Halikkokavlen 2007 -> Inbjudan [Utskriftsvänlig version]
Suomeksi 
Start Sidan
 
Resultat:
Online
Lagresultat
Mellantider
osv...
Route gadget:
Route gadget
Tävlingsinfo:
PM (preliminär)
Inbjudan
Aktuellt
Banläggarens
kommentar
Bilder
Debattforum
Emit-direktiv
Kartprov
Tävlings Centrum
Vägvisning till TC
Anmälan:
Anmälan
Anmälda lag
Tidigare 15manna:
2006
2005
2004
2003
2002
2001

Inbjudan till

XIX HALIKKOKAVLEN i HALIKKO

Lördagen den 13 oktober 2007

STRÄCKOR OCH BANLÄNGDER:

Sträcka Bana  Banlängd (ca.) Svårighet  Begränsning 
1    A     5,0 km    Svårt    Alla 
2    ABC    5,0 km    Svårt    Alla 
3    ABC    2,5 km    Lätt     Alla 
4    ABC    3,5 km    Medel    Alla 
5    ABC    6,5 km    Svårt    Alla 
14    A     3,5 km    Medel OBS! BARA D-KLASSER! 
15    A     8,0 km    Svårt    Alla 

Samtliga sträckor är gafflade.

LAGSAMMANSÄTTNING: Varje lag skall bestå av minst fyra (4) damer. Varje lag får innehålla högst sex (6) löpare i klassgategorin H 19 - 39.

KLASSBEGRÄNSNINGAR: Varje lag skall innehålla minst

en (1) i klassen D-16 eller D45-, och
en (1) i klassen H/D-14 eller H/D55-. och
två (2) i klassen H/D-16 eller H/D45-. och
två (2) i klassen H/D-18 eller H/D40-.

Sträcka 1 genomförs med en (1) löpare som växlar med tre (3) utgående löpare på följande sträcka (2A, 2B och 2C). Sträckorna 2 - 5 genomförs som parallell kavle med tre (3) löpare per sträcka. På dessa sträckor växlar inkommande löpare med en (1) följande sträckas löpare. Löparen på sträcka 14 får gå ut, när alla lagets löpare från sträcka 5 har kommit in.

OBS! Löparen på sträcka 14 måste vara en damlöpare (alla D-klasser)!

START: Gemensam start för sträcka 1 sker kl. 11.00.

STÄMPLINGSSYSTEM: EMIT på alla sträckor. Ett lag bör använda minst 8 Emit-brickor/lag eller en Emit-bricka för varje sträcka (15 brickor). Ifall ett lag använder 8 brickor, ges löparna på de två sista sträckor (sträckorna 14 och 15) egna brickor och alla övriga sträckor använder kvarstående brickor i tur och ordning.

Obs! Samma brickor kan EJ ANVÄNDAS av två olika lag.

Emitbrickor hyrs ut av arrangör. Om hyrbrickor behövs bör man meddela om behovet i samband med anmälan till Internet-service.

OBS! Egna säkerhetsnålar till nummerlapparna.

ANMÄLNINGAR: Anmälningar oss tillhanda senast torsdagen den 4.10.2007. Anmälan görs i första hand via Internet-service på dessa sidor.

I andra hand via posten under adress:
Risto Kivinen, Karjaskyläntie 87, FIN - 24100 SALO, FINLAND

ANMÄLNINGSAVGIFT: 175 €/lag (+ hyrbrickor 32 €/lag), betalas senast torsdagen 5.10.2007 till Angelniemen Ankkuris bankgiro: SWIFT OKOY FI HH 541050 - 11008, Andelsbanken Halikko (IBAN-nummer: FI0754105010001008). Bara betalda lag ges lagkuvert på TC.

LAGUPPSTÄLLNINGAR: Skriftligt vid anmälningen eller via Internet-service på dessa sidor senast fredagen 12.10.2004 klo 20.00.

KARTA: 1 : 10 000, ekvidistans 5 m.

SAMLING: Väg nummer 110 (Salo-Åbo) ca. 6 km från Salo mot Åbo, vägvisning Angelniemi. Därifrån ca. 15 minuter till TC. Samling i adressen Kokkilantie 1, Halikko.

BÄSTA KLUBBEN -TÄVLING: 60 bästa lagen i tävlingen får poäng (60-1). Den klubben vinner som samlar mest poäng.

TÄVLINGSLEDARE: Heikki Paganus

GENERALSEKRETERARE OCH UPPLYSNINGAR: Risto Kivinen, tel. +358-2-736 0080, GSM +358-44-0583583, E-posten: risto.kivinen[at]angelniemenankkuri.com

VÄLKOMNA - ANGELNIEMEN ANKKURI

www.angelniemenankkuri.com