suomeksi | admin 
HALIKKOKAVLEN
Aktuellt
Debattforum
Från Sverige
Vägvisning
Menu
Öppna banor
Till Framsidan
RESULTAT OCH LIVE
Resultat och live
Internet speakern
Route Gadget
Bilder av tävlingen
Gaflingar
TÄVLINGSINFO
Inbjudan
Anmälan
Anmälningsök
PM
Banläggarens tänkar
Kartprov
Gammal karta
ARENA
HISTORIA
Historik
Terränger
Tävlingkartor
Top 10 per år
Maratontabell
Bilder och videor
Tidigare tävlingsidorna
 

PRELIMINÄR TÄVLINGS-PM

XXIV HALIKKO-KAVLEN

LÖRDAGEN 20.10.2012 SALO KAVANTOLA

Tävlingsledare:  Jarmo Reiman 040-3556 221
Banläggare:    Vesa Elovaara 050-5579 068
Kotrollant:    Risto Gustafsson, Rasti-Perniö
Media:       Jari Kuusisto 0400-779 214
Datasystem:    Risto Kivinen, Result Fellows - Tuloshemmot
Jury:       Ordförande Ilkka Nokka, Rasti88
          Medlem: Mika Kerkola, Suomusjärven Sisu
              Eija Koskivaara, MS Parma

KARTA

Karta i skala 1:10 000, ekvidistans 5 m, tryckt 10/2012, fältarbete av Matti Mäkinen. Kartans storlek är A4. Lagnummer och sträcka tryckt på kartans baksida. Kartan är i plastfodral.

TERRÄNG

Terrängen är måttligt kuperad skogsmark med berg i dagen. Framkomligheten är i allmänhet god. Läs också banläggarens ord.

SPIKSKOFÖRBUD

Spikskor är förbjudna. Dubbskor med hårdmetalldubb är tilllåtna.

KONTROLLER

Kontroller är försedda med orange-vita skärmar och EMIT-kontrollenheter. Man måste stämpla vid kontrollpukten så, att EMIT-kontrollappen blir hålmerkad av metallpiggen i enheten. Det finns testkontroll på TC. Där kan man testa EMIT-brickan och praktisera stämplingen. Kontrolldefinitionerna är tryckta på kartan. Kodsiffra är påtryckt kartan också vid kontrollringen efter numret, t.ex. 5 - 47. Kontrollera kodsiffran noga, eftersom det i vissa områden sitter kontroller mycket nära varandra. Obs! Det finns kontroller, där koden är annan än Emit-koden. Då syns en annan kod på en display-Emit än på kontrollen.

EMIT-SYSTEM

Varje lag måste använda antingen 15 (varje löpare har en egen bricka) eller 8 EMIT-brickor. Samma bricka kan ej användas av två olika lag. Om man använder 8 brickor, måste löparna för sträckorna 14 och 15 använda egna brickor och alla övriga sträckor använder de kvarstående brickorna i tur och ordning. Nummer av EMIT-bricka läses in i systemet vid startporten, där deltagaren går in i växlingsområdet. Löpare som går inte via startporten (Emit-inläsning) kan diskvalificeras.

LAGUPPSTÄLLNING OCH LAGPÅSE

Löpordning anmäls senast fredagen den 19.10.2012 kl. 20.00 via Anmälningstjänst på Halikko-kavlens hemsida. Nummer av EMIT-kort sänds ej, eftersom de läses in i resultatbetjäningssystemet på tävlingsplatsen, när deltagare går in i växlingsområdet.

Lagändring kan läsas in i systemet i INFO på tävlingsdagen senast kl 10.30. Lagpåse med nummerlappar, EMIT-brickornas back-up lappar, hyrbrickor och PM delas ut vid INFO åt de lag, som lämnat in sin löpordning. OBS! Streckkodanteckning på bröstnumret får man inte ta bort. OBS! Varje lag måste ha egna säkerhetsnålar.

Hyrda EMIT-brickor måste lämnas tillbaka lagvis efter tävlingen vid INFO. Hyrd, borttappad EMIT-bricka debiteras med 50 €.

STRÄCKOR OCH BANLÄNGDER:

STRÄCKA BANA  BANLÄNGD/TID STIGNING VÄXELTID SVÅRIGHET  BEGRÄNSNING 
1    A   5,5 km / 32  170   11.32   svårt     alla 
2    ABC  5,4 km / 35  170   12.07   svårt     alla 
3    ABC  3,0 km / 19  80   12.26   lätt      alla 
4    ABC  4,0 km / 26  100   12.52   medel     alla 
5    ABC  6,5 km / 36  210   13.28   svårt     alla 
14   A   4,0 km / 24  100   13.52   medel   bara D-klasser
15   A   8,1 km / 44  270   14.36   svårt     alla 

I banlängderna ingår snitsel 900 meter på första sträckan och 750 meter på andra sträckorna. Samtliga sträckor är gafflade. Utgående snitsel till startpunkt har inte markerats på kartan, men måste ändå följas. Kolla Arena-kartan.

Obs! Löpare på 3. sträcka. Väg mellan förbjudna områden får användas.

TÄVLINGSMETOD

På sträcka 1 springer en deltagare per lag. Denna skickar i väg samtidigt tre löpare på andra sträckan till banorna 2A, 2B ja 2C. Varje lag bör följa efter på förhand anmäld löpordning enligt bröstnummer för att få rätta resultat. Bankoderna (2A, 2B och 2C) är tryckta på baksidan av kartan.

På sträckorna 2-5 springer samtidigt tre löpare per lag, var och en sin egen bana. Inkommande löpare skickar iväg en löpare på följande sträcka. Löpare på sträcka 14 skall vänta tills alla tre löpare på sträcka 5 har kommit in till växling.

START

Gemensam start sker kl. 11.00. Inläsning av EMIT-nummer och streckkoden från nummerlappen börjar kl 10.30 vid porten till växlingsområde. Strax efter startskottet börjar inläsning till löpare av sträcka 2. Kom i tid på platsen för att minska trängseln.

Efter inläsning nollar man EMIT-brickan vid kontrollanten. (Fyra blinkar = brickan fungerar). Gå till växlingsområdet bara genom tältet, som fungerar som startport.

VÄXLING

Målstämpling för alla sträckor. Efter målstämpling lämnas kartan i en sopsäck.

Första sträckans löpare tar tre kartor från kartplanket och överlämnar dem vid växlingbommen till löparna på sträcka 2. För att löparna skall få de rätta sträcktiderna bör kartorna fördelas enligt den inlämnade löpordning. Bankoderna (2A, 2B och 2C) är tryckta på baksidan av kartan. Om sträcktiderna och löparna inte överensstämmer med varandra på resultattavlan, anmäl rätta ordningen till INFO.

På sträckor 2-5 tar inkommande löpare från kartplanket den översta kartan märkt med lagets nummer, fortsätter till växlingsbommen och överlämnar kartan till nästa lagmedlem.

När sträcka 5 växlar, tar de två första löparna ett färgat (rött och gult) kartfodral från kartplanket och ger det till 14:e sträckans löpare. Den tredje löparen växlar med kartan. Förfärgade kartfodralen lämnas till kontrollanten vid startpunkten.

Lag, vars 14:e löpare inte för de färgade kartfodralen till kontrollanten i startpunkten, diskvalificeras. Lag, som drabbats av att något annat lag tagit kartan, får en ny karta av funktionärer vid kartplanket, men får ej någon tidskompensation. Kontrollera alltid, att kartans lagnummer och sträcka är riktig. Löpare ansvarar för att växla med rätt karta. Se upp för ”kartvarvning”. Detta riskeras t.ex. när första löparen från str 4 kommer in för växling innan den sista löparen på str 3 har växlat. Löparen på str 4 ska då växla med första kartan på str 5 (5A), alltså inte med den översta på kartplanket.

De diskvalificerade lagen kan fortsätta tävlingen normalt, om de är över 20 min efter täten. Om lag är mindre än 20 min efter täten, fördröjs följande växling tills skillnaden är minst 20 min.

MÅLLINJE

Det är mållinjen, som avgör ordningen i slutresultaten på sträcka 15. Målstämpling sker efter mållinjen. Om det är jämn kamp in till mållinjen, avgör måldomare saken på mållinjen oberoende av stämplingsordning. Kartan lämnas till funktionären.

Efter att ha växlat eller gått i mål fortsätter löparen till utgångsporten vid växlingsfållan, där avläsning av EMIT-brickan sker. Gå ut från växlingsfållan endast genom denna port.

PUBLIKKONTROLL OCH MELLANTIDER

Alla sträckor utom 3. sträcka varvar vid publikkontrollen i TC. Ytterligare on-line mellantider från skogen fås från alla sträckorna.

OMSTART

Växlingen stängs kl 14.45 Omstarten sker vid kartplanket kl 15.00. Målet stängs kl 17.00.

OMKLÄDNING, DUSCH, TOALETTER, FÖRSTAHJÄLP

Se infopolen eller karta över TC på anslagstavlan. Från växlingsområde det finns anslutning till toaletter.

KARTUTLÄMNING

Efter omstarten delas kartor från INFO kl 15.00.

BÄSTA KLUBBEN -TÄVLING

De 60 bästa lagen får poäng 60 till 1. Den klubb, vars lag samlat de flesta poängen, vinner.

PRISUTDELNING

Prisutdelning sker ca. kl 15.15. De sex bästa lagen prisbelönas. Vinnarlaget samlas till INFO kl 15.00 för att rita vägval.

RUTTHÄRVELN

Vi använder Rutthärveln. Genom denna tjänst var och en kan rita sitt eget vägval via nätet. Titta på Halikkokavlens hemsida.

ÖPPNA BANOR

Banor 1,8 km, 3,9 km och 5,9 km. Kartta 1:10 000 / 5 m. Avgifter t.o.m. HD16 40 sek (4 €), övriga 80 sek (8 €). EMIT-bricka 40 sek (4 €). Kartorna säljs i öppna banors startplatsen mellan 11.00-14.00. Man kan också hyra EMIT-brickan. Start bara mellan 11.00-14.00. Öppna banor har egen start och mål i TC. Öppna banors löpare får inte löpa till Halikkokavlens mål. Alla löpare måste anmäla sig vid Öppna banors start efter målgång. Kontolldefinitioner är endast tryckta på kartan. Deltagande sker på egen risk.

ANNAT

Första bussen tillbaka till Åbo avgår efter prisutdelningen ca. kl 16.00.

LYCKA TILL, önskar Angelniemen Ankkuri

Saarelan Kauppapuutarha Kello ja Kulta Jokinen Salon kaupunki Trimtex Kimmon Vihannes SSP Suur-Seudun Osuuskauppa Kuljetusliike Nikula Vaskion Osuuspankki
Angelniemen Ankkuri - webmaster: tuomo.m.makela [at] gmail.com