingsnummer kontrolldefinitioner och kartan som har betäckningen ‘-1’ efter klassinformationen (t ex H45-1). Löpare med jämna tävlingsnummer tar kontrolldefinitioner och kartan som har ‘-2’ efter klassinformationen (t ex H45-2). I dessa klasser finns det gaffling, och varje tävlande orienterar sin bana enligt nummerordningen på sin egen karta. Det är på tävlandens eget ansvar att ta rätt karta och kontrolldefinitioner.

Varustekuljetus maalin lähelle lähdöistä L1 ja L2.

Gemensamstart

I start måste man följa instruktioner, som speakern ger. Löparna får gå till startområde 15 minuter före start. Kartor delas ut till tävlar. Man får inte titta på kartan före startsignal, som skjuts med ett gevär.

Starttid  Klasser
10.00    H21, D20, H16
10.15    D21, H20, D16, H15
10.30    H18, D18, D15

Intervallstart

Starttider finns givna i en separat startlista. Löparna kallas in till starten 5 minuter före starttid.

Motionsorientering

Start är öppen mellan kl. 11.30 - 13.00. Kartor kan köpas vid info på priset 14 €. Anmälningen och betalningen kan också göras genom Rastilippupalvelu.

Start och mål 500 m från TC, start 4. Banlängder är: 10,4 km, 6,3 km och 4,3 km.

Kom ihåg att anmäla vid motionsorienteringens mål även om ni avbryter.

Kartutdelning och skydd av kartan

Tävlingskartan fås vid startögonblicket. Tävlaren är själv ansvarig att ha en rätt karta. Kartan är i plastfodral, som är slutet på varje sida.

Gafflingsmetoder

Alla klasserna i samstart och klasserna H35-70 har gaffling. Som gaffling används salmiakgaffling och varianter av den. Det finns inget kartbyte.

Exempel på gafflingar. Gafflingar kan innehålla också en större mängd kontroller än på exempel här. Kom ihåg den rätta ordningen.

Kontrollbeskrivningar

Alla har kontrolldefinitioner på kartan. Klasser med intervallstart har även lösa kontrolldefinitioner. Det finns inga fastsättningstillbehör.

Mål

Det finns bara en sista kontroll. Snitsling till mål delas i två fållor. Klasser från gemensam start tar vänstra fållan och tävlare med intervall start tar högra fållan.

I klasser H/D 15-21 avgörs placeringen på mållinjen. Efter målgång hänvisas löparna till målstämpling (i samma ordning). Måldomaren avgör placeringen. Målgången videofilmas. Sluttiden kommer från målstämplingen. Stämplingsenheterna i klasser med gemensam start finns några meter från målstrecket.

I klasser med intervallstart slutar tävlingen vid målstämpling.

Målet stängs kl 16.30.

Startlistor

Startlistorna är på tävlingens webbsida, på anslagstavlan och i klasser med intervallstart även på startplats.

Snitslingar

Snitslingar börjar från infopålen i tävlingscentralen. Snitselfärgerna anges på infopålen. Man måste följa vägvisningen till start.

Käymälät, pukeutumis- ja peseytymispaikat

Det finns inga speciella utrymmen för klädombyte.

Det finns en WC-vagn vid TC och en annan på vägen till start 1 och 2.

Tvätt med varmt vatten i närheten av TC. Det är förbjudet att använda tvättmedel i duschen. Bastun av Salakallio kan också användas från kl. 11. Bastun är vid TC. Priset 5 euro betalas vid bastun.

Emit-kort

Kontrollera från startlistan att du har rätt nummer av emit-kort. Tävlare med fel emit-kort diskvalificeras. Byte av Emit-brickans nummer (kostnad 2 €) skall informeras före start till info. Vid infopolen finns en 0-enhet för att granska emit-kortet.

Tävlingsnummer och kontrollappar

Tävlingsnumren finns nära info. Egna säkerhetsnålar. Nummerlappen skall fästas synligt på bröstet. Den får ej vikas. Kontrollappar finns nära info och vid behov på start.

Nummerlappar i H21 – H15 har en gul bottenfärg, i D21 – D15 en ljusröd bottenfärg och i andra klasser en vit bottenfärg.

GPS-uppföljning

I tävlingen används GPS-uppföljning både i klasserna H/D21 på de löpare, som arrangören väljer och i vissa andra klasser. Klasser och namnlista på löpare med GPS-uppföljning publiceras på tävlingens internetsida till sist på fredag den 12 oktober 2018 samt på tävlingens anslagstavla i TC.

Löparna med GPS-uppföljning kan hämta GPS-väst från TC. GPS-väster delas ut från tältet nära info. Det är tillåtet att använda egen GPS-väst.

Löparna får GPS-sändaren när man går till startområdet. Västen och sändaren bör användas under hela tävlingen och de återlämnas i mål omedelbart efter Emit-kontrollering.

Obs. Löpare medintervallstart får inte följa GPS-sändningen före sin egen start.

Hyrbrickor

Arrangören reserverar en hyrbricka åt alla som inte har anmält sitt bricknummer. Hyrbrickorna, á 3 € avhämtas från info. Hyrbrickorna returneras efter tävlingen till info. För en oreturnerad hyrbricka debiteras 70 euro.

Förbjudna områden

Det är förbjudet att beträda tomtmark och de områden som på kartan är tryckta med symbolen ”förbjudet område”. Förbjudna områden är inte markerade i terrängen.

Obs. Det finns i terräng två områden (hygge), som jordägaren har bandat med ett brett gult band. De är INTE FÖRBJUDNA OMRÅDEN och de får man PASSERA.

Väg överstigningar

En del banor korsar vägar. Dessa platser är bemannade, men var försiktiga.

Vätska

Vätskepunkter, 13 st., är markerade på kartan. En vätskepunkt sitter i en kontrollpunkt. Kom ihåg att stämpla. Alla andra ligger på väg. Det finns vatten och Masajo Oys ”Jaksamisjuoma” med vanilj eller ingefära-Macan smak. Läs mera: jaksamistuotteet.fi.

Det finns också bandage vid vätskekontrollerna och man kan vid behov kontakta första hjälp. Egna flaskor kan ej levereras till vätskepunkten.

Möjliga tomma flaskor, energigel förpackningar eller annat skräp kan lämnas bara på vätskepunkten.

Första hjälp

Första hjälp finns på TC. Även i terrängen finns en plats för första hjälp, som är markerad på kartan. Telefonnumret till första hjälp är 040 537 9413 (Henrik Toivonen).

Avbrutna löpare

De som avbryter tävlingen skall anmäla sig vid målet och de får inte hjälpa eller störa andra tävlanden. Också löparen som avbyter i motionsklass skall anmäla sig vid motionsklassernas mål.

Vägvisning och parkering

Vägvisningen börjar från väg 110 i vägskälet till Uhrilähteenkatu. Vägvisningen är på plats 13.10. kl 8.00. Adressen till tävlingscentralen är Salaistentie 782, Salo. Parkering sker i närheten av TC på hård yta. Avståndet till TC 50-700m.

Parkeringsavgift är 2€ / bil / hela veckoslutet (lö+sö). Parkeringsavgiften betalas i info i TC. Håll parkeringsbiljetten synlig på insidan av vindrutan när du lämnar parkeringsområdet.

Vindskydd

Utrymme finns nära mål.

Priser

FM-medaljer delas ut till de tre bästa. Därtill delas ut plaketter för placeringar 4-10 i klasserna H/D15-21 och för placeringarna 4-6 i klasserna H/D35-70.

Hederspris delas ut för de tre bästa i alla klasser.

Prisutdelningen börjar när resultaten är färdiga, enligt tidtabellen. Vänligen se till tidtabellen om du går till restaurang eller dusch. Priserna eftersänds inte.

Restaurang

I TC finns det café, grill och två restauranger.

Barnpassning

Barnpassningen är i TC.

Övrig information

Informera på förhand om ni kommer med buss: Jukka Salo (p. 040 501 5402).

Hittegods finns under tävlingen i info och efter tävlingen: Anu Reiman (puh: 0440 220 765 eller: anu.reiman@salo.salonseutu.fi)

Tävlings bilder

Tävlare och publik ska fotograferas och tävlings arrangör har fulla rättigheter att använda bilder. Om man vill ta bort bilden, där man kan identifieras, av den offentliga distributionen, kan man kontakta tävlings arrangören.

Media och VIP

Anmälning av media: Jari Kuusisto tel: 0400 779 214 eller: jari.kuusisto@salo.fi
VIP -ansvarig: Kari Niinistö, tel: 0500 727572 eller: kari.niinisto@hotmail.com

Välkommen och njut av FM-ultralång
Angelniemen Ankkuri ry.