Halikkokavlen 2007 -> Preliminär PM [Utskriftsvänlig version]
Suomeksi 
Start Sidan
 
Resultat:
Online
Lagresultat
Mellantider
osv...
Route gadget:
Route gadget
Tävlingsinfo:
PM (preliminär)
Inbjudan
Aktuellt
Banläggarens
kommentar
Bilder
Debattforum
Emit-direktiv
Kartprov
Tävlings Centrum
Vägvisning till TC
Anmälan:
Anmälan
Anmälda lag
Tidigare 15manna:
2006
2005
2004
2003
2002
2001

19. Halikko-kavlen 13.10.2007

Preliminär tävlings-PM:

Kilpailun johtaja:   Heikki Paganus 044-5264 390
Ratamestari:      Ilkka Saarimäki +358-50-5589 535
Valvoja:        Reino Sinnelä, SuSi
Tiedottaja:           Jari Kuusisto +358-400-779 214
Tuomarineuvosto    Arvi Teppala SomE pj, Rea Hietanen RP,
                   Timo Rapakko LHR
Resultat:       Risto Kivinen, Result Fellows - Tuloshemmot

Karta
Karta i skala 1:10 000, ekvidistans 5 m, tryckt 10/2007, fältarbete av Jussi Silvennoinen. Kartans storlek är A4. Lagnummer och sträcka tryckt på kartans baksida. Karta är i plastfodral.

Spikskoförbud
Spikskor är förbjudna. Dobbskor med hårdmetalldubb är tilllåtna. 

Terräng
Terrängen är måttligt kuperad skogsmark med berg i dagen, dvs typisk för sydvästra Finland och för 15-mannakavlen. Största stigningar är 25-30 m. Framkomligheten är i allmenhet god, men tätta och svårtframkomliga terrängdelar finns speciellt väster om TC. De och måttliga höjdskillnader orsaker den, att tävlingsfarten är långsammare än normalt i Halikko-kavlen. Läs också banläggarens  kommentar.

Kontroller
Kontroller är försedda med orange-vita skärmar och EMIT-kontrollenheter. Man måste stämpla vid kontrollpukten så, att EMIT-kontrolllappen blir hållmerkad av metallpiggen i enheten. Det finns testkontroll på TC. Där kan man testa EMIT-brickan och praktisera stämplingen. Kontrolldefitioner är tryckta på kartan. Kodsiffra är påtryckt kartan också vid kontrollringen efter numret, t.ex. 5 - 47. Kontrollera kodsiffran noga, då i vissa områden sitter kontrollerna mycket nära varandra. Obs! Det finns kontroller, där koden är annan än Emit-kod. Då i desplay-Emit syns annan kod än i
kontroll.

Emit-system
Varje lag måste använda antingen 15 (varje löpare har en egen bricka) eller 8 EMIT-brickor. Samma bricka kan ej användas av två olika lag. Om man använder 8 brickor, måste löparna för sträckor 14 och 15 använda egna brickor och alla övriga sträckor använder de kvarstående brickor i tur och ordning. Nummer av EMIT-brickor läsas in i systemet vid startporten, där deltagaren går in i växlingsområdet. Löparen som går inte via startporten (Emit-inläsning) kan diskvalificeras.

Laguppställning och lagpåse
Löpordning anmäls senast fredagen den 12.10.2007 kl. 20.00 via Anmälningstjänst på Halikko-kavlens hemsida. Nummer av EMIT-kort sänds ej, då de antecknas in i resultatbetjäningssystemet på tävlingsplatsen, när deltagare går in i växlingsområdet.

Lagändring kan läsas in i systemet i INFO tävlingsdagen senast kl 10.30. Lagpåse med nummerlappar, EMIT-brickornas back-up lappar, hyrbrickor och PM delas ut vid INFO åt de lag, som lämnat in sin löpordning. OBS! Streckkodanteckning på bröstnumret får man inte ta bort. OBS! Varje lag måste ha egna säkerhetsnålor.

Hyrda EMIT-brickor måste lämna tillbaka lagvis efter tävlingen vid INFO. Hyrd, borttappad EMIT-bricka debiteras med 50 €.

Sträcka

Bana

Med på strackan

Längd/tid

Växeltid

Svårighet

1

A

 

4,7 km/29

11.29

Svår

2

ABC

 

4,7 km/33

12.03

Svår

3

ABC

 

2,6 km/19

12.22

Lätt

4

ABC

 

3,5 km/25

12.48

Medel

5

ABC

 

6,1 km/39

13.27

Svår

14

A

 

3,5 km/24

13.52

Medel

15

A

 

7,9 km/48

14.40

Svår

 
 

Samtliga sträckor är gafflade.

Mellantider
Sträckor 5 och 15 har 2, alla andra sträckor har en OnLine -kontroll. Publikkontroll vid TC finns för alla sträckor utom den korta tredje, titta på TC-kartan. Efter varvning fortsätter sträckor 4-15 till K-plats, därifrån man fortsätter till den senare delen av banan. Titta på noggrant, att orientering sker i nummerordning. Linje mellan K och första kontroll börjar direkt av K-trekantens spets, linje efter varvning till följande kontroll börjar några millimeter efter K-tecken.

Tävlingsmetod
På sträcka 1 springer en deltagare per lag. Denna skickar i väg samtidigt tre löpare på andra sträckan till banor 2A, 2B ja 2C. Varje lag bör följa efter på förhand anmält löpordning enligt bröstnummer för att få rätta resultat. Bankoderna (2A, 2B och 2C) är tryckta på baksidan av kartan.

På sträckorna 2-5 springer samtidigt tre löpare per lag, var och en sin egen bana. Inkommande löpare skickar iväg en löpare på följande sträcka. Löpare på sträcka 14 skall vänta tills alla tre löpare på sträcka 5 har kommit in till växling.

Start
Gemensam start sker kl. 11.00. Inläsning av EMIT-nummer och streckkoden från nummerlappen börjar kl 10.30 vid porten till växlingsområde. Strax efter startskottet börjar inläsning till löpare av sträcka 2. Kom i tid på platsen för att minska trängseln.

Efter inläsning nollar man EMIT-brickan vid kontrollanten. (Fyra blinkar = brickan fungerar). Gå till växlingsområde bara genom tältet, som fungerar som startport.

Växling
Målstämpling för alla sträckor. Efter målstämpling lämnas kartan i en sopsäck.

Första sträckans löpare tar tre kartor från kartplanket och överlämnar dem vid växlingbommen till löparna på sträcka 2. För att löparna skall få de rätta sträcktiderna bör kartorna fördelas enligt den inlämnade löpordning. Bankoderna (2A, 2B och 2C) är tryckta på baksidan av kartan. Om sträcktiderna och löparna inte överensstämmer med varandra på resultattavlan, anmäl rätta ordningen till INFO.

På sträckor 2-5 tar inkommande löpare från kartplanket den översta kartan märkt med lagets nummer, fortsätter till växlingsbommen och överlämnar kartan till nästa lagmedlem.

När sträcka 5 växlar, tar de två första löparna ett färgad (rött och gult) kartfodral från kartplanket och ger det till 14:e sträckans löpare. Den tredje löparen växlar med kartan. Förfärgade kartfodralen lämnas till kontrollanten vid startpunkten.

Lag, vars 14:e löpare inte för de färgade kartfodralen till kontrollanten i startpunkten, diskvalificeras. Lag, som tagit annat lags karta, diskvalifieras. Lag, som drabbas, får en ny karta av funktionärer vid kartplanket, men får ej någon tidskompensation. Kontrollera alltid, att kartans lagnummer och sträcka är riktigt. Det är löparnas ansvar att växla med rätt karta. Se upp för ”kartvarvning”. Detta riskeras t.ex. när första löpare från str 4 kommer in för växling innan den sista löparen på str 3 har växlat. Löparen på str 4 ska då växla med första kartan på str 5 (5A), alltså inte med den översta.

De diskvalificerade lagen kan fortsätta tävlingen normalt, om de är över 20 min efter täten. Om lag är mindre än 20 min efter täten, fördröjs följande växling tills skillnaden är minst 20 min.

GPS-uppföljning
Sträckor 14 och 15 används GPS-sändare. Arrangören bestämmer cirka 30 min före sträckans start, vilka lag i täten förses med sändare. GPS-sändarna sätts på löparna med arrangörernas hjälp vid ingångsporten. Sändaren returneras i samband med Emit-avläsning. 

Mållinje
Det är mållinje, som är avgörande gällende sträcka 15 och ordning i slutresultat. Om det är jämn kamp in till målinje, måldomare avgör saken på mållinjen. Målstämpling är efter mållinjen. Kartan lämnas till funktionären.

Avläsning
Efter att ha växlat eller gått i mål fortsätter löparen till utgångsporten vid växlingsfållan, där avläsning av EMIT-brickan sker. Gå ut från växlingsfållan endast genom denna porten.

Omstart
Växlingen stängs kl 15.00. Omstarten sker vid kartplanket kl 15.10. Målet stängs kl 17.00.

Omklädning, dusch, toalettr, förstahjälp
Se infopolen eller karta över TC på anslagstavlan.  

Kartutlämning
Efter omstarten delas en ny omgång kartor från INFO kl 15.10.

Bästa klubben -tävling
De 60 bästa lagen får poäng 60 till 1. Den klubb, vars lag samlat de flesta poängen, vinner.

Prisutdelning
Prisutdelning sker ca. kl 15.30. De sex bästa lagen belönas. Tre bästa lag samlas till INFO kl 15.15 för att rita vägval.

Reittihärveli
Vi använder sk Reittihärveli. Genom denna tjänst var och en kan rita sitt eget vägval via nätet.
Titta på Angelniemen Ankkuris hemsida/Halikko-viesti.

Annat
Första bussen tillbaka till Åbo avgår efter prisutdelningen c. kl 16.00.

Lycka till, önskar Angelniemen Ankkuri

 

www.angelniemenankkuri.com