Ratamestarin terveiset

Kilpailu käydään asuntoalueen läheisessä hoidetussa metsämaastossa, jossa on pururata ja paljon ulkoilijoiden tekemiä polkuja. Lisäksi maastossa on lähiaikoina suoritettu paikoittain harvennusta.

Nuorempien suunnistajien radat tukeutuvat pururataan ja polkuihin – kannattaa ollakin tarkkana, että lähtee oikealle polulle. Vanhemmat suunnistajat pääsevät peitteisemmälle rinteelle, jossa varsinkin kompassisuuntaa tullaan tarvitsemaan. Lisäksi HD15 sekä HD16 pääsevät suurten kisojen makuun kartanvaihdolla, joka tapahtuu kilpailukeskuksessa.

Maasto on suurimmalta osalta vauhdikasta, joten paikoitellen kannattaa jopa jarrutella. Nuorten Jukolan jälkeen tarjolla on vauhdikas kilpailu, jossa virheiden määrä kannattaa minimoida.

Laittakaa siis tossu kulkemaan ja pitäkää pää mukana matkassa!

Ratamestari
Arttu Laaksonen