suomeksi | admin 
HALIKKOKAVLEN
Aktuellt
Debattforum
Från Sverige
Vägvisning
Menu
Öppna banor
Till Framsidan
RESULTAT OCH LIVE
Resultat och live
Internet speakern
Route Gadget
Bilder av tävlingen
Gaflingar
TÄVLINGSINFO
Inbjudan
Anmälan
Anmälningsök
PM
Banläggarens tänkar
Kartprov
Gammal karta
ARENA
HISTORIA
Historik
Terränger
Tävlingkartor
Top 10 per år
Maratontabell
Bilder och videor
Tidigare tävlingsidorna
 

Aktuellt:

Halikko-viesti 2013

Preliminär information om Halikko-viesti 2013 finns på http://www.angelniemenankkuri.com/halikkoviesti_2013/?lang=sv

Tuomo Mäkelä - 9.11.2012, 7:46

till början av sidan


Ändringar i klassbegränsnigar i årets Halikkokavle

Klassbegränsningarna för årets Halikkokavle har uppdaterats. Enligt de nya reglerna bör varje lag innehålla tävlande enligt följande:

en (1) i klassen D16 eller D45, och
en (1) i klassen H/D14 eller D50 eller H60 och
två (2) i klassen H16 eller D18 eller H50 eller D40 och
två (2) i klassen H18 eller D20 eller H45 eller D35.

Som tidigare måste varje lag bestå av minst fyra (4) kvinnor och högst fem (5) löpare i klasskategorin H19-39.

Klassbegränsningar har länge varit oförändrade, men blev nu uppdaterade på ett moderat sätt på grund av två saker. För det första har antalet äldre löpare länge stigit i nationella tävlingar och arrangörerna för Halikkokavlen ville erbjuda en egen sträcka också för de äldre tävlandena.

För det andra främjade den tidigare modellen valet av manliga löpare till de klassbegränsade stäckorna. Med ändringarna i begränsningarna strävade vi efter att befrämja valet av kvinnor till dessa stäckor.

Traditionellt har stäckorna i Halikkokavlen varit krävande och därför passat bra för de mer erfarna löparna. Klassbegränsningarna ändrades också för att uppmuntra klubbar till att välja ut yngre löpare in i laget.

Arrangörerna tar gärna emot respons också om de nya klassbegränsningarna. Feedback kan skickas till tävlingssekreteraren Tuomo Mäkelä: tuomo.m.makela[at]gmail.com

tOde - 15.8.2012, 13:29

till början av sidan


AKTUELLT
9.11.2012: Halikko-viesti 2013

15.8.2012: Ändringar i klassbegränsnigar i årets Halikkokavle


Saarelan Kauppapuutarha Kello ja Kulta Jokinen Salon kaupunki Trimtex Kimmon Vihannes SSP Suur-Seudun Osuuskauppa Kuljetusliike Nikula Vaskion Osuuspankki
Angelniemen Ankkuri - webmaster: tuomo.m.makela [at] gmail.com