Syksyn
hauskin
seuraviesti

Kilpailumaasto ja vanha kartta

Halikko-viesti kilpaillaan Märyn pohjoisosissa. Alue on pääosin hyväkulkuista metsämaastoa, jossa ei ole suuria korkeuseroja. Aluetta halkoo pari metsäautotietä, mutta polkuja alueella kulkee vähän. Viime vuosina alueelle on tehty muutamia hakkuita, mutta niiden vaikutus ratoihin on vähäinen.

Edellisen kerran maasto oli käytössä SM-erikoispitkillä vuonna 2018.

Ote SM-erikoispitkän kartasta vuodelta 2018