suomeksi | admin 
HALIKKOKAVLEN
Aktuellt
Debattforum
Från Sverige
Vägvisning
Menu
Öppna banor
Till Framsidan
RESULTAT OCH LIVE
Resultat och live
Internet speakern
Route Gadget
Bilder av tävlingen
Gaflingar
TÄVLINGSINFO
Inbjudan
Anmälan
Anmälningsök
PM
Banläggarens tänkar
Kartprov
Gammal karta
ARENA
HISTORIA
Historik
Terränger
Tävlingkartor
Top 10 per år
Maratontabell
Bilder och videor
Tidigare tävlingsidorna
 

Banläggarens tänkar

Den 24:e Halikko-kavlen arrangeras drygt två kilometer österut från förra årets tävlingscentrum. Terrängen har inte användts sedan 90-talet, bortsett från ett hällmarksområde i den västra delen som användes på de allra längsta banorna i en nationell tvådagarstävling år 2000. Årets arena bygger på Multila lantgårds åkrar och möjliggör ett kompakt tävlingscentrum med alla funktioner när varandra.

Tävlingsterrängen är relativt platt. Det finns ovanligt litet med berghäll. Bara de längsta (6,5 och 8km) banorna besöker ett mera detailjrikt berghällsområde. Banläggningen på flera små skogsområden har varit mycket tidskrävande, men banorna blev ändå krävande och mångsidiga. Terrängen har bra framkomlighet med få hyggen, lite tätskog och endast ett litet antal mossar.

Tävlingskartan har ritats utgående från den gamla kartan av Matti Mäkinen. Ett helt nytt område i den södra delen av tävlingsterrängen har ritats med hjälp av laserskanning. Kartan är av bra kvalitet och mycket lättläst. Alla sträckor har karta i storlek A4 med skalan 1:10 000 och ekvidistans på 5m. Tävlingskartorna trycktes med offset i början av oktober.

Alla banlängder innehåller cirka 750m snitsel. Det är lite mer än vad som är typiskt för Halikko-kavlen, och därför har de allra kortaste sträckorna förlängts en bit. Alla sträckor förutom den korta tredje sträckan passerar TC vid en publikkontroll. Publiken kan se de tävlande ca. 300m innan de närmar sig kontrollen vid en passage röjt i ett kalhygge. Skillnaderna mellan gafflingarna kan ställvis vara stora och det betyder att avgörandet skall göras i skogen. De största enskilda stingningarna uppgår till 30m med en total stigning på ca. 3 % av banlängden.

Beskrivningar till sträckorna:

1:a och 2:a sträckan:

De första två sträckorna har mer medeldistanskaraktär. De innehåller relativt gott om kontroller och det innebär kortare vändningssträckor och väldigt tekniskt orientering. Skogiga backar med mindre hällmark är typiskt för denna två sträckor. Publikkontrollen ligger ungefär mitt på banan. Mot slutet blir löpbarheten bättre och bättre, fast ännu nästan helt utan berghäll.

3:e sträckan:

Den korta och lätta tredje sträckan går runt om i olika terrängsområden för att göra sträckan tillräcklig lätt. Sträckan är ungefär lika krävande som i de två senaste omgångarna av Halikko- kavlen. På Route Gadget kan ni bilda er en förhandsuppfattning. Länkar till de hittar ni på tidigare Halikko-kavlars internetsidor. Tredje sträckan besöker inte publikkontrollen.

4:e ja och 14:e sträckan:

Den 4:e och 14:e sträckan har mycket gemensamt med de två första sträckorna med relativt många kontroller. Terrängen är detaljfattig i vissa områden, så kom ihåg att använda kompass. Publikkontrollen ligger igen mitt på banan med många krävande kontroller efteråt.

5:e och 15:e sträckan:

Mer långdistanskaraktär på dessa sträckor. Utmaningar erbjuds till exempel med två nästan en kilometer långa kontrollavstånd. Ytterligare finns det mera detaljrika berghällsområden och lite mer kuperad terräng jämfört med de tidigare sträckorna. Efter publikkontrollen är det två kilometer kvar till växling på den femte sträckan och lite dryg två kilometer till mål på den sista sträckan.

Välkommen till Halikko-kavlen

Banläggare,
Vesa Elovaara

AKTUELLT
9.11.2012: Halikko-viesti 2013

15.8.2012: Ändringar i klassbegränsnigar i årets Halikkokavle


Saarelan Kauppapuutarha Kello ja Kulta Jokinen Salon kaupunki Trimtex Kimmon Vihannes SSP Suur-Seudun Osuuskauppa Kuljetusliike Nikula Vaskion Osuuspankki
Angelniemen Ankkuri - webmaster: tuomo.m.makela [at] gmail.com